Blog

Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 10
16.08.2018

Ogrodzenie i oświetlenie placu budowy domu jednorodzinnego

W artykule znajdziesz:

Ogrodzenie i oświetlenie placu budowy domu jednorodzinnego

Budowa domu jednorodzinnego wiąże się z wieloma zagrożeniami, które często skutkują nieszczęśliwymi wypadkami lub utratą mienia (program na komputer). Z tego właśnie względu tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, czyli jego prawidłowe ogrodzenie oraz oświetlenia. Konieczność wykonania ogrodzenia wynika wprost z przepisów prawa budowlanego i jednocześnie leży w interesie inwestora. Ogrodzenie pozwala zminimalizować ryzyko wypadków i kradzieży, a także zapobiega dostaniu się na plac budowy osób postronnych (program na telefon). O bezpieczeństwo na placu budowy powinni troszczyć się wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, czyli m.in. kierownik budowy, inwestor, wykonawca.

Ogrodzenie budowy może być prowizoryczne

Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 11
Ogrodzenie i oświetlenie placu budowy domu jednorodzinnego

Ogrodzenie budowy może być prowizoryczne – i tak będzie ono spełniać swoją rolę, zapobiegając przypadkowemu wejściu na teren budowy osób postronnych i utrudniając dostęp złodziejom. Podczas sporządzania planu zagospodarowania placu budowy należy pamiętać, aby ogrodzenie było postawione w pewnej odległości od powstającego obiektu (program na egzamin ustny). Pozwoli to zyskać pewność, że postronne osoby nie podejdą zbyt blisko i nie będą zagrożone narzędziami czy materiałami budowlanymi spadającymi z wysokości. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym minimalna wysokość ogrodzenia wynosi 1,5m. Brama wjazdowa powinna być zaplanowana w takim miejscu, aby pojazdy mogły wjechać na plac budowy najkrótszą, prostą drogą (promocja 3 w 1).
W przypadku, gdy niemożliwa jest budowa ogrodzenia, należy oznakować granice placu budowy specjalnymi tablicami ostrzegawczymi (segregator). Ze względów bezpieczeństwa na placu budowy musi być także umieszczona tablica informacyjna. Oświetlenie nie jest wymagane przepisami, ale pełni ważną rolę ochronną przed złodziejami. Na placu budowy warto zamontować m.in. lampy zewnętrzne z czujnikami ruchu, fotopułapki i kamery monitoringu – najlepszym rozwiązaniem jest kombinacja tych narzędzi (opinie). O sprawowanie opieki na placu budowy można również poprosić mieszkańców sąsiednich budynków. Zdecydowanie najdroższym rozwiązaniem jest zatrudnieni firmy ochroniarskiej.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 16 Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 17 Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 18
Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 19
Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 20 Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 21 Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 22
Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 32 Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 33 Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 34
Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 35
Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 36 Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 37 Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 38
Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Umywalki zbiorowe korytkowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami