Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie


Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

 

Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane składa się z różnej ilości pytania, która zależy od rodzaju uprawnień. Tematyka zagadnień to przede wszystkim prawo budowlane, ale sporo pytań ściśle związanych jest z wybraną specjalnością. Do zaliczenia egzaminu niezbędna jest również znajomość przepisów związanych oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Dopiero po zaliczeniu testu pisemnego można przystąpić do egzaminu ustnego.

 

Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

 

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi można zdobyć po zaliczeniu egzaminu pisemnego i ustnego. Część pisemna zawiera 60 pytań testowych, wśród których znajduje się:


• 35 pytań dotyczących prawa budowlanego i związanych z nim przepisów, przy czym 15 pytań dotyczy przepisów techniczno-budowlanych,
• 15 pytań dotyczących specjalności, którą wybrał kandydat,
• 5 pytań z zakresu przepisów związanych,
• 5 pytań związanych z przepisami zawartymi w kodeksie postępowania administracyjnego.
Cały egzamin trwa 90 minut. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat odpowiedział poprawnie przynajmniej na 45 pytań.

 

Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Egzamin pisemny osobno do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania w ograniczonym zakresie zawiera 45 pytań testowych. Jest to najmniej obszerny egzamin pisemny na uprawnienia budowlane, choć zakres wiedzy jest podobny, jak przy uprawnieniach bez ograniczeń. Ilość i rodzaj pytań bez względu na specjalizację wygląda następująco:


• 25 pytań obejmujących zagadnienia z prawa budowlanego i przepisów, które wydano na jego podstawie. W tym aż 15 pytań dotyczy przepisów techniczno-budowlanych,
• 12 pytań dotyczących wybranej przez kandydata specjalności,
• 5 pytań dotyczących przepisów związanych,
• 3 pytania z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego.
Egzamin trwa 70 minut, a do jego zdania trzeba udzielić 34 poprawnych odpowiedzi.

Oprócz usług detektywistycznych świadczyny także pomoc w zakresie ochrony mienia prywatnego, firmowego oraz ochrony dużych imprez. Nasza agencja współpracowała z najlepszymi firmami w całej Polsce. Zyskaliśmy sobie wiernych klientów także wśród polityków i ludzi show businessu.

 

Aby cały czas utrzymywać najwyższe standardy naszych usług, nasi pracownicy, oprócz zdobywania praktycznego doświadczenia w trakcie wykonywania obowiązków, podnoszą swoje kwalifikacje poprzez częste szkolenia branżowe. Rocznie wykonujemy ponad 1000 zleceń, co w połączeniu ze świetnie wyszkoloną kadrą stawia nas w czołówce europejskich agencji detektywistyczno - ochroniarskich.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby każdy z naszych pracowników był dokładnie sprawdzoną i kompetentną osobą, cieszącą się nieposzlakowaną opinią, ponieważ od samego początku naszej działalności chcemy być dla Państwa godnym zaufania partnerem.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !