Pękanie ścianek kolankowych

Pękanie ścianek kolankowych
Pękanie ścianek kolankowych

Przy braku prawidłowo wykonanej dylatacji konstrukcyjnej przy ściance kolankowej źródłem występujących przecieków może być również niewłaściwie wykonana obróbka w tym miejscu. Może to powodować pękanie papy przy obróbce blacharskiej wskutek braku jej zakotwienia, pękanie ścianek kolankowych wskutek odkształceń cieplnych dachu i braku dylatacji oraz przecieki w narożu obróbki wskutek zbyt sztywnego połączenia ze ścianką kolankową (program uprawnienia budowlane na komputer).

W celu zlikwidowania pęknięć i zabezpieczenia od przecieków należy wykonać naprawę wg rozwiązania. W tym celu na pierwszym przęśle płyty należy wykuć zaprawę dla uzyskania przecięcia dylatacyjnego. Utworzoną w ten sposób szczelinę dylatacyjną należy wypełnić pakułami uprzednio impregnowanymi Bitizolem R. Nad dylatacją należy ułożyć pas papy luzem, nie klejonej do podłoża. Pod tę warstwę papy należy ułożyć pas blachy ocynkowanej. Następnie nad dylatacją należy przykleić dwie warstwy papy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Powstałe pęknięcia oraz nieszczelności obróbki blacharskiej należy wylutować lub uszczelnić Bitizolem SB. Przez istniejące pokrycie należy wstrzelić kołki, założyć podkładkę i zamocować nakrętkę, którą należy potem zalać lepikiem. Uszkodzenia w pokryciu należy okleić jutą na Bitizolu B.

Jedną z przyczyn powstawania przecieków stropodachów są nieprawidłowo wykonane obróbki blacharskie. Zagadnienie to traktowano dotychczas w sposób tradycyjny, tzn. rozwiązania konstrukcyjne obróbek blacharskich dachów drewnianych o dużych spadkach stosowano często w sposób niedostatecznie przemyślany do dachów żelbetowych o małych spadkach (uprawnienia budowlane).

Wpusty dachowe

Do najczęściej spotykanych wad, związanych ściśle z zastosowaniem tradycyjnych obróbek blacharskich w stropodachach prefabrykowanych, można zaliczyć:

  1. brak w niektórych technologiach wielkopłytowych wyder w elementach kominów,
  2. nieprawidłowe mocowanie wsporników instalacji odgromowej i masztów antenowych,
  3. nieprawidłowe mocowanie oraz nieprawidłową obróbkę wywiewek kanalizacyjnych, przechodzących przez cienkościenne elementy płyt dachowych,
  4. nieprawidłowe mocowanie obróbki przy ścianie szczytowej,
  5. nieprawidłową obróbkę okapu, będącą jedną z głównych przyczyn powstawania poważnych przecieków dachów w zimie (program egzamin ustny).

Poza tym często niewłaściwie wykonywane są wpusty dachowe przy odwodnieniu wewnętrznym. Przy kominach zastosowanie tradycyjnej obróbki, bez możliwości trwałego jej uszczelnienia przy połączeniu z kominem, jest jedną z najczęściej spotykanych przyczyn przecieków (opinie o programie). Doraźny sposób usunięcia przecieków polega na otynkowaniu komina nad obróbką blacharską zaprawą cementowo-wapienną wzmocnioną pasem siatki Rabitza. Ewentualne nieszczelności obróbki blacharskiej w dolnej części przy jej zagięciu należy uszczelnić Bitizolem SB lub Olkitem.

Jako prawidłowy sposób wykonania obróbki komina prefabrykowanego przy prowadzeniu remontów kapitalnych dachu można zalecić jedno z dwu podanych dalej rozwiązań. W rozwiązaniu pierwszym na pierwszej warstwie pokrycia należy wykonać odbój betonowy o wymiarach 15X22 cm, zbrojony prętem 0 6 mm, biegnącym dookoła komina. Na tym odboju należy wykonać obróbkę z paska papy, nie klejąc tej papy w poziomej części do podłoża. Następnie należy wykonać wywinięcie drugiej warstwy papy na odbój, zabezpieczając tę papę przy kominie skosem wykonanym z Bitizolu SB (segregator aktów prawnych).

W rozwiązaniu drugim obróbkę komina należy wykonać jak w rozwiązaniu pierwszym, wsuwając dodatkowo obróbkę z blachy, a między obróbkę z blachy a komin wcisnąć Olkit lub szczelinę zalać kitem asfaltowym na gorąco. Gdy dylatacje cieplne dachu znajdują się w odległości nie przekraczającej 12 m, odbój betonowy można wykonać bezpośrednio na płycie betonowej (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !