Ogrzewanie budynku centralne

Ogrzewanie budynku centralne

W suszarni węży należy zastosować ogrzewanie powietrzne. W strażnicach typu 3, 3a, 4 w garażu w kanałach zakratowanych pod silnikami pojazdów należy umieścić grzejniki. Temperatura garażu powinna wynosić 10°C, w suszarni 20-35°C.
Jako zasadę wietrzenia przyjmuje się wentylację grawitacyjną. Specjalne urządzenia wentylacyjne powinny znajdować się:
b) w magazynie materiałów pędnych - otwory wentylacyjne dolne,
c) w garażach, akuinulatorniach i ładowniach akumulatorów - otwory wentylacyjne dolne i górne,
d) w garażach - w typie 1 i 2 przewód wyprowadzający spaliny z uchwytem dla elastycznego węża z rurą wydechową (program uprawnienia budowlane na komputer).

W typie 3, 3a, i 4 - oprócz przewodu odprowadzającego spaliny od motopomp - należy przewidzieć kanał pod posadzką garażu do odprowadzania spalin z uchwytem dla elastycznego węża umieszczonym przy każdym stoisku, umożliwiającym szybkie wyłączenie w’ przypadku odjazdu samochodu.
Poza zespołem sanitarnym wodę należy doprowadzić do: dyżurki, jadalni, warsztatów i garaży. Do umywalek i natrysków należy doprowadzić ciepłą wodę.
W typie 4 należy przewidzieć urządzenie do mycia samochodów w garażu naprawczym. Ilość urządzeń w zespole sanitarnym. W typach 3, 3a, 4 kanały ogrzewcze pod samochodami powinny być równocześnie kanałami ściekowymi dla olejów i smarów z zainstalowaniem tłuszczowników (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Instalacja telefoniczna w typie 3, 3a, 4 obejmuje centralkę w centrali alarmowej. Telefony przewiduje się w pokoju komentanta, pokoju dyżurnego, pokoju biurowym i centrali alarmowej.
Centrala alarmowa zasilana jest z akumulatorów o napięciu 24 V. Dzwonki alarmowe należy rozmieścić we wszystkich ważniejszych pomieszczeniach wewnątrz budynku oraz na zewnątrz budynku tak, aby sygnał alarmowy był słyszany wszędzie, gdzie mogą przebywać strażacy. Strażnice typu 3, 3a i 4 powinny posiadać radiowęzeł tak zaprojektowany, aby w każdej chwili można było nadać meldunek z centrali alarmowej (uprawnienia budowlane).

Specjalne zespoły mieszkaniowe

Instalację zegarową w typie 3, 3a i 4 należy doprowadzić od zegara-matki w centrali alarmowej do sali wykładowej, pokoju dyżurnego, komendanta i na korytarzu (program egzamin ustny).
Instalacja siłowa w typie 3, 3a i 4 powinna być doprowadzona do warsztatu (napęd maszyn i urządzeń) do umywalni węży (pompa do prób wytrzymałości ciśnienia) i do wspinalni (wciągarka węży).
W strażnicach typu 3, 3a i 4 należy przewidzieć transport węży z garażu do umywalni, stąd do suszarni i magazynu. W typie 1 i 2 w suszarni węży przewiduje się ręczne wciąganie węży, w pozostałych typach elektryczne (opinie o programie).

Wspinalnia musi mieć 2 zewnętrzne ściany posiadające po 2 rzędy okien o wym. 180 x 100 cm. Odległość parapetu okna I piętra od terenu wynosi 4,30-4,50 m. Odległość między piętrami - 3,0 m.
Specjalne zespoły mieszkaniowe przeznaczone są dla pracowników, których natychmiastowa obecność na terenie zakładu przemysłowego może być w każdej chwili konieczna niezależnie od godzin obowiązkowych zajęć służbowych (segregator aktów prawnych).

W pierwszej kolejności wchodzą tu w rachubę: członkowie pogotowia technicznego, straży przemysłowej, straży pożarnej, magazynierzy itp. Zespoły mieszkaniowe załóg awaryjnych powinny być lokalizowane w pobliżu zakładu przemysłowego (poza terenem zakładu) w odległości zapewniającej stawienie się pracownika na miejsce alarmowe w czasie wymaganym przez odnośny regulamin. Osiedla te nie powinny znajdować się w obrębie strefy ochronnej zakładów - odstępstwa od tej zasady mogą występować w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach.
Podstawą do projektowania awaryjnych zespołów mieszkaniowych są „Normatywy urbanistyczne" oraz „Normatywy projektowania budynków mieszkalnych i mieszkań w miastach i osiedlach o charakterze miejskim".

Do grupy tych pomieszczeń i urządzeń zaliczamy:
a) Szatnie,
b) Umywalnie,
c) Natryski,
d) Ustępy,
e) Punkty higieny osobistej kobiet,
f) Punkty zaopatrzenia w wodę do picia,
g) Pomieszczenia i urządzenia specjalne,
h) Pralnic zakładowe (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !