Okresowe nawilżanie

Okresowe nawilżanie

Konstrukcje w warunkach okresowego nawilżania mogą być zabezpieczane powierzchniowo, a zabezpieczenie rozpuszczalnymi antyseptykami ma głównie charakter zabezpieczeń od niszczącego działania grzybów.
Konstrukcje przebywające w warunkach stałego wymywającego działania wody (program uprawnienia budowlane na komputer). Do tego rodzaju należą konstrukcje drewniane w otwartych zbiornikach lub wodach gruntowych, kiedy występują wahania zwierciadła wody lub konstrukcje są pod wodą, lecz położone blisko pod jej powierzchnią.
Do typowych konstrukcji tego rodzaju można zaliczyć pale, słupy, ścianki szczelne itp.

Zabezpieczyć te konstrukcje można stosując głębokie nasycenie trudno wymywalnymi olejami antyseptykami.
Konstrukcje pracujące w warunkach stałego nawilżania. Do tych konstrukcji zalicza się drewniane fundamenty, słupy itp. założone w wilgotnym gruncie, lecz powyżej wody gruntowej, lub w pobliżu powierzchni gruntu. Zalicza się do nich również konstrukcje, które muszą pracować w warunkach procesów cieplno-wilgociowych, jak w pralniach, łaźniach i halach mokrej produkcji.
Tego rodzaju konstrukcje, podobnie jak i grupy pierwszej, powinny być uodpornione oleistymi antyseptykami przy zastosowaniu nasycenia metodami dogłębnymi.
Konstrukcje pracujące w wodach agresywnie działających. Jak wiadomo, drewno dobrze zachowuje się w środowiskach wodnych roztworów różnych chemikaliów.

Jednakże odporność drewna ma pewne granice na działanie szeregu chemikaliów. W szczególności należy przypomnieć, że kwas siarkowy o stężeniach powyżej 10% wywołuje widoczne zniszczenie drewna, a stężony kwas siarkowy powoduje jego zwęglenie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W temperaturach podwyższonych nawet rozcieńczony kwas siarkowy niszczy drewno powodując jego hydrolizę. Zbiorniki z drewna, posadzki i inne konstrukcje stale stykające się z roztworami kwasu siarkowego są stosowane jedynie przy rozcieńczeniu kwasu poniżej 10% na zimno. Szereg innych chemikaliów działa mniej intensywnie.

Do strukturalnego zabezpieczenia stosuje się dogłębne nasycenie różnymi substancjami olejowymi.
Dla celów chemicznej impregnacji z dobrym wynikiem stosuje się nasycanie emulsją wodną żywicy fenolowo-formaldehydowej (uprawnienia budowlane).

Impregnacja

Impregnacja odbywa się w autoklawach w początku przy ciśnieniu 720-725 mm dla zasysania żywicy rezolowej, a następnie wytwarza się podwyższone ciśnienie do 7 at n w temp. 60°C. Po zakończonej impregnacji drewno suszy się i poddaje obróbce termicznej w temp. 125-130°C.
Przyrost ciężaru drewna po nasyceniu wzrasta dla buku i brzozy o 90-95% w stosunku do pierwotnego ciężaru, a dla drzew iglastych o 70%. Wytrzymałość drewna wzrasta dwukrotnie. Drewno nie pęcznieje i jest trudniejsze (program egzamin ustny).
Podstawowym elementem materiałów izolacyjnych jest spoiwo. W niniejszym rozdziale omawia się spoiwa asfaltowe, stosowane w naszych warunkach i prawie wyłącznie rozumiane jako produkty przeróbki ropy naftowej, jak również spoiwa smołowe produkty z przeróbki węgla kamiennego (opinie o programie).

W zależności od rodzaju ośrodka agresywnego stosujemy do wyrobów izolacyjnych różnego rodzaju wypełniacze, tektury, siatki i tkaniny pochodzenia mineralnego lub organicznego.
Podobnie jak i w betonach, w których oprócz kruszywa decydujące znaczenie ma stwardniały zaczyn cementowy, w materiałach izolacyjnych podstawowe znaczenie ma asfalt, smoła, pak, olej, żywice i inne składowe części spoiwa organicznego (segregator aktów prawnych).
Spoiwa organiczne należą do najtrwalszych środków izolacyjnych dzięki swej elastyczności, łatwości stosowania i znacznej odporności na działanie ośrodka agresywnego. Pomimo swoich zalet materiały izolacyjne na spoiwie asfaltowym i smołowym mają określone granice stosowania, których przekraczać nie wolno, gdyż materiały te ulegają wtedy szybkiemu zniszczeniu.

Dotyczy to zarówno ośrodków kwaśnych jak i zasadowych.
Działanie wód agresywnych na materiały organiczne jest inne niż na materiały nieorganiczne. Związki organiczne przeważnie mają podwyższoną odporność na zasady i kwasy. Stopień polimeryzacji związków organicznych wpływa na ich ługo- i kwasoodporność (promocja 3 w 1)..

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !