Blog

07.09.2018

Plan zagospodarowania działki

W artykule znajdziesz:

Plan zagospodarowania działki

Projekt zagospodarowania działki, zawierający cześć opisową, jest niezbędnym elementem dokumentacji projektowej zarówno dla projektów gotowych, jak i indywidualnych (program na komputer). Musi zostać wykonanych dla każdego typu budynku, zabudowy lub innych obiektów budowlanych. W przypadku indywidualnych projektów plan zagospodarowania działki jest ich naturalną konsekwencją (program na telefon). W przypadku projektów gotowych stanowi on część adaptacji budynku. Plan zagospodarowania działki może być wykonany przez osobę, która zaprojektowała budynek, ale może to zrobić także każdy inny architekt, który posiada uprawnienia budowlane (program na egzamin ustny). Na podstawie tego planu, stanowiącego nieodłączną część projektu budowlanego składanego z wnioskiem o pozwolenie na budowę, można otrzymać decyzję (promocja 3 w 1).

Prawidłowo wykonany plan zagospodarowania terenu

Plan zagospodarowania działki

Prawidłowo wykonany plan zagospodarowania terenu musi określać nie tylko usytuowanie obiektu na działce, ale również wszelkie inne elementy zagospodarowania (segregator). Do wykonania tego dokumentu niezbędna jest aktualna mapa geodezyjna, którą powinien wykonać uprawniony geodeta. Geodeta powinien osobiście przyjechać na działkę, aby dokonać sprawdzenia rzędnych terenu z danymi zawartymi na mapie. Szczególnie ważne jest sprawdzenie czy granice własności działki pokrywają się z wykreślonymi granicami działek lub zaznaczonymi ogrodzeniami. Geodeta musi też dokonać weryfikacji elementów uzbrojenia terenu, a także istniejących na działce oraz w najbliższym sąsiedztwie obiektów i elementów zabudowy (opinie).
Projekt zagospodarowania terenu zwykle sporządzany jest na aktualnej kopii mapy zasadniczej. Na mapie znajduje się zarys budynku i jego główne wymiary, a także zaznaczone są odległości w stosunku do granic działek pośrednich oraz istniejącej zabudowy. Architekt ustala również gdzie będzie usytuowany budynek pod kątem istniejących rzędnych. Bardzo ważnym elementem planu zagospodarowania terenu jest również orientacja budynku względem stron świata. Prawidłowy układ domu na działce pod tym względem zapewnia mieszkańcom komfortowe warunki do życia.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami