Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn

Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn
Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn

Do szczegółowych zadań i obowiązków personelu bazy maszyn i sprzętu w zakresie napraw należy opracowywanie harmonogramów napraw maszyn, a w związku z tym sporządzanie skoordynowanych z nimi planów pracy warsztatów mechanicznych i elektrotechnicznych, prowadzenie ewidencji i terminów napraw oraz instruowanie pracowników bazy jak i czołówek warsztatowych na budowach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Organizowanie przez pojedyncze przedsiębiorstwa budowlane własnego zaplecza technicznego (bazy maszyn i sprzętu) dla przeprowadzenia napraw średnich, a w szczególności głównych, najczęściej nie jest celowe. Przyczyną tego jest zazwyczaj niedostateczne do tego celu wyposażenie techniczne oraz marginesowy charakter tej niełatwej działalności w ramach właściwych zadań przedsiębiorstwa budowlanego. Dlatego w Polsce ustalił się pogląd o potrzebie centralizacji lej działalności w ramach specjalizowanych przedsiębiorstw. Podobny stan rzeczy istnieje w licznych krajach, edzie mechanizacja przedsiębiorstw opiera się głównie na zasadzie wynajmu maszyn (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn obejmuje w zasadzie kierowanie maszynami w procesie produkcji budowlanej, techniczną obsługę maszyn oraz naprawę maszyn.

Maszyny kierowane są przez maszynistów (operatorów) i ich pomocników, będących pracownikami bazy maszyn i sprzętu i przez nią opłacanych. Ponieważ każda maszyna ma fabryczną instrukcję obsługi, dlatego podstawowym obowiązkiem maszynistów jest ścisłe jej przestrzeganie. Gdy brak jest instrukcji obsługi maszyny, w szczególności maszyn starych typów, wówczas ich opracowanie należy do IOMB (uprawnienia budowlane). Obowiązkiem maszynistów jest współpraca produkcyjna z kierownictwem budowy jako odpowiedzialnymi realizatorami budowy. Instruktaż oraz szkolenie maszynistów należy do obowiązków bazy maszyn i sprzętu. Kontrolę techniczną pracy maszyn i maszynistów obsługujących te maszyny sprawują inspektorzy bazy.

Maszyniści

Maszyniści, aby uzyskać możność samodzielnego kierowania maszyną budowlaną, muszą poddać się określonemu egzaminowi oraz uzyskać odpowiednie zaświadczenie. Maszynista poza znajomością konstrukcji maszyny oraz instrukcji jej obsługi powinien być obznajmiony z procesami technologicznymi, przy których zastosowano określone maszyny, oraz znać obowiązujące normy wydajności tych maszyn (program egzamin ustny).

Jedną z podstawowych umiejętności maszynisty jest wczesne wykrywanie defektów maszyny w czasie jej pracy. Taką umiejętność mają z reguły doświadczeni maszyniści, którzy na podstawie charakterystycznych objawów towarzyszących określonym usterkom w działaniu maszyny (podwyższona temperatura łożysk, stuki itp.) potrafią zapobiec nadmiernemu zużywaniu się maszyn, a nawet ich awariom. Umiejętność i sprawność kierowania przez operatora maszyną ma decydujące znaczenie dla wydajności pracy maszyny. Umiejętność ta w znacznym stopniu uzależniona jest od rodzaju zastosowanego sterowania maszyną (ręczne, hydrauliczne, pneumatyczne itp.) (opinie o programie).

Aby utrzymać maszynę w pełnej sprawności roboczej oraz zmniejszyć proces zużywania się części maszyny, należy ją konserwować. Konserwacja (zwana u nas obsługą techniczną) obejmuje: czyszczenie maszyny, smarowanie poszczególnych jej części, kontrolę prawidłowości pracy poszczególnych części maszyny, uzupełnienie zauważonych braków (nakrętki i ich dociąganie, podkładki itp.) i inne czynności konieczne dla pełnosprawnej pracy maszyny (segregator aktów prawnych).

Spośród licznych rodzajów konserwacji najbardziej istotne są konserwacje związane z bezpośrednią pracą maszyn, mianowicie: konserwacja przed rozpoczęciem pracy przez maszynę (wstępna), konserwacja w czasie pracy maszyny (robocza), konserwacja międzyzmianowa, wreszcie konserwacja po zakończeniu pracy dobowej (końcowa) (promocja 3 w 1).

Konserwacja wstępna przed uruchomieniem maszyny ma na celu przygotowanie maszyny do pracy; polega na oczyszczeniu, smarowaniu oraz sprawdzeniu poszczególnych mechanizmów, a w szczególności dokonaniu wstępnego przeglądu dźwigni i wyłączników, łańcuchów, przewodów smarowniczych oraz kontroli nakrętek. Konserwacji tej dokonuje obsługa maszyny na pierwszej zmianie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !