Operator maszyny

Operator maszyny
Operator maszyny

Najprostszy sposób dla zapewnienia szybkiego odmierzania odcinanych prętów o danej długości. Zderzak 1, przyspawany do tulejki 2, przesuwa się po pręcie 3 i zamocowuje w dowolnym punkcie na pręcie za pomocą śruby 4: na pręcie lub na stole powinna być naniesiona podziałka pomiarowa. Operator po ustawieniu zderzaka we właściwym miejscu i po doprowadzeniu pręta do zderzaka odcina na maszynie do cięcia lub nożycach wystającą część pręta (program uprawnienia budowlane na komputer).

Stoły wałkowe 2 do 5 o wysokości 0,75 m używane są do układania prętów przeznaczonych do cięcia na maszynie 1, skąd w miarę potrzeby przesuwa się je po poprzeczkach na stoły wałkowe 6-r 9 o wysokości 0,60 m, przy czym stół wałkowy 6 zaopatrzony jest w listwę pomiarową.

Długość pręta ustala się biorąc za punkt stały ostrze nieruchomego noża, od którego odmierza się na listwie pomiarowej żądaną długość i zamocowuje zderzak (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Operator maszyny zakłada pręty przeznaczone do cięcia między nożami maszyny 1, a jego pomocnik ustawia przed rozpoczęciem cięcia zderzak we właściwym miejscu oraz podaje po stołach wałkowych pręty operatorowi.

Dla stali o dużych średnicach (60-1-120 mm) (w budownictwie wodnym) stosuje się obecnie tylko przecinanie płomieniem tlenowo-acetylenowym, przy czym sposób ten jest mało wydajny i bardzo pracochłonny (uprawnienia budowlane).

W dziedzinie maszyn i urządzeń d o mechanicznego cięcia prętów zbrojeniowych, szczególnie w krajach wysoko uprzemysłowionych, istnieje wiele nowoczesnych rozwiązań bardziej ekonomicznych niż dotychczasowe. Jako przykład może służyć agregat hydrauliczny typu „Kamax” produkcji (program egzamin ustny).

Ręczne cięcie prętów zbrojeniowych

Jest to lekka przewoźna maszyna (250 kG), zaopatrzona w pompę hydrauliczną napędzaną silnikiem elektrycznym o mocy 4 kW, ze zbiornikiem płynu (olej specjalny) (opinie o programie). Do agregatu mogą być przyłączone różnego rodzaju wyposażenia robocze jak tarcza robocza do gięcia stali umocowana bezpośrednio na płycie wózka lub nożyce do cięcia stali i inne przyrządy łączone z pompą za pomocą wężów. Agregat można podnosić za pomocą żurawi budowlanych na różne poziomy budynku. Jest on wyposażony w trzy typy nożyc hydraulicznych: SK 15 o ciężarze 4 kG do cięcia prętów do 0 15 mm, SK 22 o ciężarze 7 kG do cięcia prętów o średnicy do 22 oraz SK 42 o ciężarze 14,5 kG do cięcia prętów do 0 42.

Do cięcia prętów zbrojeniowych do 0 20 mm ta sama fabryka produkuje bardzo lekkie i sprawne hydrauliczne agregaty przenośne o ciężarze ogólnym ok. 96 kG. Agregat jest łatwo przewoźny (oraz przenośny) i może być dostarczany na dowolne miejsce na budowie, gdziekolwiek zachodzi potrzeba cięcia prętów, bez potrzeby transportowania prętów zbrojeniowych do miejsca ustawienia nożyc stałych.

Ręczne cięcie prętów zbrojeniowych odbywa się tylko w przypadku niewielkich ilości robót, przy czym wydajność takiego cięcia jest kilkakrotnie mniejsza niż mechanicznego (segregator aktów prawnych).

Nożyce ręczne, dźwigniowe przystosowane do cięcia prętów do 0 20 mm. Nożyce ustawia się bądź na ramie drewnianej, bądź stalowej lub też na fundamencie betonowym.

Nożyce składają się z podstawy 1 z wycinkiem zębatym i nieruchomym nożem, ruchomej szczęki 2 i ruchomego noża oraz dźwigni z zębatką 3, zazębionej z zębatym wycinkiem podstawy nożyc.

Przykładem urządzenia do odmierzania długości prętów zbrojeniowych przy nożycach do cięcia ręcznego może być urządzenie, na którym zderzak pomiarowy przesuwa się po desce z listwą pomiarową, z tym iż odmierzanie odcinanych długości pręta odbywa się licząc od noża (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !