Plan zagospodarowania działki

Projekt zagospodarowania działki, zawierający cześć opisową, jest niezbędnym elementem dokumentacji projektowej zarówno dla projektów gotowych, jak i indywidualnych (program na komputer). Musi zostać wykonanych dla każdego typu budynku, zabudowy lub innych obiektów budowlanych. W przypadku indywidualnych projektów plan zagospodarowania działki jest ich naturalną konsekwencją (program na telefon). W przypadku projektów gotowych stanowi on część adaptacji budynku. Plan zagospodarowania działki może być wykonany przez osobę, która zaprojektowała budynek, ale może to zrobić także każdy inny architekt, który posiada uprawnienia budowlane (program na egzamin ustny). Na podstawie tego planu, stanowiącego nieodłączną część projektu budowlanego składanego z wnioskiem o pozwolenie na budowę, można otrzymać decyzję (promocja 3 w 1).

Prawidłowo wykonany plan zagospodarowania terenu

Plan zagospodarowania działki

Prawidłowo wykonany plan zagospodarowania terenu musi określać nie tylko usytuowanie obiektu na działce, ale również wszelkie inne elementy zagospodarowania (segregator). Do wykonania tego dokumentu niezbędna jest aktualna mapa geodezyjna, którą powinien wykonać uprawniony geodeta. Geodeta powinien osobiście przyjechać na działkę, aby dokonać sprawdzenia rzędnych terenu z danymi zawartymi na mapie. Szczególnie ważne jest sprawdzenie czy granice własności działki pokrywają się z wykreślonymi granicami działek lub zaznaczonymi ogrodzeniami. Geodeta musi też dokonać weryfikacji elementów uzbrojenia terenu, a także istniejących na działce oraz w najbliższym sąsiedztwie obiektów i elementów zabudowy (opinie).
Projekt zagospodarowania terenu zwykle sporządzany jest na aktualnej kopii mapy zasadniczej. Na mapie znajduje się zarys budynku i jego główne wymiary, a także zaznaczone są odległości w stosunku do granic działek pośrednich oraz istniejącej zabudowy. Architekt ustala również gdzie będzie usytuowany budynek pod kątem istniejących rzędnych. Bardzo ważnym elementem planu zagospodarowania terenu jest również orientacja budynku względem stron świata. Prawidłowy układ domu na działce pod tym względem zapewnia mieszkańcom komfortowe warunki do życia.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !