Pielęgnacja betonu

Pielęgnacja betonu

Zagęszczanie mieszanki odbywa się ręcznie przez sztychowanie (nakłuwanie prętem) lub mechanicznie wibratorami. Zagęszczanie ręczne stosuje się tylko dla konsystencji rzadkich K-4 i K-5 (program uprawnienia budowlane na komputer). Mieszanki o konsystencji plastycznej K-3 zagęszcza się wibratorami buławowymi lub bagnetowymi, zanurzanymi w masie betonu, a o konsystencji gęsto- plastycznej i wilgotnej (K-2 i K-l) - wibratorami przyczepnymi, mocowanymi na zewnątrz formy, lub powierzchniowymi, w formie wibrującej płyty przesuwanej po powierzchni betonu. Częstotliwość drgań wibratorów wynosi 3000-5000 na min (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W zakładach prefabrykacji stosuje się ponadto ubijanie mechaniczne, utrząsanie, prasowanie i odpowietrzanie. Celem wibrowania jest wprowadzenie cząstek mieszanki w ruch drgający, co powoduje zmniejszenie tarcia wewnętrznego, szczelniejsze ułożenie mieszanki i wypchnięcie zamkniętego wewnątrz powietrza (uprawnienia budowlane).
Pielęgnacja betonu polega na:
- zabezpieczeniu właściwej wilgotności i temperatury betonu w okresie dojrzewania,
- ochronie świeżego betonu przed czynnikami mechanicznymi, jak wstrząsy lub obciążenia mogące rozluźnić strukturę betonu.

Okres wymaganego nawilżania wynosi co najmniej 14 dni dla cementów hutniczych i 7 dni dla portlandzkich. Nawilżanie odbywa się przez polewanie, utrzymywanie na powierzchni betonu warstwy wody lub nakrycie materiałem nasyconym wodą, np. trocinami, piaskiem. Nawilżanie należy rozpocząć nie później niż po upływie 1 doby.
Badanie jakości betonu stwardniałego polega na sprawdzeniu wytrzymałości umownej Rb i wytrzymałości gwarantowanej Rfi. Wyniki badania należy odnosić do próbki sześciennej o krawędzi 15 cm uznanej jako podstawowa dla badania wytrzymałości na ściskanie (program egzamin ustny). W razie użycia innych próbek, wyniki przelicza się mnożąc je przez współczynnik co. Jeśli seria badawcza zawiera mniej próbek niż 30.

hydrolizie C2S i C3S, prowadzi do silnego, powierzchniowego skurczu stwardniałego zaczynu cementowego, czemu przeszkadza grube kruszywo i wewnętrzne warstwy betonu. % efekcie tego mogą w betonie powstać rysy powierzchniowe, przez które w głąb betonu Dcże rozprzestrzeniać się korozja.

Przemienne nawilżanie

Przemienne nawilżanie i wysychanie betonu prowadzi do występowania na jego powierzchni naprężeń o zmiennym znaku, które również sprzyjają powstawaniu rys w betonie.
Praktycznie można przyjąć, że betony na cemencie portlandzkim są odporne na wpływy (opinie o programie). Nieco mniej odporne są betony na cementach pucolanowych i hutniczych, i zupełnie nieodporne - betony na cementach bezklinkierowych.
Mrozoodporność określa się odpornością na przemienne zamrażanie i odtajanie betonu nasyconego wodą. Przy zamrażaniu woda znajdująca się w porach betonu przechodzi, co wywołuje ciśnienie na ścianki porów. Jeśli wypełnienie porów wodą wynosi co najmniej 85% ich objętości, to ciśnienie wewnętrzne może przewyższać wytrzymałość na rozciąganie i spowodować jego niszczenie (segregator aktów prawnych).

Ponieważ zamrażanie rozpoczynające się na powierzchni betonu rozprzestrzenia się w głąb powoli i stopniowo, niszczenie be- przez łączne działanie wody i mrozu, zwłaszcza w budowlach hydrotechnicznych,
stępuje tylko na powierzchni.
Duży wpływ na mrozoodporność betonu wywiera charakter i wielkość porów. W mitrokapilarach woda nie zamarza nawet przy temperaturze od -40 do-50 °C. Nie znaczne są makropory, szczególnie połączone ze sobą, którymi przemieszcza się wilgoć.
O mrozoodporności betonu decyduje przede wszystkim mrozoodporność kamienia cementowego (stwardniałego zaczynu cementowego). Najbardziej odporne są cementy : małej zawartości C3A - do 5%, (najbardziej odporne - cementy portlandzkie, a najmniej pucolanowe) (promocja 3 w 1).

Mrozoodporność betonu zwiększa się nieco przez wprowadzenie do niego dodatków powierzchniowo czynnych o działaniu hydrofilizującym (np. ług posiarczynowy) i hydro- frbizującym (mydło naftenowe, żywice obietynowe) i inne. Dodatki te, uplastyczniając mieszanki betonowe, zmniejszają ilość potrzebnej wody zarobowej, a zatem porów otwartych w stwardniałym betonie, jak również sprzyjają tworzeniu się w nim zamkniętych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !