Blog

10.09.2019

Oświadczenie potwierdzające praktykę zawodową – o czym najczęściej się zapomina?

W artykule znajdziesz:

Oświadczenie potwierdzające praktykę zawodową – o czym najczęściej się zapomina?

 

Oświadczenie potwierdzające praktykę zawodową – o czym najczęściej się zapomina?

Oświadczenie potwierdzające praktykę zawodową musi zawierać załączniki określone przepisami, czyli zestawienie zbiorcze odbytej praktyki zawodowej, decyzję o nadaniu uprawnień osoby sporządzającej oświadczenie, zaświadczenie o wpisie na listę właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego osoby sporządzającej oświadczenie (program na telefon). Dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej bardzo często zawiera istotne braki w zestawieniu zbiorczym, takie jak:
• brak informacji o technologii i konstrukcji obiektu,
• niedbale wykonany opis budowy lub projektu,
• brak charakterystycznych parametrów użytkowych lub technicznych obiektu, istotnych dla wybranej specjalności uprawnień budowlane,
• brak numeru decyzji o pozwoleniu na budowę (program egzamin ustny),
• brak adresu inwestycji,
• brak informacji o osobach, które pełnią samodzielne funkcje techniczne, czyli o projektancie lub kierowniku budowy (opinie o programie).

Nagminne problemy


Bardzo często okręgowe komisje kwalifikacyjne mają też wątpliwości, czy wykazany czas praktyki zawodowej jest zgodny z prawdą (program na komputer). Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy zupełnie nie przystaje on do zakresy prac projektowych bądź robót budowlanych. Problemem jest także nieuwzględnienie charakterystycznych czynności, jakie były wykonywane przez kandydata na uprawnienia budowlane w trakcie praktyki zawodowej (segregator aktów prawnych).
Niemal nagminne są problemy ze skompletowaniem w jedną całość każdego oświadczenia wraz z niezbędnymi załącznikami. Zdarza się, że do wniosku kandydat dołącza kilka oświadczeń, które potwierdzają odbycie praktyki zawodowej pod nadzorem kilku osób, podczas gdy zestawienie zbiorcze odbytej praktyki zawodowej jest wyłącznie jedno. Jeśli praktyka zawodowa odbywała się w kilku firmach projektowych bądź na wielu budowach oraz pod kierownictwem kilku różnych osób, to każdy, kto kierował praktyką zawodową jest zobowiązany dołączyć do oświadczenia wszystkie wymagane załączniki. Należy pamiętać, że niedbale sporządzona dokumentacja może skończyć się brakiem kwalifikacji do egzaminu na uprawnienia budowlane (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami