Podstawowe zagadnienia z zakresu BHP

Podstawowe zagadnienia z zakresu BHP
Podstawowe zagadnienia z zakresu BHP

Podstawowe zagadnienia z zakresu BHP w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy definiuje ogólne zasady, w myśl których ma funkcjonować każde stanowisko pracy. Poniżej, krótka i ogólna analiza tekstu tego rozporządzenia (program egzamin ustny) Czym jest stanowisko pracy w myśl przepisów BHP? Stanowisko pracy - zgodnie z założeniami BHP - to miejsce wykonywania danej pracy, wraz z podlegającymi urządzeniami. Każde stanowisko musi funkcjonować w oparciu o określone zasady, które - przestrzegane - powinny zapewnić maksimum bezpieczeństwa pracownikowi. Wszystkie te przepisy, są dokładnie zdefiniowane w powyższym rozporządzeniu i dotyczą przede wszystkim: 1. Terenu zakładu pracy i budynków znajdujących się w jego obrębie. Ustawa definiuje tu zasady, wynikające z użytkowania przestrzeni należącej do przedsiębiorstwa (również w kontekście przestrzeni konkretnych budynków). 2. Pomieszczeń pracy - dotyczy zwłaszcza zasad wynikających z użytkowania, położenia, kubatury (wolnej przestrzeni), maksymalnego obciążenia, ogrzewania i wentylacji itd. każdego z nich. 3. Procesów pracy - dotyczy to przede wszystkim kontroli bezpieczeństwa procesu pracy i przestrzegania obowiązkowych procedur, które winny mieć miejsce na wskutek wykrycia nieprawidłowości, bądź bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Przepisy te uwzględniają także zasady zorganizowania miejsca pracy i wykorzystywanie poszczególnych urządzeń na konkretnych stanowiskach. 4. Pomieszczeń o charakterze sanitarnym a także ich niezbędnego wyposażenia. Zasady te nie dotyczą wyłącznie konkretnych pomieszczeń (z podziałem na konkretne ich rodzaje), ale również wykorzystywanych w przedsiębiorstwie środków ochrony osobistej. Podsumowując, ujęte w powyższym rozporządzeniu przepisy są zdefiniowane w sposób dość ogólny. Precyzują je przepisy lokalne, związane bezpośrednio pracą na danym stanowisku.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !