Blog

30.05.2018

Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia

Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia

Podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia

Uprawnienia budowlane a dokumentacja praktyki

W naszym kraju rośnie ostatnio liczba osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień budowlanych (program na komputer). To nic dziwnego, wziąwszy pod uwagę płynące z tego korzyści. Bardzo istotne jest już samo podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia, które umożliwi zdobycie pracy na wyższym stanowisku, a nawet prowadzenie własnej działalności (program na telefon).

Istota uprawnień budowlanych

W Polsce uprawnienia budowlane wydawane są przez komisje kwalifikacyjne Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa (opinie o programie). Osoba, która uzyska takie uprawnienia, może pełnić samodzielnie różne funkcje techniczne w budownictwie. Może opracowywać projekty i być kierownikiem w wybranej przez siebie specjalności techniczno-budowlanej. Na niej spoczywa wtedy wszelka odpowiedzialność za wykonywane roboty i zdarzenia, które mogą mieć miejsce podczas budowy (segregator aktów prawnych).

Praktyka i jej udokumentowanie

Zdobycie uprawnień budowlanych nie jest możliwe bez odbycia praktyki zawodowej, która powinna zostać dokładnie udokumentowana. Takim dokumentem obowiązującym do niedawna była książka praktyki zawodowej. Na podstawie wpisów, których dokonywał w niej opiekun praktyki, była ona zaliczana lub nie (promocja 3 w 1).

W roku 2014 wprowadzono duże zmiany, polegające na rezygnacji z dotychczas obowiązujących książek praktyk na rzecz oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej, które musi być podpisane przez opiekuna. Do tego oświadczenia dołączyć się powinno zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej. Zawierać ono musi nazwę zadania, czas praktyki i łączną liczbę tygodni, formę odbywania praktyki i pełnioną funkcję techniczną, a także dane kierującego i pełnione przez niego funkcje na obiekcie, w którym odbywała się praktyka (program egzamin ustny). Tylko takie dokumentowanie praktyki pozwoli na jej zaliczenie. Chociaż oczywiście wpisy dokonane przez opiekuna w książce praktyk jeszcze przed wejściem nowych przepisów, również będą respektowane. Wtedy tylko trzeba dołączyć książkę praktyki do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

Do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki dołączyć trzeba jeszcze decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

I to już pełna dokumentacja.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami