Podstawowe elementy konstrukcji

Podstawowe elementy konstrukcji
Podstawowe elementy konstrukcji

Pierwsze rozwiązania, zwane PBU-59, a następnie PBU-62, miały układ krzyżowy. Były to budynki 5- i 11-kondygnacyjne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Podstawowe elementy konstrukcji budynku stanowią:

 1. ściany piwnic wylewane z betonu lub murowane z cegły,
 2. ściany zewnętrzne z prefabrykatów trój warstwowych, z izolacją cieplną, z betonową warstwą fakturową o grubości 2,5 cm (4,0 cm),
 3. ściany wewnętrzne nośne, poprzeczne i podłużne, z wielkopłytowych prefabrykatów żelbetowych o grubości 14 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
 4. płyty stropowe żelbetowe pełne o wysokości 9 cm, krzyżowo zbrojone, oparte na całym obwodzie,
 5. stropodach wentylowany, dwudzielny z przekryciem z płyt panwiowych, z odwodnieniem zewnętrznym.

W systemie PBU-59 pionowe i poziome złącza ścian zewnętrznych zaprojektowano jako wypełnione. W celu zapewnienia szczelności kanalik złącza wypełniono spienionym PCW lub smołowanym sznurem konopnym. Od strony zewnętrznej złącza spoinowano zaprawą cementową (uprawnienia budowlane). W systemie PBU-62 w złączach poziomych ukształtowano próg przeciwdeszczowy. W złączach pionowych zaprojektowano kanał dekompresji. Zamknięcie złącza od zewnątrz stanowiła wkładka ze spienionego PCW oraz zaprawa cementowa, którą spoinowano złącze od zewnątrz.

W systemie PBU-63 wprowadzono układ poprzeczny w dużym rozstawie (na mieszkanie, a nie - jak w układzie krzyżowym - na izbę). Układ ten po zunifikowaniu otrzymał nazwę „system J”, a następnie UW2-J (program egzamin ustny).

Ściany zewnętrzne projektowano w kolejnych rozwiązaniach z prefabrykatów z betonu komórkowego, z płyt o wymiarze na izbę typu „Wars- bet” (scalanych z dwóch elementów w kształcie litery U, wykonywanych w formach niskich) i z płyt keramzytobetonowych. Stropy wykonywano w formie pasów o szerokości 1,80 i 2,10 m oraz grubości 12-14 cm. Początkowo budynki te realizowano wg systemu WUF-62. Charakteryzowały się one układem poprzecznym (opinie o programie).

Ściany nośne składały się z prefabrykatów o przekroju kątowym, co zapewniało dużą stateczność elementów w czasie montażu i nadawało sztywność układowi konstrukcyjnemu budynku. Ze względu jednak na skomplikowany kształt form do produkcji tych prefabrykatów rozwiązanie to zmieniono.

Układ podłużny

Następnie wprowadzono system WUF-T. Umożliwia on wznoszenie budynków o wysokości 5-M6 kondygnacji. Zasadniczą konstrukcję budynku-stanowi układ podłużnych i poprzecznych ścian nośnych. W budynkach o mniejszej wysokości może być stosowany układ podłużny, co umożliwia prawie całkowitą eliminację ścian poprzecznych. W budynkach wysokich powinien być stosowany układ krzyżowy (segregator aktów prawnych). Ściany wewnętrzne nośne mają grubość 14 cm. Ściany zewnętrzne wielkopłytowe produkowano jako trój warstwowe, w pełni wykończone w wytwórni prefabrykatów, z następującym układem warstw:

 • 14 cm - wewnętrzna warstwa nośna z betonu,
 • 5 cm - warstwa izolacji cieplnej ze styropianu,
 • 6 cm - zewnętrzna warstwa fakturowa z betonu.

Łąęzna grubość ścian zewnętrznych wynosi więc 25 cm. W złączu pionowym zaprojektowano kanał dekompresji, a w złączu poziomym próg przeciwdeszczowy.

Stropy mają grubość 14 cm. Mogą być projektowane jako płyty:

 • pracujące jednokierunkowo,
 • oparte na trzech krawędziach,
 • oparte na całym obwodzie.

Stropodach zaprojektowano jako wentylowany. Konstrukcję stanowią prefabrykowane płyty panwiowe, oparte punktowo na konstrukcji stropu strychowego. System ten powstał jako kontynuacja systemów poprzednio stosowanych, tj. OW-1700 i OW-1700K. Poszczególne warianty systemów różnią się jedynie szczegółami, podstawową wspólną cechą jest natomiast przyjęta koncepcja konstrukcyjno-technologiczna (promocja 3 w 1).

Budynki te zaprojektowano w układzie krzyżowym. Konstrukcję budynku stanowią następujące elementy:

 • ściany podziemia monolityczne,
 • ściany wewnętrzne nośne (podłużne i poprzeczne) z wielkopłytowych prefabrykatów żelbetowych o grubości 14 cm,
 • ściany zewnętrzne podłużne z pasmowych elementów nadprożowo- -parapetowych (jako wariant przewidziano wykonanie ścian zewnętrznych podłużnych z wielkowymiarowych elementów scalonych z dyli z betonu komórkowego),
 • stropy płytowe pełne o grubości 14 cm,
 • stropodach wentylowany.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !