Blog

21.04.2019

Plan zagospodarowania

W artykule znajdziesz:

Jak wygląda plan zagospodarowania przestrzennego w budynkach zbiorowych?

Budowanie obiektów wielorodzinnych wiąże się z pewnymi wymogami, które deweloper zobowiązany jest zapewnić. Plan zagospodarowania przestrzennego musi uwzględniać kilka wytycznych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jakie normy musi spełniać budynek zamieszkania zbiorowego? O czym powinien pomyśleć deweloper (program na komputer)?

Plan zagospodarowania

Miejsca parkingowe. Jednym z najważniejszych aspektów, jakie deweloper musi zapewnić, kiedy stawia budynek zamieszkania zbiorowego, jest uwzględnienie i stworzenie miejsc postojowych (program na telefon). Ustawa nie określa, ile dokładnie miejsc parkingowych należy stworzyć. Wytyczne zapewnia plan zagospodarowania przestrzennego wytyczony przez właściwe władze. Normy mogą się różnić między miastami, a nawet między poszczególnymi osiedlami czy dzielnicami w obrębie jednego miasta (segregator aktów prawnych).

Jeżeli dany region nie podlega pod plany zagospodarowania przestrzennego, nie istnieje żadna norma wytyczająca ilość miejsc parkingowych, jakie deweloper powinien uwzględnić (promocja 3 w 1). W takiej sytuacji, to inwestor proponuje, ile miejsc utworzy i informację tę uwzględnia we wniosku o wydanie zezwolenia na budowę. Władza zadecyduje czy będzie to wystarczająca ilość. Zazwyczaj, choć jak zostało już wspomniane, nie jest to kodyfikowane każdorazowo, ilość miejsc postojowych kształtuje się w stosunku 120 przestrzeni parkowania, które przypadają na sto lokali mieszkalnych. Dodatkowo, istnieje obowiązek przewidzenia miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe wymagania

Prawo nakłada na dewelopera konieczność dostosowania planu przestrzennego zabudowania w przypadku budynku wielorodzinnego do potrzeb płynących z przeznaczenia obiektu (opinie o programie). Obok miejsc postojowych, najbardziej charakterystycznym wymogiem, jakie inwestor musi spełnić jest wybudowanie placu zabaw oraz ewentualnie dodatkowych miejsc rekreacyjnych. Plac zabaw dla dzieci jest obowiązkowym krokiem, jakie deweloper musi wykonać, stawiając budynek zamieszkania zbiorowego. Prawo nie kodyfikuje jednak tego, jak ma on wyglądać (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami