Blog

27.12.2021

Osłony przestrzenne

Osłony przestrzenne
Osłony przestrzenne

Osłony przestrzenne mogą być zmontowane przez wzajemne skręcanie śrubami w różnych układach, także w trójtraktowych, przy czym w tym przypadku korytarz przykryty jest prefabrykowanymi świetlikami. Konstrukcja ścian i ażurowy szkielet drewniany oklejony jest z obydwu stron płytami pilśniowymi twardymi z izolacją termiczną z pianizolu lub styropianu. Ustawianie tego rodzaju budynków z członów przestrzennych odbywać się może za pomocą żurawi kołowych. Zastosowanie także na większych placach budowy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Budynki tymczasowe pneumatyczne (osłony) zostały wprowadzone w ostatnich latach; konstrukcyjnie stanowią powłoki z materiałów wiotkich wsparte na sprężonym powietrzu, wytwarzanym ze specjalnych dmuchaw, nieznacznie przekraczającym ciśnienie atmosferyczne (ok. 0,001-0,008 at n). Osłony te zaopatrzone są w jedną lub dwie śluzy umożliwiające transport (także i za pomocą samochodów ciężarowych) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Nadciśnienie uzyskuje się przez stałe lub okresowe tłoczenie powietrza przez tzw. stacje nadmuchu, przy czym instalacja stacji nadmuchu składa się z zespołu wentylatorów, dmuchaw i sprężarek. Posadowienie obiektów pneumatycznych za pomocą kotwienia lub balastowania musi zabezpieczać powłokę przed przepuszczaniem powietrza oraz przeciwstawiać się działaniu nadciśnienia wewnętrznego, parcia oraz ssania wiatru.

Wnętrze obiektów pneumatycznych oświetlone bywa albo światłem dziennym poprzez powłokę (lub jej część), albo światłem sztucznym (reflektory) (uprawnienia budowlane).

Budynki tymczasowe typu półstałego (zbyt często u nas stosowane) wykonuje się najczęściej z bloków prefabrykowanych z betonu lekkiego.

Ze względu na funkcjonalność budynki tymczasowe na placu budowy można podzielić na:

  • budynki magazynowe,
  • budynki tymczasowych wytwórni pomocniczych, związane bezpośrednio z procesami produkcyjnymi na placu budowy,
  • budynki socjalno-administracyjne dla potrzeb personelu zatrudnionego na budowie.

Konstrukcja tymczasowych budynków magazynowych

Dla budów realizowanych w krótkim czasie albo budów o niewielkim zakresie robót prowizorycznych budynki socjalno-administracyjne oraz budynki magazynowe drobnicy użytkowuje się coraz częściej w postaci obiektów przewoźnych na podwoziach stałych lub na podwoziach stałych transportowanych na platformach (zespołach jezdnych) najczęściej stanowiących przyczepy typu Star o nośności 3 T, natomiast prowizoryczne budynki dla celów produkcyjnych wykonuje się z reguły w postaci obiektów przenośnych (program egzamin ustny).

Konstrukcja tymczasowych budynków magazynowych zależna jest głównie od czasu ich użytkowania oraz rodzaju i ilości przechowywanych materiałów. Konstrukcje drewniane stosować można tylko w przypadku przechowywania materiałów niepalnych oraz wyłącznie z elementów prefabrykowanych przenośnych. Natomiast magazyny z materiałami łatwopalnymi i wybuchowymi powinny mieć ściany z elementów prefabrykowanych żelbetowych, pokryte lekkim dachem niepalnym.

Sieć obiegowa mieszana składa się z obydwóch zasadniczych układów; sieci obiegowe obsługują głównych użytkowników, a sieci jednokierunkowe pozostałych (opinie o programie).

Przy wyborze układu sieciowego tymczasowych instalacji wodociągowych na placach budowy należy znaczną uwagę zwracać na koszty inwestycyjne tych instalacji. Należy zaznaczyć, że układ jednokierunkowy wyróżnia się taniością w porównaniu z pozostałymi układami.

Przewody wodociągowe układa się zazwyczaj wzdłuż dróg na placu budowy, w odległości ok. 1,0 m od krawędzi chodnika drogi (segregator aktów prawnych).

Wstępnie obliczone średnice przewodów wodociągowych sprawdza się poprzez określenie spadku ciśnienia na drodze od pompy do miejsca poboru wody przez użytkowników.

Spadek ten równy sumie spadków wywołanych oporami przepływu, wysokości geometrycznej i zadanej wysokości słupa wody w miejscu poboru powinien być mniejszy od ciśnienia na przewodzie pompy (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami