Blog

23.03.2022

Ozonowanie wody

W artykule znajdziesz:

Ozonowanie wody

Ozonowanie wody - dodawanie ozonu do wody; o. w. przeprowadza się w celu dezynfekcji, dawkując odpowiednią ilość ozonu doprowadzanego wraz z powietrzem z ozonizatorów ozr - odpadki w postaci włókien krótkich i średniej długości, zanieczyszczonych paździerzami; po oczyszczeniu mechanicznym stosowane do wyrobu włóknin, waty tapicerskiej, papieru ożaglowanie - zespół wszystkich żagli podnoszonych na statku żaglowym ożaglowanie bermudzkie - ożaglowanie skośne o- parte na żaglu trójkątnym bez gafla - żagiel ten jest zamocowany do masztu i bomu ożaglowanie gaflowe - ożaglowanie skośne, w którym żagiel ma kształt czworokątny i jest rozpięty między masztem, gafiem i bomem ożaglowanie! ugrowe - ożaglowanie skośne, w którym czworokątny żagiel podnoszony jest fałdem na skośnie ustawionej rei, która pełni rolę gafla; dolny lik żagla bywa przeważnie wolny ożaglowanie łacińskie - ożaglowanie skośne, w którym trójkątny żagiel przymocowany jest do skośnie zawieszonej na maszcie rei, której przednia część skierowana jest w dół i sięga niemal dziobu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ożaglowanie Marconi - ożaglowanie trójkątne ożaglowanie rejowe - ożaglowanie przystosowane do pracy przy wiatrach od strony rufy; prostokątne lub trapezowe żagle przymocowane są pakiet dysków - inf. zespół kilku wymiennych dysków magnetycznych osadzonych na wspólnej osi, używanych jako całość w pamięciach dyskowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pakiet falowy, paczka falowa - pole fal skupione w ograniczonej przestrzeni pakiet programowy - program lub zbiór uniwersalnych programów opracowanych najczęściej przez producenta danego komputera i przeznaczonych do rozwiązywania określonej grupy problemów za pomocą tegoż komputera; p.p. znalazły praktyczne zastosowanie w dużych systemach informatycznych zarządzania i sterowania produkcją (uprawnienia budowlane).

Pakietyzacja

Pakietyzacja - łączenie drobnych ładunków w większe pakiety (przy przewozach drobnicowych) w cel u ułatwienia i przyspieszenia manipulacji pakowanie danych - zapisywanie danych w pamięci komputera w sposób zwarty pakowanie próżniowe - pakowanie polegające na usunięciu powietrza z wnętrza opakowania zawierającego produkt i następnie szczelnym zamknięciu, w wyniku czego powstaje w opakowaniu podciśnienie: stosuje się zwykle dla produktów spożywczych nieodpornych na działanie tłuszczu o konsystencji stałej pakularka - maszyna do pakulenia; składa się z międlarki, maszyny trzepiącej do włókna krótkiego i wytrząsacza (program egzamin ustny).

Pakulenie - przerób krótkich włókien, słomy roślin włóknistych oraz słomy gorszych gatunków, zmierzający do usunięcia paździerzy bez konieczności zachowania równoległości włókien; p. wykonuje się na pakularce pakuły - krótkie, splątane włókna lnu, konopi lub juty, uzyskiwane podczas ich wstępnej obróbki (międlenie, trzepanie); również produkt odpowiedniego przerobu słomy lnianej lub konopnej; p. używa się do wyrobu grubej przędzy, a także jako szczeliwa, czyściwa, wyściółki tapicerskiej pakunek - szczeliwo (opinie o programie).

Pal - odpowiednio ukształtowany słup drewniany, betonowy, żelbetowy lub stalowy wbijany w grunt (lub formowany w gruncie), służący jako element konstrukcyjny budowli pal, dalba - rodzaj stałego znaku nawigacyjnego używanego do oznakowania torów wodnych i przeszkód nawigacyjnych na płytkich akwenach (segregator aktów prawnych).

Pal cumowniczy - gruby pal wbity w dno basenu portowego, służący do cumowania statków pal fundamentowy - pal, na którym zostaje posadowiona budowla lub jej część w przypadku, gdy nośność podłoża fundamentu jest niewystarczająca do bezpośredniego oparcia na nim fundamentu budowli (promocja 3 w 1).

Pal fundamentowy słupowy - pal fundamentowy przenoszący obciążenia budowli na warstwę nośną gruntu głównie swoją podstawą pal fundamentowy zawieszony - pal fundamentowy, którego ostrze nie dochodzi do gruntu nośnego i który jest zawieszony w gruncie słabym; przekazywanie nacisku pala na podłoże odbywa się głównie przez boczny opór trzona pala.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami