Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia

Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia

Uprawnienia budowlane a dokumentacja praktyki

W naszym kraju rośnie ostatnio liczba osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień budowlanych (program na komputer). To nic dziwnego, wziąwszy pod uwagę płynące z tego korzyści. Bardzo istotne jest już samo podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia, które umożliwi zdobycie pracy na wyższym stanowisku, a nawet prowadzenie własnej działalności (program na telefon).

Istota uprawnień budowlanych

W Polsce uprawnienia budowlane wydawane są przez komisje kwalifikacyjne Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa (opinie o programie). Osoba, która uzyska takie uprawnienia, może pełnić samodzielnie różne funkcje techniczne w budownictwie. Może opracowywać projekty i być kierownikiem w wybranej przez siebie specjalności techniczno-budowlanej. Na niej spoczywa wtedy wszelka odpowiedzialność za wykonywane roboty i zdarzenia, które mogą mieć miejsce podczas budowy (segregator aktów prawnych).

Praktyka i jej udokumentowanie

Zdobycie uprawnień budowlanych nie jest możliwe bez odbycia praktyki zawodowej, która powinna zostać dokładnie udokumentowana. Takim dokumentem obowiązującym do niedawna była książka praktyki zawodowej. Na podstawie wpisów, których dokonywał w niej opiekun praktyki, była ona zaliczana lub nie (promocja 3 w 1).

W roku 2014 wprowadzono duże zmiany, polegające na rezygnacji z dotychczas obowiązujących książek praktyk na rzecz oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej, które musi być podpisane przez opiekuna. Do tego oświadczenia dołączyć się powinno zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej. Zawierać ono musi nazwę zadania, czas praktyki i łączną liczbę tygodni, formę odbywania praktyki i pełnioną funkcję techniczną, a także dane kierującego i pełnione przez niego funkcje na obiekcie, w którym odbywała się praktyka (program egzamin ustny). Tylko takie dokumentowanie praktyki pozwoli na jej zaliczenie. Chociaż oczywiście wpisy dokonane przez opiekuna w książce praktyk jeszcze przed wejściem nowych przepisów, również będą respektowane. Wtedy tylko trzeba dołączyć książkę praktyki do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

Do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki dołączyć trzeba jeszcze decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

I to już pełna dokumentacja.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !