Plac budowy

Plac budowy
Plac budowy

W robotach montażowych niskie temperatury są szkodliwe tylko dla procesów „mokrych”, które występują przy produkcji prefabrykatów w warunkach polowych na placu budowy oraz przy wykonywaniu stałych połączeń między montowanymi elementami w tzw. złączach żelbetowych (z wypełnieniem spoin świeżym betonem) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Poza ogólnie stosowanymi metodami w robotach zimowych (podgrzewanie składników betonu przed mieszaniem, dodawanie składników chemicznych, ochrona masy betonowej w czasie transportu, skrócenie dróg dowozu masy betonowej, ochrona betonu ułożonego itp.) należałoby tu stosować jeszcze dodatkowo nagrzewanie (a w każdym bądź razie rozmrażanie) końców łączonych elementów bezpośrednio przed ich zabetonowaniem oraz ich staranne oczyszczenie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Odnosi się to szczególnie do gniazd pozostawianych w stopach fundamentowych w połączeniach typu kielichowego. Przy silnych mrozach, poza otuleniem zabetonowanego złącza matami izolacyjnymi, należy ogrzewać świeżo ułożony beton do czasu uzyskania przez niego wytrzymałości równej przynajmniej 0,7 Rw. Ogrzewanie to najlepiej jest wykonać za pomocą grzejników elektrycznych lub stosując metodę elektrodową (uprawnienia budowlane).

Zewnętrzne powierzchnie tak ogrzanego betonu należy zabezpieczyć materiałem ciepłochronnym. Prefabrykowane elementy betonowe produkowane na placu budowy w stosach przy zastosowaniu deskowań przestrzennych można ogrzewać parą niskoprężną osłaniając je specjalnymi dobrze izolowanymi przenośnymi przykrywami drewnianymi względnie szczelnymi plandekami brezentowymi.

Przy wykonywaniu robót montażowych zarówno projektanci jak i wykonawcy specjalną uwagę powinni zwrócić na zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa pracy, gdyż roboty te należą do najbardziej niebezpiecznych robót budowlanych (program egzamin ustny). Roboty montażowe stanowią trudny i skomplikowany technologiczny proces roboczy w wysokim stopniu zmechanizowany; ponadto występują w nim znaczne ciężary i rozmiary montowanych elementów, a praca odbywa się nieraz na dużych wysokościach, dochodzących do kilkuset metrów (np. przy montażu masztów radiowych, wież itp.).

Rusztowania pomocnicze

Poważne niebezpieczeństwo pracy stwarzają również stosowane w robotach montażowych ciężkie maszyny budowlane i urządzenia montażowe, wymagające specjalnej opieki i kontroli w czasie montażu (opinie o programie). Z tych też względów już w projekcie wykonawczym dotyczącym montażu konstrukcji powinny być przemyślane i rozwiązane wszystkie metody i środki zmierzające do zapewnienia dobrze zorganizowanej, bezpiecznej i wydajnej pracy, z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu całego procesu roboczego i niezbędnych robót przygotowawczych. Jako regułę należy przyjąć, że roboty montażowe powinny być wykonywane na podstawie uprzednio przygotowanego i zatwierdzonego projektu wykonania robót montażowych.

W ten bowiem tylko sposób istnieje możliwość ograniczenia do minimum ilości operacji roboczych i zmniejszenia wysiłku fizycznego pracujących robotników, co ma bezpośredni wpływ na stopień bezpieczeństwa wykonywanych robót. Z analizy okoliczności powstawania wypadków przy pracy wynika, że jedną z głównych przyczyn jest wadliwa organizacja pracy; natomiast praca dobrze zorganizowana jest bezpieczna i jednocześnie wydajna (segregator aktów prawnych).

Dalszymi przyczynami powstawania wypadków przy wykonywaniu robót montażowych są:

  • nieznajomość ze strony robotników prawidłowego przebiegu procesu technologicznego,
  • stosowanie niewłaściwych maszyn i urządzeń montażowych oraz nieprawidłowe ich użytkowanie,
  • wadliwe podwieszenie i zamocowanie podnoszonych elementów,
  • brak lub niewłaściwe urządzenie pomostów roboczych i rusztowań pomocniczych,
  • brak urządzeń zabezpieczających i ochronnych w czasie montażu,
  • niestosowanie się załogi i kierownictwa do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy przy robotach montażowych.

W związku z tym wykonywanie robót montażowych należy zabezpieczyć przede wszystkim przed możliwościami występowania wypadków powstałych z wymienionych przyczyn (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !