Okna krosnowe

Okna krosnowe

Skrzydła w naświetlach są najczęściej nie otwierane albo mają górną poziomą oś obrotu.
Okna krosnowe produkuje się obecnie jako pojedyncze jedno-, dwu- lub trójdzielne, w dwóch grupach: dla budownictwa powszechnego z przeznaczeniem dla piwnic i poddaszy oraz dla budownictwa wiejskiego - inwentarskiego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Oboknie stanowi krosno z pojedynczym wrębem przylgowym do osadzenia skrzydeł. Krosno osadza się w otworach ściennych z węgarkami. Zależnie od sposobu osadzenia krosna okno może być otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz budynku.
Okna zespolone produkuje się jako jedno-, dwu- i trójdzielne w pionie i poziomie oraz wielodzielne. Okna te stosuje się we wszystkich rodzajach budynków niezależnie od technologii wykonawstawa. Modularne wymiary okien są dostosowane do potrzeb następujących użytkowników: budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej itp.

Oboknie stanowi ościeżnica, której wymiary podane są na rysunku (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W oknach wielodzielnych ościeżnica ma jedno lub dwa ślemiona albo jeden lub więcej słupków. Umieszcza się ją w otworach ściennych z węgarkami.
Wywietrziniki są umieszczone między ramiakami skrzydeł albo stanowią osobne skrzydła. Skrzydła zewnętrzne i wewnętrzne okna są zespolone przez skręcenie specjalnymi śrubami. Oba skrzydła obracają się na zawiasach umocowanych do skrzydeł wewnętrznych i ościeżnicy.

Mycie okien umożliwione jest dzięki umieszczeniu zawiasów na zewnętrznej krawędzi skrzydeł, przy ościeżnicy lub ślemieniu w wycięciach między ramkami. Wokół zawiasów można rozchylić oba skrzydła po wykręceniu śrub spinających (uprawnienia budowlane).
Okna skrzynkowe, podobnie jak okna ościeżnicowe podwójne, produkuje się obecnie w niewielkiej liczbie, z przeznaczeniem dla wiejskiego budownictwa indywidualnego jako jedno-, dwu- i trójdzielne.

Okucia okienne

Oboknie stanowi skrzynka składająca się z krosna i ościeżnicy, trwale ze sobą połączonych (program egzamin ustny).
W oknach trójdzielnych skrzydła środkowe mogą być nie otwierane. We wszystkich oknach tego typu skrzydła otwierane mają pionową boczną oś obrotu przez zawieszenie na zawiasach.
Zaletą okien jest to, że skrzydła zewnętrzne i wewnętrzne otwierają się do wewnątrz pomieszczeń, dzięki czemu mogą być stosowane również w budynkach wielokondygnacyjnych.
Okna umieszcza się w otworach ściennych z węgarkami.

Wadą tych okien jest znacznie większe niż w oknach innych typów zużycie drewna. Dlatego stosowanie ich jest bardzo ograniczone.
W budynkach istniejących spotyka się jeszcze okna drewniane półskrzynkowe. Jego obokniem jest ościeżnica mająca krośniak w progu i w nadprożu. Skrzydła okien mają skomplikowany kształt, ponieważ ich przylgi pionowe znajdują się po zewnętrznej stronie okna, a poziome (górna i dolna) - po stronie wewnętrznej. Okien tego typu obecnie nie produkuje się.
Okucia okienne służą do otwierania i zamykania skrzydeł oraz ich wzmacniania, skręcania, zabezpieczania itp.

Ze względu na masową produkcję są one znormalizowane i dostosowane do przekrojów ramiaków i ościeżnic (opinie o programie). Ponieważ istnieje duża ich różnorodność, zapoznamy się z najczęściej stosowanymi.
Zawiasy skrzydełkowe wbijane służą do zawieszania skrzydeł okiennych. Narożniki są wpuszczane w naroża skrzydeł okiennych i służą do ich usztywniania. Zasuwnice służą do zamykania okien dwuskrzydłowych. Umieszcza się je w ramiakach pod listwą przymykową (segregator aktów prawnych).

Zasuwnice stosuje się we wszystkich typach okien, z wyjątkiem krosnowych. Zakrętki stosuje się w najprostszych oknach, np. krosnowych, do wietrzników, małych skrzydeł oraz do skrzydeł unieruchomionych. Przytrzymywacze grzebieniowe służą do unieruchamiania otwartych skrzydeł okien zespolonych.

Okna szkli się po wykonaniu robót stolarskich i okuciu okien. Wymiary szyb przyjmuje się o ok. 3 mm mniejsze od wymiarów ramiaków w świetle wrębów (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !