Blog

14.12.2020

Podnoszenie pomostu

W artykule znajdziesz:

Podnoszenie pomostu

Podnoszenie pomostu

Podnoszenie pomostu może odbywać się ręcznie za pomocą śrubowych podnośników lewarowych, posuwających się na prętach wiodących o przekroju 0 30 mm zabetonowanych po dwa w każdym słupie, albo też podnośnikami hydraulicznymi lub innymi w sposób zmechanizowany. Pomost ślizgowy jest podnoszony jednorazowo o 30 cm, dziennie - o 270 cm (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy wysokościach slupów ponad 20 m konieczne jest zakładanie stężeń. Stosując opisaną metodę można wykonać również rozpory żelbetowe. Zastępują one stężenia i pozwalają na rozwiązanie szkieletu nośnego jako układu ramowego. W elektrowniach z blokami 200 MW słupy kotłowni mają wysokość ok. 55 m. Słupy te podpierają stalowy r.uszt nośny o rozpiętości 24 m, na którym zawieszony jest kocioł o ciężarze ok. 3000 T (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Bezpośrednio za kotłem ustawia się najczęściej podgrzewacze powietrza. Mają one obudowę stanowiącą przedłużenie pomieszczenia kotłowni bądź tylko konstrukcję dachową lub też ustawione są na otwartym powietrzu (bez żadne obudowy).

Opisane dwa typy kotłowni stosuje się dla dużych projektowanych obecni elektrowni zawodowych 1). Elektrociepłownie zawodowe i elektrownie przemysłowe z mniejszymi kotłowniami wyposażone są przeważnie w kotły stojąc. Rozwiązuje się je według analogicznych zasad, najczęściej przy zastosowanie konstrukcji stalowej (uprawnienia budowlane).

Stosowane dwa sposoby ustawienia turbozespłów, tj. podłużnie i poprzeczni) do osi kotłów, nie wpływają w sposób zasadniczy na rozwiązanie konstrukcj maszynowni, a jedynie na jej rozpiętość. Konstrukcję ściany zewnętrznej tworzą najczęściej słupy utwierdzone w fundamentach, na których przegubowe opierają się wiązary dachowe (program egzamin ustny).
Stosowane coraz częściej w ostatnich latach suwnice bramowe i półbramowe zamiast mostowych, umożliwiają wykonanie ciężkiej konstrukcji ściennej dźwigającej belkę podsuwnicową jedynie do poziomu obsługi maszyn lub nieco powyżej tego poziomu (opinie o programie).

Liczne urządzenia maszynowe

W przypadku takim konstrukcję ścienną powyżej belki podsuwnicowej rozwiązuje się wspólnie z konstrukcją dachu jako ramy półportalowej lub jako ustrój trójprzegubowy. Najcięższa część turbozespołu, stojan generatora, waży w nowoczesnych jednostkach ponad 100 T. Jest on przeważnie montowany za pomocą specjalnych przenośnych urządzeń, co pozwala na stosowanie lżejszych niż to wynika z ciężaru stojana suwnic montażowych. Znanych jest kilka sposobów montażu stojana specjalnymi urządzeniami. W Polsce jest stosowany montaż z toru kolejowego, przebiegającego przed ścianą podłużną maszynowni, za pomocą specjalnej, suwnicy, której tory opierają się na fundamencie turbozespołu oraz na podporach przed maszynownią (segregator aktów prawnych).

Sposób ten ma wpływ na projektowaną konstrukcję ściany, która musi mieć odpowiedni rozstaw słupów. Podest obsługi maszyn, stosowany dawniej na całej powierzchni maszynowni, sprowadza się obecnie do przejść komunikacyjnych wokół turbiny i wzdłuż ścian oraz do lekkich podestów służących do podparcia i obsługi urządzeń regeneracyjnych.
Liczne urządzenia maszynowni instalowane są poniżej poziomu ±0,00. Potrzebny w związku z tym układ kanałów, tuneli i fundamentów, zwany gospodarką podziemną, coraz częściej zmusza do podpiwniczenia całej maszynowni. Piwnica o wysokości do 3,00 m przekryta jest stropem żelbetowym.

W maszynowni od strony kotłów nie ma ściany podłużnej. Dach maszynowni oraz belka podsuwnicowa opierają się o konstrukcję sąsiedniego oddziału (najczęściej galerii zasobników).
Coraz większe gabaryty turbozespołów oraz tendencja napowietrznego instalowania urządzeń technologicznych prowadzą do rezygnacji z obudowy maszynowni powyżej poziomu maszyn (promocja 3 w 1).

Kilka tzw. elektrowni otwartych jest już zrealizowanych w analogicznych do polskich warunkach atmosferycznych. Maszynownie zrealizowne dotychczas w Polsce mają obudowę.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami