Parcie wiatru

Parcie wiatru
Parcie wiatru

Można przyjąć jako wskazówkę praktyczną, że dla rusztowań kolumnowych przesuwanych po posadzce pomost roboczy nie powinien znajdować się na wysokości większej niż 4 długości najmniejszego boku podstawy. A więc rusztowanie kolumnowe o podstawie prostokątnej o wymiarach 2,5 x 3,5 m nie powinno mieć pomostu roboczego na wysokości większej niż 10 m (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wykaz materiałów potrzebnych do wykonania rusztowań kolumnowych różnej wysokości, o podstawach kwadratowych 1,80 x 1,80 m z pomostem roboczym 1,80×3,80 m. Ten typ rusztowania kolumnowego może być wykonany z materiału ogólnego przeznaczenia lub z materiału lekkiego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Sporządzony wykaz dotyczy również rusztowań kolumnowych przesuwnych. Obok stojaka opartego na rolce jest umieszczona dodatkowa rura stanowiąca podporę bezpieczeństwa. Jej dolny koniec powinien być umieszczony jak najbliżej podłoża (odległość końca rury od podłoża ok. 2 cm), gdyż podpórki bezpieczeństwa mają za zadanie podparcie rusztowania w wypadku odpadnięcia rolki (uprawnienia budowlane).

W rusztowaniach kolumnowych nieruchomych rolki mogą być zastąpione stopkami. Jeżeli nie wykonuje się podstawek bezpieczeństwa, montuje się w jednym rusztowaniu kolumnowym 10 m rur oraz 8 złączy krzyżowych mniej.

Rusztowania poddane działaniu sił poziomych. Rusztowania kolumnowe powinny być obliczone na parcie wiatru według wskazówek. Przy ciśnieniu wiatru przekraczającym 30 kG/m2 powinno się unikać stosowania lekkiego materiału. Moment utrzymujący należy przyjąć równy co najmniej 5/3 momentu wywracającego (program egzamin ustny).

Urządzenia podnoszące

Przy wyprowadzaniu powyższego wzoru uwzględniono jedynie ciężar własny rusztowania i parcia wiatru. W przypadku rusztowań kolumnowych, których wysokość nie jest większa od czterech długości mniejszego boku podstawy, zamontowanie pomostów roboczych i spoczników nie zmniejsza stateczności rusztowania (opinie o programie). W przypadku, gdy na rusztowaniu kolumnowym zamontowane są urządzenia, przegrody i elementy zagospodarowania stawiające opór wiatrowi, wtedy stateczność rusztowania może być naruszona i potrzebna jest specjalna analiza konstrukcji.

W celu uzyskania wysokości h większej od wartości wynikającej z powyższego wzoru, rusztowanie musi być obciążone balastcn. Maksymalną wysokość rusztowań kolumnowych wolnostojących o wymiarach podstawy 3,00 X 3,00 m i 2,00 X 2,00 m, obciążonych osiowo, narażonych na parcie wiatru, obciążonych balastem i bez balastu.

W celu ominięcia szczegółowych obliczeń warto rusztowanie tego typu wznieść w ten sposób, aby jego wysokość nie była większa od czterech długości najkrótszego boku podstawy (segregator aktów prawnych).

Obciążenie mimośrodowe. Z obciążeniami tego typu w rusztowaniach kolumnowych mamy do czynienia wtedy, gdy materiały są podnoszone pionowo na zewnątrz rusztowania kolumnowego za pomocą urządzenia podnośnikowego umieszczonego na szczycie rusztowania, np. żurawia typu Derrick. W tym przypadku również, podobnie jak przy parciu wiatru, należy przyjąć moment utrzymujący równy co najmniej 5/3 momentu wywracającego.

Urządzenia podnoszące oraz belki, na których urządzenia te opierają się, powinny być mocno przytwierdzone do rusztowania kolumnowego.

Przeanalizujmy tu przykładowo przypadek ruchomego rusztowania kolumnowego o wymiarach podstawy 3,00×3,00 m, o wysokości 12,00 m, na którym opiera się żuraw typu Derrick o wysięgu 2,50 m i udźwigu 500 kG (promocja 3 w 1).

U podstawy i na wysokości pierwszej kondygnacji rusztowania stojaki składają się z dwu rur wspierających się na rolkach. Podczas przesuwania rusztowanie kolumnowe opiera się na rolkach, pod obciążeniem zaś opiera się na klinach podłożonych pod stojaki.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !