Blog

20.06.2022

Płyty kamienne

Płyty kamienne

W bogato wykończonych wnętrzach mieszkalnych kamień stosuje się do budowy kominków, które są wyjątkowo ozdobnym akcentem plastycznym, oraz na osłonę grzejników i na parapety. Poza tym kamień można stosować w łazienkach do obudowy, a nawet budowy wanien, okładzin ściennych, posadzek. Kamienia dekoracyjnego można użyć do robót wykończeniowych, np. do wykonania posadzki, schodów wewnętrznych, balustrad, poręczy(program uprawnienia budowlane na komputer).

I wreszcie z kamienia wykonuje się różne elementy małej architektury ogrodowej, obudowę basenów wodnych, brodzików, okładzin tarasów, cokołów ogrodzeń oraz płyty chodnikowe luźno układane na trawnikach. Do celów zdobniczych używa się najpiękniejszych kamieni dekoracyjnych jak marmury, sjenity, twarde piaskowce i in (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przechowywanie i transport. Płyty kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportu, bez opakowania. W czasie przewożenia płyty ustawia się na drewnianych podkładkach w pozycji pionowej, płaszczyznami obrobionymi zwróconymi do siebie oraz dłuższym bokiem zgodnie z kierunkiem jazdy. Sjenity należą do bardzo cennych i wartościowych materiałów kamienarskich. Właściwościami i wyglądem przypominają grar nit. Mają dużą wytrzymałość, dają się dobrze szlifować i polerować, choć są trudniejsze w obróbce. Z tych względów cena ich jest znacznie wyższa niż granitów. Złoża sjenitu eksploatowane są w okolicach Niemczy w łomach w Przedborowej i Kośminie (uprawnienia budowlane).

Sjenit z Przedborowej jest barwy prawie czarnej z równomiernie rozmieszczonymi białymi drobnymi ziarnami. Po wypolerowaniu uzyskuje piękną intensywną barwę. Ze sjenitu z Przedborowej wykonano cokoły i posadzki w wieżowcu Ministerstwa Komunikacji w Warszawie oraz schody w gmachu Kancelarii Rady Państwa. Sjenit z Kośmina jest barwy ciemnoszarej z nierówno rozmieszczonymi różnej wielkości białymi kryształami (program egzamin ustny). Ze sjenitu z Kośmina został wykonany cokół pomnika A. Mickiewicza w Krakowie, a ostatnio posadzka w hali kasowej na Dworcu Centralnym w Warszawie.

Wapień pińczowski

Andezyt jest barwy ciemno-szaro-zielonkawej z licznymi dużymi ciemnymi kryształami. Świeżo wydobyty ze złoża daje się łatwo obrabiać, lecz nie jest podatny na polerowanie. Obecnie nie eksploatuje się andezytu jako materiału kamieniarskiego. Najbardziej znany jest andezyt występujący w złożu żar w pobliżu Czorsztyna. Z kamienia tego została wykonana okładzina gmachu dawnego Banku Gospodarki Komunalnej w Warszawie (opinie o programie).

Gabro należy do bardzo atrakcyjnych materiałów kamieniarskich. Jest barwy czarnozielonej, prawie czarnej. Wyglądem zbliżone do wysoko cenionych czarnych granitów szwedzkich. Gabro daje się ładnie polerować, choć jest trudne w obróbce. Kamień ten jest mało wykorzystywany jako materiał okładzinowy, mimo że ma duże walory dekoracyjne.

Odmianą garbo jest labradoryt, którego złoża znajdują się w Szwecji. Z kamienia tego zostało wykonane oblicowanie pomnika Bohaterów Ghetta w Warszawie. Bazalt jest barwy czarnej lub ciemnoszarej. Bazaltu nie poleruje się i nie stosuje jako materiału kamieniarskiego. Jest doskonałym kruszywem używanym do betonów wysokich klas, szczególnie do betonów narażonych na wpływy atmosferyczne. Złoża bazaltu eksploatowane są na terenie Dolnego Śląska. Właściwości techniczne wapieni są bardzo zróżnicowane, a w związku z tym różna jest ich wartość użytkowa jako materiału budowlanego (segregator aktów prawnych).

Największe eksploatowane złoża wapieni lekkich, od dawna znane znajdują się w Pińczowie. Wapień pińczowski ma strukturę drobno-, średnio- i gruboziarnistą. Najbardziej cenny jest kamień drobno- i średnioziarnisty. Wapień gruboziarnisty jest lżejszy i bardziej porowaty, lecz mniej odporny na wpływy atmosferyczne. Barwa wapienia pińczowskiego jest białokre- mowa.

Wapienie z Pińczowa były stosowane od kilku wieków na terenie Warszawy, Krakowa, Pińczowa. Zachowały się w dobrym stanie do dziś, co świadczy o odporności wapieni na działanie wpływów atmosferycznych. Wapienia pińczowskiego użyto do wykonania elewacji Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami