Okrągła tarcza stalowa

Okrągła tarcza stalowa

Podstawowym elementem urządzenia do nacinania szczelin podłużnych jest okrągła tarcza stalowa o grubości zależnej od założonej grubości szczelin (program uprawnienia budowlane na komputer). Tarcza ta obraca się swobodnie na osi zamocowanej do wspornika maszyny.

Do tego samego wspornika zamocowany jest wibrator, nadający tarczy potrzebne drgania. Wykonywanie szczelin poprzecznych odbywa się w czasie postoju maszyny w jednym miejscu, a szczeliny podłużne wykonuje się w czasie przejazdu maszyny po prowadnicach. Wydajność maszyny określa się na 40-50 m szczelin/godz. Trzeci zespół maszyn to zalewarka szczelin asfaltową masą zalewową. Zespół ten składa się z wózka i ustawionego na nim kociołka (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Kociołek wyposażony jest w ręczne mieszadło, zbiornik na paliwo płynne, palenisko oraz urządzenie do wprowadzania płynnej masy do szczelin. Wprowadzanie masy odbywa się przez rurkę rozdzielczą z odpowiednią nasadką, przy czym ilość dopływającej masy regulowana jest za pomocą wentyla, znajdującego się w uchwycie rurki. Dzięki wózkowi i szynom znajdującym się na pomoście maszyny oraz możliwości przejazdu maszyny wzdłuż zalewarkę można ustawiać w dowolnym miejscu nad nawierzchnią (uprawnienia budowlane).

Maszyna wyposażona jest w silnik spalinowy o mocy 24 KM, służący do napędu jazdy oraz wytwornicy prądu dla pracy wibratorów. Nacinarka przystosowana do wycinania szczelin w stwardniałym betonie produkcji A.B.G. typu FSN 350. Na trzykołowym podwoziu zamocowany jest silnik spalinowy o mocy 25 KM oraz mechanizmy napędu tarczy karborundowej, jazdy maszyny oraz pompy wodnej. Maszyna przystosowana jest do wycinania szczelin szerokości od 8 do 30 mm oraz głębokości do 110 mm. Szerokość wycięcia szczelin reguluje się przez dobór odpowiedniej tarczy lub dwukrotne nacięcie równoległe (program egzamin ustny). Kierunek wycinania szczeliny jest regulowany przez specjalną prowadnicę (szynę) nakładaną prowizorycznie na wykonaną nawierzchnię.

Przebieg pracy rozpylarki

Po prowadnicy tej toczą się 2 koła dwukołnierzowe, dzięki czemu kierunek wyciętej szczeliny odpowiada ściśle kierunkowi ułożonej prowadnicy. Zalewarki szczelin. Niezależnie od zalewarek szczelin asfaltową masą zalewową, stanowiących wyposażenie nacinarki, istnieją i są powszechnie stosowane zalewarki pracujące indywidualnie (opinie o programie). Jako przykład może posłużyć zalewarka produkcji radzieckiej typu D-344. Na całość zalewarki składają się: podwozie na kółkach, na którym osadzony jest kociołek o pojemności 50 1 wyposażony w mieszadło i osłonę przed utratą ciepła, palnik na naftę oraz rurka z zaworem doprowadzająca gorącą masę w miejsce przeznaczenia.

Ciężar zalewarki wynosi 965 kG, a jej skrajne wymiary: długość 1320 mm, szerokość 750 mm, wysokość 955 mm. Zużycie nafty dla utrzymania temperatury masy zalewowej wynosi 2 1/godz. Dla podwyższenia wydajności zalewarki należy do niej wprowadzać masę zalewową podgrzaną w przewoźnych kotłach (np. o pojemności 200-500 1) do temperatury roboczej (160-ł-180°C). Polewarka nawierzchni płynami ochronnymi (segregator aktów prawnych). Obecnie coraz częściej w celu pielęgnacji nawierzchni pokrywa się ją cienką błonką lakieru Etinol, emulsją bitumiczną, smołą upłynnioną itp.

Dla równomiernego, dokładnego i szybkiego rozprowadzania tych płynów (w ilości około 0,3-0,7 kg/m2) stosuje się polewarki, które powinny wchodzić w skład zespołu maszyn wykonujących nawierzchnię betonową. Firma A.B.G. wyprodukowała rozpylarkę dla pielęgnacji nawierzchni betonowej, której charakterystykę techniczną podano w tablicy 1-22. Przebieg pracy rozpylarki polega na tym, że maszyna ustawiona na prowadnicach po zagęszczeniu nawierzchni (przy użyciu emulsji po 2 godzinach, bitumów upłynnionych po 4-ł-6 godzinach, a bitumów na gorąco nawet po upływie 14 godzin) za pomocą dyszy o odpowiedniej wydajności, znajdującej się w osłonie, skrapia nawierzchnię (promocja 3 w 1).

Maszyna w czasie skrapiania odbywa jazdę wzdłuż trasy, a dysza, zamocowana do wózka specjalnego, odbywa równocześnie ruch poprzeczny, dzięki czemu nawierzchnia jest pokrywana bitumem pasmami o kształcie romboidu.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !