Blog

30.01.2023

Penetrowanie obszaru

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie wyższej satysfakcji osobistej (program uprawnienia budowlane na komputer). Proces ten już się rozpoczął, także dzięki umiejętnemu marketingowi firm produkujących rowery i kreowanie mody na jazdę rowerem, a także łatwości przewożenia roweru na dachu samochodu osobowego. Korzyścią zewnętrzną takiego systemu powinno być tworzenie sieci wypożyczalni rowerów będących elementem węzłów tego modelu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Preferowanymi miejscami kreowania tego systemu powinny być:

  1. MOP-y na trasie dróg ruchu szybkiego,
  2. wszystkie miejscowości na Mierzei Wiślanej, gdzie ograniczona pojemność parkingów przyplażowych podsuwa efektywność tego systemu (uprawnienia budowlane),
  3. obrzeża obszarów cennych przyrodniczo, gdzie dopuszcza się penetrację pieszo-rowerową,
  4. miejsca szczególnej atrakcyjności krajobrazowej o słabo rozwiniętej sieci dróg asfaltowych (Wysoczyzna Elbląska), a możliwych do penetracji rowerem.
  5. R+B (RAILWAY+ BIKE, pociąg-rower) - jest ofertą dla osób, które decydują się na wyjazd weekendowy koleją, lecz strefa penetracji pieszej jest dla nich zbyt ograniczona (program egzamin ustny). Oznacza to przewóz roweru koleją lub jego wypożyczenie na stacji. Korzyścią tego systemu jest to, iż można pozostawić rower na dowolnej, innej stacji (tak działa ten system w Holandii). Idealnymi dla tego systemu są trasy kolejowe: Elbląg-Frombork-Braniewo oraz Elbląg-Młynary-Braniewo-Mamonowo- Kaliningrad.
  6. C+S (CAR+SHIP, samochód-statek) - polega na wydłużeniu podróży samochodowej poprzez statek, prom, łódź, może to dotyczyć zarówno sytuacji podróży promem wraz z samochodem, jak i pozostawienia samochodu i kontynuacji podróży statkiem (np. Krynica Morska-Frombork). System ten może ulec rozwinięciu przez wykorzystanie roweru w ostatnim cyklu komunikacyjnym (C + S + B).
  7. E+C (ELY+CAR, samolot-samochód) - dotyczy oferty dla turystów zagranicznych wysoko ceniących komfort i czas, którzy mogliby przylecieć samolotem (regionalnych linii lotniczych, własnym lub wypożyczonym) oraz dalej penetrować EZW samochodem, wydłużając ten cykl o statek/łódź/jacht (F+C+S) lub rower (F+C+B) (opinie o programie).

Podsystem wodny

Za podstawowe uznać należy kryterium oddziaływania na środowisko. Dotyczy ono zarówno charakteru oddziaływania na środowisko środka transportu, jak i przestrzennego zagospodarowania trasy i węzła. Stąd najwyżej w hierarchii korzyści środowiskowych mieści się podsystem wodny, gdyż nie wymaga budowy nowej drogi oraz rower, który w swojej jednostkowej formie jest najmniej uciążliwy dla wszystkich komponentów przyrody nieożywionej i ożywionej (segregator aktów prawnych).

Jako drugie podaje się kryterium wielości oferowanych wyborów. Jest to odpowiednik ekorozwojowej „jedności w różnorodności" oraz zrównoważonego rozwoju „przez dodawanie". Trzecim jest kryterium możliwości penetracji przestrzeni o wysokich walorach turystycznych, ale i przyrodniczych, bez redukcji walorów środowiska na skutek negatywnego oddziaływania. Czwartym jest kryterium mikrostruktury pozwalającej opanować zjawiska masowości i nadkoncentracji.

Piątym jest kryterium wielości podmiotów gospodarujących. Nie jest możliwe zbudowanie tak rozwiniętego i zróżnicowanego modelu obsługi komunikacyjnej EZW bez aktywnej przedsiębiorczości bardzo wielu podmiotów gospodarczych prywatnych i nieprywatnych (promocja 3 w 1). Z pewnością zaś nie jest to możliwe tam, gdzie działa monopol państwowy. Jako koronny przykład może tu służyć przedsiębiorstwo państwowe Polskie Koleje Państwowe, dla którego wszystkie linie lokalne są nierentowne, natomiast propozycje kojarzenia stacji kolejowych z wypożyczalnią rowerów (system funkcjonujący od lat na kolejach holenderskich) wydają się absurdalne. Drugim przykładem była groźba zaniechania przeprawy promowej na Wiśle w Świbnie - do czasu przejęcia jej z zarządu państwowego w prywatny.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami