Blog

Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 10
26.06.2018

Podwykonawca i generalny wykonawca – umowa

W artykule znajdziesz:

Podwykonawca i generalny wykonawca – umowa

 

Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 11
Podwykonawca i generalny wykonawca – umowa

W umowie, którą zawiera inwestor z generalnym wykonawcą, musi być ustalony zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał z pomocą wykonawców lub samodzielnie. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą wykonawca musi uzyskać zgodę inwestora (uprawnienia budowlane). W przypadku, gdy terminie 2 tygodni od momenty przedstawienia inwestorowi projektu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi on na piśmie zastrzeżeń lub sprzeciwu, oznacza to, ze wyraził on zgodę na jej zawarcie. Zarówno inwestor, jak i wykonawca, który zawarł umowę z podwykonawcą, solidarnie odpowiadają za zapłatę za roboty budowlanego, które wykonał podwykonawca. Umowy z podwykonawcami mogą dotyczyć ściśle określonych prac, które nie są robotami budowlanymi lub określonego zakresu robót budowlanych. W celu uzyskania zgody inwestora wykonawca nie musi przedstawiać mu umowy z podwykonawcą ani jej projektu, ponieważ wystarczające jest poinformowanie inwestora o osobie podwykonawcy oraz treści zawartej z nim umowy (program egzamin ustny).

 

Wykonawca jest zobowiązany do oddania obiektu, który był przewidziane w umowie, ale nie obowiązku wykonywać zadań osobiście. W przypadku, gdy zleca on niektóre prace podwykonawcom, nie zwalnia go to obowiązku wykonania obiekty w całości. Zabezpieczeniem interesów inwestora jest w tym wypadku jego wiedza potrzebach realizacyjnych inwestycji. Inwestor jest zobowiązany do dbania o swoje interesy w zakresie przewidzianym dla uczestnika procesu inwestycyjnego. Inwestor, do którego wykonawca występuje o zgodę na zawarcie zindywidualizowanej podmiotowo i przedmiotowo umowy podwykonawczej, ma prawo do uzyskania wyjaśnień, uzupełnienia danych, a także do złożenia umowy, jej projektu, czy też innych dokumentów (opinie o programie). Prawo przewiduje również możliwość wyrażenia zgody o roboty budowlane z podwykonawcą w tzw. sposób dorozumiany. Oznacza to, że wykonawca toleruje obecność podwykonawcy na placu budowy oraz wykonywanie przez niego innych czynności. Inwestor w takiej sytuacji musi zachować się biernie i nie składać sprzeciwu lub zastrzeżeń w formie pisemnej w określonym terminie.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 16 Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 17 Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 18
Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 19
Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 20 Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 21 Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 22
Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 32 Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 33 Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 34
Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 35
Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 36 Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 37 Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 38
Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Warstwa izolacyjna zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami