Blog

Kolektory słoneczne zdjęcie nr 10
30.05.2018

Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia

W artykule znajdziesz:

Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia

Kolektory słoneczne zdjęcie nr 11
Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia

Uprawnienia budowlane a dokumentacja praktyki

W naszym kraju rośnie ostatnio liczba osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień budowlanych (program na komputer). To nic dziwnego, wziąwszy pod uwagę płynące z tego korzyści. Bardzo istotne jest już samo podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia, które umożliwi zdobycie pracy na wyższym stanowisku, a nawet prowadzenie własnej działalności (program na telefon).

Istota uprawnień budowlanych

W Polsce uprawnienia budowlane wydawane są przez komisje kwalifikacyjne Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa (opinie o programie). Osoba, która uzyska takie uprawnienia, może pełnić samodzielnie różne funkcje techniczne w budownictwie. Może opracowywać projekty i być kierownikiem w wybranej przez siebie specjalności techniczno-budowlanej. Na niej spoczywa wtedy wszelka odpowiedzialność za wykonywane roboty i zdarzenia, które mogą mieć miejsce podczas budowy (segregator aktów prawnych).

Praktyka i jej udokumentowanie

Zdobycie uprawnień budowlanych nie jest możliwe bez odbycia praktyki zawodowej, która powinna zostać dokładnie udokumentowana. Takim dokumentem obowiązującym do niedawna była książka praktyki zawodowej. Na podstawie wpisów, których dokonywał w niej opiekun praktyki, była ona zaliczana lub nie (promocja 3 w 1).

W roku 2014 wprowadzono duże zmiany, polegające na rezygnacji z dotychczas obowiązujących książek praktyk na rzecz oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej, które musi być podpisane przez opiekuna. Do tego oświadczenia dołączyć się powinno zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej. Zawierać ono musi nazwę zadania, czas praktyki i łączną liczbę tygodni, formę odbywania praktyki i pełnioną funkcję techniczną, a także dane kierującego i pełnione przez niego funkcje na obiekcie, w którym odbywała się praktyka (program egzamin ustny). Tylko takie dokumentowanie praktyki pozwoli na jej zaliczenie. Chociaż oczywiście wpisy dokonane przez opiekuna w książce praktyk jeszcze przed wejściem nowych przepisów, również będą respektowane. Wtedy tylko trzeba dołączyć książkę praktyki do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

Do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki dołączyć trzeba jeszcze decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

I to już pełna dokumentacja.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Kolektory słoneczne zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Kolektory słoneczne zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Kolektory słoneczne zdjęcie nr 16 Kolektory słoneczne zdjęcie nr 17 Kolektory słoneczne zdjęcie nr 18
Kolektory słoneczne zdjęcie nr 19
Kolektory słoneczne zdjęcie nr 20 Kolektory słoneczne zdjęcie nr 21 Kolektory słoneczne zdjęcie nr 22
Kolektory słoneczne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kolektory słoneczne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kolektory słoneczne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kolektory słoneczne zdjęcie nr 32 Kolektory słoneczne zdjęcie nr 33 Kolektory słoneczne zdjęcie nr 34
Kolektory słoneczne zdjęcie nr 35
Kolektory słoneczne zdjęcie nr 36 Kolektory słoneczne zdjęcie nr 37 Kolektory słoneczne zdjęcie nr 38
Kolektory słoneczne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kolektory słoneczne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kolektory słoneczne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami