Ogrodzenie i oświetlenie placu budowy domu jednorodzinnego

Budowa domu jednorodzinnego wiąże się z wieloma zagrożeniami, które często skutkują nieszczęśliwymi wypadkami lub utratą mienia (program na komputer). Z tego właśnie względu tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, czyli jego prawidłowe ogrodzenie oraz oświetlenia. Konieczność wykonania ogrodzenia wynika wprost z przepisów prawa budowlanego i jednocześnie leży w interesie inwestora. Ogrodzenie pozwala zminimalizować ryzyko wypadków i kradzieży, a także zapobiega dostaniu się na plac budowy osób postronnych (program na telefon). O bezpieczeństwo na placu budowy powinni troszczyć się wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, czyli m.in. kierownik budowy, inwestor, wykonawca.

Ogrodzenie budowy może być prowizoryczne

Ogrodzenie i oświetlenie placu budowy domu jednorodzinnego

Ogrodzenie budowy może być prowizoryczne – i tak będzie ono spełniać swoją rolę, zapobiegając przypadkowemu wejściu na teren budowy osób postronnych i utrudniając dostęp złodziejom. Podczas sporządzania planu zagospodarowania placu budowy należy pamiętać, aby ogrodzenie było postawione w pewnej odległości od powstającego obiektu (program na egzamin ustny). Pozwoli to zyskać pewność, że postronne osoby nie podejdą zbyt blisko i nie będą zagrożone narzędziami czy materiałami budowlanymi spadającymi z wysokości. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym minimalna wysokość ogrodzenia wynosi 1,5m. Brama wjazdowa powinna być zaplanowana w takim miejscu, aby pojazdy mogły wjechać na plac budowy najkrótszą, prostą drogą (promocja 3 w 1).
W przypadku, gdy niemożliwa jest budowa ogrodzenia, należy oznakować granice placu budowy specjalnymi tablicami ostrzegawczymi (segregator). Ze względów bezpieczeństwa na placu budowy musi być także umieszczona tablica informacyjna. Oświetlenie nie jest wymagane przepisami, ale pełni ważną rolę ochronną przed złodziejami. Na placu budowy warto zamontować m.in. lampy zewnętrzne z czujnikami ruchu, fotopułapki i kamery monitoringu – najlepszym rozwiązaniem jest kombinacja tych narzędzi (opinie). O sprawowanie opieki na placu budowy można również poprosić mieszkańców sąsiednich budynków. Zdecydowanie najdroższym rozwiązaniem jest zatrudnieni firmy ochroniarskiej.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami