Blog

24.11.2022

Zabezpieczenie od wody naporowej

W artykule znajdziesz:

Zabezpieczenie od wody naporowej

Po takim zabezpieczeniu izolacji wykonano zbrojenie konstrukcji zapadni oraz deskowanie i następnie konstrukcję zabetonowano. Po oddaniu obiektu do użytku izolacja wykazała całkowitą szczelność. Zabezpieczenie od wody naporowej i wilgoci podziemi budynków, wykonanych bez izolacji lub z wadliwą izolacją. Przypadek ten może mieć miejsce zarówno w nowo wznoszonych budynkach, gdy nie można wykonać izolacji zewnętrznej ścian (np. przy granicy zabudowanej działki), jak też w istniejących budynkach, jeżeli woda gruntowa zalewa podziemia i nie można jej trwale obniżyć (program uprawnienia budowlane na komputer).

Izolację ścian wykonuje się od wewnątrz obciążenia od parcia wody i gruntu przyjmowane są przez konstrukcję dociskową wykonaną wewnątrz podziemi. W nowych budynkach przystępuje się do robót związanych z izolacją dopiero po wykonaniu budynku w stanie surowym, aby w miarę możności uniknąć parcia gruntu od dołu na dno konstrukcji dociskowej, jakie może występować przy osiadaniu fundamentów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Roboty izolacyjne wykonuje się następująco. Poziom wody obniża się na czas robót, np. przez opuszczenie na zewnątrz budynku studni rurowych. W wyjątkowych ułożonej na izolacji, wówczas konstrukcję podpiera się u góry za pomocą słupków żetonowych, sięgających od spodu belek stropowych lub w inny odpowiedni sposób. W wymienionych przypadkach zamiast izolacji bitumicznej można zastosować izolację z folii z tworzyw sztucznych lub z laminatów z tworzyw sztucznych (uprawnienia budowlane).

Jeżeli budowla jest wykonana z betonu wodoszczelnego i nie przewiduje się wykonania izolacji typu ciężkiego z wkładkami, to rurę przepuszczoną przez konstrukcję układa się w deskowaniu i zabetonowuje. Na obetonowanym odcinku rury wskazane jest zastosowanie kołnierza; zapewnia on należytą wodoszczelność w miejscu przejścia rury przez beton (program egzamin ustny).

Przeprowadzenie rurociągów

Przeprowadzenie rurociągów przez izolację przed wodą naporową powinno być ograniczone do niezbędnych przypadków. Uszczelnienia pomiędzy rurociągiem a izolacją. Jeżeli najpierw wykonuje się ścianę, a następnie izoluje się ją, to w ścianie układa się i obetonowuje równocześnie z betonowaniem lub murowaniem ściany odpowiedni odcinek rury. Do tego odcinka rury (np. na połączenie kołnierzowe) zostaną dołączone odcinki rury, na zewnątrz i wewnątrz budowli (opinie o programie).

Odcinek rury w płaszczyźnie powłoki izolacyjnej ma kołnierz odlany wraz z rurą lub przyspawany w kołnierzu zamocowane są śruby. Przy układaniu izolacji wycina się w niej otwór, przez który przechodzi rura, kołnierz zaś zostaje przykryty warstwą izolacyjną. Następnie nakłada się kołnierz ruchomy (ew. składający się z dwóch połówek) i dociska śrubami.

W celu lepszego umocowania rury w betonie ma ona dodatkowy kołnierz, umieszczony mniej więcej w połowie grubości ściany. Wymiary kołnierzy i śrub w zasadzie powinny być dostosowane do wielkości rury i warunków miejscowych (segregator aktów prawnych). Po wykonaniu przejścia rury przez izolację układa się warstwę ochronną, przy czym rura powinna być obetonowana. Jeżeli najpierw wykonuje się ścianę pomocniczą i izolację, to rurę umocowuje się w ściance pomocniczej, a po ułożeniu izolacji obetonowuje, a następnie wykonuje ściany budowli.

Przy zastosowaniu podanych rozwiązań wymiana rury w przypadku jej uszkodzenia jest praktycznie niemożliwa. Z tego względu w niektórych przypadkach jest wskazane obetonowanie specjalnego króćca o większej średnicy od średnicy rury i połączenie go w opisany sposób z izolacją. Rurę właściwą przepuszcza się wewnątrz króćca. Rury w króćcu uszczelnia się za pomocą urządzenia dławicowego, dostępnego od wewnątrz pomieszczenia. Przy obniżaniu poziomu wody gruntowej za pomocą studni rurowych lub filtrów igłowych nie zawsze jest możliwe usytuowanie studni rurowych wyłącznie na zewnątrz budowli. Wówczas rury te przechodzą przez fundament budowli, a ponieważ przed wykonaniem izolacji nie mogą być usunięte, należy w tym miejscu  korkującego pozostaje nie zabetonowane (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami