Blog

21.09.2018

Okresowa kontrola przewodów kominowych, a bezpieczeństwo

W artykule znajdziesz:

Okresowa kontrola przewodów kominowych, a bezpieczeństwo


Ogrzewanie domów mieszkalnych przy użyciu pieców na paliwo stałe wiąże się z koniecznością okresowych przeglądów stanu całej instalacji. Szczególnie przewody kominowe powinny być poddawane kontroli, ponieważ osadzająca się sadza powstająca w wyniku spalania węgla może wypełnić wnętrze przewodu, powodując jej niedrożność. W takim przypadku istnieje duże zagrożenie zatruciem domowników lub pożarem.
Jakie przepisy prawa dotyczą prawidłowości stanu kominów?
Okresowa kontrola przewodów kominowych wynika z przepisów prawa budowlanego, którego ustawa powoduje obowiązek przeglądów całych instalacji grzewczych, w których skład wchodzą między innymi przewody kominowe. W przepisach ustanowione są wymagania, których spełnienie jest konieczne dla prawidłowej pracy i bezpieczeństwa użytkowania układów ogrzewających poprzez spalanie paliw stałych, jak węgiel czy ekopaliwa. Okresowa kontrola przewodów kominowych dotyczy bezpieczeństwa ich konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowania.
Na czym polega okresowa kontrola przewodów kominowych?
Przede wszystkim takie kontrole powinny być dokonywane przynajmniej jeden raz w roku. A sama procedura kontroli polega na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych, a także wentylacyjnych oraz dymowych. Przy okazji, kiedy sprawdzane są przewody kominowe, dokonuje się również kontroli instalacji oraz urządzeń, które są zamontowane w celu poprawy jakości odprowadzanego dymu zanieczyszczonego pyłami i gazami.
Kto może dokonywać kontroli i przeglądów?
Przeglądy przewodów kominowych wentylacyjnych i dymowych mogą być dokonywane przez uprawnione osoby, które legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami i certyfikatami, określonymi w ustawie o prawie budowlanym. Są to doświadczeni fachowcy z tytułem mistrza kominiarskiego, jeśli kontrolowane mają być przewody kominowe - dymowe lub przewody grawitacyjne wentylacyjne i spalinowe. Przy innych przeglądach potrzebne są odpowiednie uprawnienia.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami