Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

 
 
 

Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

 

Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane składa się z różnej ilości pytania, która zależy od rodzaju uprawnień. Tematyka zagadnień to przede wszystkim prawo budowlane, ale sporo pytań ściśle związanych jest z wybraną specjalnością. Do zaliczenia egzaminu niezbędna jest również znajomość przepisów związanych oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Dopiero po zaliczeniu testu pisemnego można przystąpić do egzaminu ustnego.   Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie   Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi można zdobyć po zaliczeniu egzaminu pisemnego i ustnego. Część pisemna zawiera 60 pytań testowych, wśród których znajduje się: • 35 pytań dotyczących prawa budowlanego i związanych z nim przepisów, przy czym 15 pytań dotyczy przepisów techniczno-budowlanych, • 15 pytań dotyczących specjalności, którą wybrał kandydat, • 5 pytań z zakresu przepisów związanych, • 5 pytań związanych z przepisami zawartymi w kodeksie postępowania administracyjnego. Cały egzamin trwa 90 minut. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat odpowiedział poprawnie przynajmniej na 45 pytań.   Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie Egzamin pisemny osobno do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania w ograniczonym zakresie zawiera 45 pytań testowych. Jest to najmniej obszerny egzamin pisemny na uprawnienia budowlane, choć zakres wiedzy jest podobny, jak przy uprawnieniach bez ograniczeń. Ilość i rodzaj pytań bez względu na specjalizację wygląda następująco: • 25 pytań obejmujących zagadnienia z prawa budowlanego i przepisów, które wydano na jego podstawie. W tym aż 15 pytań dotyczy przepisów techniczno-budowlanych, • 12 pytań dotyczących wybranej przez kandydata specjalności, • 5 pytań dotyczących przepisów związanych, • 3 pytania z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego. Egzamin trwa 70 minut, a do jego zdania trzeba udzielić 34 poprawnych odpowiedzi.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami