Blog

Współczynnik filtracji zdjęcie nr 10
30.05.2018

Podział betonu ze względu na sposób wbudowania i zagęszczania

W artykule znajdziesz:

Podział betonu ze względu na sposób wbudowania i zagęszczania

Współczynnik filtracji zdjęcie nr 11
Podział betonu ze względu na sposób wbudowania i zagęszczania

Beton to jeden z najpopularniejszych materiałów budowlanych. Zdecydowanie najczęściej w budownictwie wykorzystywany jest beton natryskowy. Ten rodzaj betonu transportowany jest na budowy za pomocą betoniarek. Na miejscu mieszanka jest natryskiwana pod odpowiednim ciśnieniem za pomocą węża, co zapewnia jej prawidłowe zagęszczenie i rozprowadzenie. Jest to metoda stosowana najczęściej we współczesnym budownictwie (segregator aktów prawnych). Umożliwia ona uzyskanie betonu o doskonałych parametrach wytrzymałościowych. Ponadto pozwala na odpowiednie rozmieszczenie betonu. Tego typu beton może być nakładany metodą mokrą lub suchą. Metoda sucha jest zwykle wykorzystywana podczas remontów oraz do poprawek w konstrukcji budynków. Mieszanka cementu jest przesuwana za pomocą wilgotnego powietrza do dyszy natryskowej i dopiero tam jest do niej dodawana woda. W metodzie mokre mieszanka jest gotowa od razu i wprychana pod ciśnienie na odpowiednie miejsce (promocja 3 w 1). 

 

Innym rodzajem betonu stosowanym w budownictwie jest beton wałowany. Najczęściej wykorzystuje się go do budowy dróg, na których jest układany za pomocą specjalnych kombajnów drogowych. Jego cechą charakterystyczną jest wysoki stopień zagęszczenia, który uzyskuje się dzięki zastosowaniu minimalnej ilości wody, którą dodaje się do wapna i pasków w procesie wytwarzania betonu. Beton wirowany to produkt wysokiej klasy, który jest efektem wirowania mieszanki w zaprogramowanych komputerowo urządzeniach. Prędkość wirowania wynosi 600 obrotów na minutę. Beton wirowany wiążę się z podłożem w ciągu zaledwie 10 minut. Umożliwia osiągnięcie idealnie gładkiej powierzchni, pozbawionej zewnętrznych porów (uprawnienia budowlane). Ma wysokie parametry wytrzymałościowe. Beton próżniowy to materiał, który powstaje w procesie odsysania części wody za pomocą pompy próżniowej i mat odsysających. Powoduje to większe zagęszczenie betonu, który po związaniu wykazuje mniejsze zmiany objętościowe i większa wytrzymałość. Ponadto zwiększona jest jego odporność na zmienne warunki pogodowe. Ten typ betonu jest najczęściej wykorzystywany do wykonywania podłóg przemysłowych.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Współczynnik filtracji zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Współczynnik filtracji zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Współczynnik filtracji zdjęcie nr 16 Współczynnik filtracji zdjęcie nr 17 Współczynnik filtracji zdjęcie nr 18
Współczynnik filtracji zdjęcie nr 19
Współczynnik filtracji zdjęcie nr 20 Współczynnik filtracji zdjęcie nr 21 Współczynnik filtracji zdjęcie nr 22
Współczynnik filtracji zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Współczynnik filtracji zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Współczynnik filtracji zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Współczynnik filtracji zdjęcie nr 32 Współczynnik filtracji zdjęcie nr 33 Współczynnik filtracji zdjęcie nr 34
Współczynnik filtracji zdjęcie nr 35
Współczynnik filtracji zdjęcie nr 36 Współczynnik filtracji zdjęcie nr 37 Współczynnik filtracji zdjęcie nr 38
Współczynnik filtracji zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Współczynnik filtracji zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Współczynnik filtracji zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami