Podstawowe zagadnienia z zakresu BHP

Podstawowe zagadnienia z zakresu BHP
Podstawowe zagadnienia z zakresu BHP

Podstawowe zagadnienia z zakresu BHP w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy definiuje ogólne zasady, w myśl których ma funkcjonować każde stanowisko pracy. Poniżej, krótka i ogólna analiza tekstu tego rozporządzenia (program egzamin ustny) Czym jest stanowisko pracy w myśl przepisów BHP? Stanowisko pracy - zgodnie z założeniami BHP - to miejsce wykonywania danej pracy, wraz z podlegającymi urządzeniami. Każde stanowisko musi funkcjonować w oparciu o określone zasady, które - przestrzegane - powinny zapewnić maksimum bezpieczeństwa pracownikowi. Wszystkie te przepisy, są dokładnie zdefiniowane w powyższym rozporządzeniu i dotyczą przede wszystkim: 1. Terenu zakładu pracy i budynków znajdujących się w jego obrębie. Ustawa definiuje tu zasady, wynikające z użytkowania przestrzeni należącej do przedsiębiorstwa (również w kontekście przestrzeni konkretnych budynków). 2. Pomieszczeń pracy - dotyczy zwłaszcza zasad wynikających z użytkowania, położenia, kubatury (wolnej przestrzeni), maksymalnego obciążenia, ogrzewania i wentylacji itd. każdego z nich. 3. Procesów pracy - dotyczy to przede wszystkim kontroli bezpieczeństwa procesu pracy i przestrzegania obowiązkowych procedur, które winny mieć miejsce na wskutek wykrycia nieprawidłowości, bądź bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Przepisy te uwzględniają także zasady zorganizowania miejsca pracy i wykorzystywanie poszczególnych urządzeń na konkretnych stanowiskach. 4. Pomieszczeń o charakterze sanitarnym a także ich niezbędnego wyposażenia. Zasady te nie dotyczą wyłącznie konkretnych pomieszczeń (z podziałem na konkretne ich rodzaje), ale również wykorzystywanych w przedsiębiorstwie środków ochrony osobistej. Podsumowując, ujęte w powyższym rozporządzeniu przepisy są zdefiniowane w sposób dość ogólny. Precyzują je przepisy lokalne, związane bezpośrednio pracą na danym stanowisku.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami