Ogrzanie wody chłodzącej

Ogrzanie wody chłodzącej

Przy tych założeniach dopuszczalne ogrzanie wody chłodzącej określa się na £t = 60° - 20° = 40°C.
Ogrzanie wody chłodzącej do wyższej temperatury można przyjąć przy założeniu, iż gorąca woda odprowadzana użyta jest następnie do celów produkcyjnych przy wykorzystaniu zawartego w niej ciepła oraz przy założeniu, iż przepływa ona w urządzeniach (zbiornikach, przewodach) zamkniętych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Chłodzenie gorących płaszczyzn wodą stosuje się w piecach hutniczych (dla ochładzania dolnych części pieca), w piecach martenowskich (dla ochładzania klap i ram w przedniej części pieca, w piecach walcowni (w formie płaskich zbiorników - ekranów z blachy, przez które to zbiorniki przepływa woda chłodząca), w piecach kuźni (dla ochładzania klap i ram pieców) oraz w innych urządzeniach zakładów przemysłowych.
Chłodzenie powietrza używanego do wietrzenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Chłodzenie powietrza za pomocą wody przeprowadza się bądź w zamkniętych komorach dysz wodnych, przez które przeprowadza się powietrze za pomocą wentylatora, bądź też przez bezpośrednie rozpryskiwanie wody w powietrzu - również za pomocą dysz.

Przy chłodzeniu powietrza w komorach dysz ilość wody potrzebnej na ochłodzenie powietrza określa się na 1 1 wody zużywanej na ochłodzenie 1 m3 powietrza (uprawnienia budowlane). Przy jednostopniowym chłodzeniu powietrza wodą ogrzewa się ona o ok. 3°C; przy chłodzeniu przeciwprądowym dwustopniowym, gdy ta sama woda przechodzi najpierw przez pierwszy szereg dysz, a następnie przepompowywana jest do drugiego szeregu dysz, woda ogrzewa się ok. 6°C. Jeden litr wody przy jednostopniowym chłodzeniu powietrza może ochłodzić 1 m3 powietrza o ok. 5-8°C; przy dwustopniowym przeciwprądowym chłodzeniu - o ok. 10-16°C.

Powietrze można ochłodzić ostatecznie najwyżej do temperatury o 4°C wyższej od najniższej temperatury wody chłodzącej (temperatury wody na wejściu urządzenia); np. przy najniższej temperaturze wody 18°C powietrze można ochłodzić do temperatury + 22°C. Przy rozpylaniu wody bezpośrednio w powietrzu pomieszczenia ilość wody zużywanej wynosi ok. 4 1 na 1000 m3 powietrza, przy tym jedna dysza o wydajności ok. 4 1/godz wystarcza do ochłodzenia ok. 1000 m3 powietrza podawanego na godzinę. Ten sposób może dać w rezultacie ochłodzenie powietrza w okresie letnim o ok. 5-8°C (program egzamin ustny).

Chłodzenie powietrza za pomocą wody stosuje się w przemyśle w pierwszym rzędzie w pomieszczeniach dużym wydzielaniu ciepła - jak np. przy aglomeracji rudy, przy wysokich piecach hutniczych, przy piecach martenowskich, w kuźniach, przy remontach i oczyszczaniu kotłów i pieców, przeprowadzanych przy temperaturze wewnętrznej tych pieców i kotłów wynoszącej ok. 60°C itp.

Ilość używanej wody

Walka z pyłem. Wodę do zwalczania zapylenia stosuje się bądź przez moczenie materiałów pylących, bądź też przez prowadzenie robót pylących przy spryskiwaniu otoczenia robót wodą (opinie o programie).
Ilość używanej wody do moczenia materiałów pylących określa się na ok. 4% ciężaru materiału zwilżanego (np. 4 1 na 100 kg węgla lub na 100 kg. rudy). Zastosowanie wody do walki z pyłem występuje między innymi.
W kopalniach węgla przy wydobyciu węgla przez wytrysk wody oraz przy załadunku wyładunku węgla przez polewanie węgla w przejeżdżających wagonikach.

W hutach w oddziałach aglomeracji rudy, przy transporcie i wyładunku spiekanej rudy zawierającej wielkie ilości pyłów oraz w wysokich piecach przy spuszczaniu wytopu do bunkrów i przy przeładunku materiałów (segregator aktów prawnych).
W odlewniach przy oczyszczaniu odlewów piaskiem przez stosowanie oczyszczania odlewów piaskowo-wodnego.
W zakładach obróbki metali przy szlifowaniu metali.

Woda do urządzeń dla utrzymania czystości w pomieszczeniach. Ilość wody potrzebnej dla utrzymania czystości w pomieszczeniach (przy myciu podłóg) wynosi około 3 na dobę na 1 m2 powierzchni podłogi (lub podwórza) (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !