Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy

Na kalenicy układa się gąsiory, a w koszach - blachę cynkową na deskowaniu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Pokrycia z płyt azbestowo-cementowych są lekkie, ognioodporne, trwałe i estetyczne oraz nie wymagają konserwacji.

Pokrycia z blachy w budownictwie stosuje się tylko w razie niemożliwości zastąpienia jej innym materiałem. Pokrycia dachowe wykonuje się z blach: stalowej gładkiej i ocynkowanej, a wyjątkowo cynkowej zwykłej i miedziowanej oraz miedzianej.
Najczęściej używa się blachy stalowej ocynkowanej. Pokrycia z tej blachy wykonuje się z przygotowanych w warsztacie arkuszy ze ściętymi narożami i zagiętymi ku górze krawędziami (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Arkusze układa się na podłożu z desek przybitych ażurowo w odstępach co 3-P4 cm dłuższym bokiem prostopadle do okapu i kalenicy.

Arkusze blachy przymocowuje się do podłoża za pomocą tzw. „żabek” (pasków blachy) umieszczonych w połączeniach i przybijanych do podłoża ocynkowanymi gwoździami. W każdym połączeniu na długości arkusza umieszcza się po trzy „żabki”, a na szerokości po dwie.
Połączenia arkuszy prostopadle do okapu wykonuje się na rąbki podwójne stojące, a równolegle do okapu - na rąbki leżące (uprawnienia budowlane).
W celu uniknięcia wykonania rąbka stojącego dla czterech arkuszy w jednym miejscu co drugi arkusz blachy przy okapie ma długość równą połowie długości pozostałych arkuszy. Przy kalenicy i w narożach rąbki stojące zagina się, a stykające się z sobą blachy przeciwległych połaci łączy się na podwójny rąbek stojący.

Zaletą pokryć z blachy stalowej jest możliwość wykonania ich niezależnie od wilgotności powietrza i prawie przez cały rok z wyjątkiem okresu silnych mrozów.
Płyty z tworzyw sztucznych na pokrycia dachowe produkuje się w różnych kolorach jako płyty faliste o kształcie podobnym do płyt falistych azbestowo-cementowych (program egzamin ustny).
Krycie dachów tymi płytami wykonuje się podobnie jak płytami azbestowo-cementowymi.

Zaletą płyt jest przepuszczalność światła. Z tego względu można je stosować w pomieszczeniach budynków nie ogrzewanych bez okien, uzyskując w ten sposób górne oświetlenie.

Rynny wiszące

Rynny dachowe służą do zbierania i odprowadzania spływającej z połaci dachowych wody opadowej do rur spustowych. Przekrój poprzeczny rynny zależy od powierzchni połaci dachowej oraz długości i liczby koszy, którymi spływa woda (opinie o programie). Przeciętnie przyjmuje się na 1 m2 rzutu poziomego połaci dachowej 0,8-1 cm2 przekroju rynny.
Rynny i rury spustowe wykonuje się obecnie z blachy stalowej ocynkowanej.
Długość rynien nie powinna przekraczać 25 m ze względu na dużą wydłużalność blachy pod wpływem temperatury. W dłuższych budynkach rynny dzieli się na odcinki zakończone z obu stron denkami.

Rynny wiszące wykonuje się w ten sposób, że arkusze po pocięciu na pasy o odpowiedniej szerokości wygina się uzyskując odcinki rynien, które lutuje się otrzymując potrzebą długość rynny.
Średnica rynien wynosi przeważnie 15 lub 20 cm. Rynny układa się na podtrzymywaczach wykonanych ze stalowych ocynkowanych płaskowników. Spadek rynny w kierunku rur spustowych uzyskuje się przez odpowiednie odgięcie podtrzymywaczy (segregator aktów prawnych).
Rury spustowe służą do odprowadzania wody opadowej z rynien dachowych do kanalizacji lub poza teren budynku. Przekrój poprzeczny rury spustowej powinien wynosić 3/4 przekroju rynny, a najmniejsza średnica 10 cm. Rozstaw rur spustowych wynosi 12H-20 m.

Rury przymocowuje się do ścian budynku za pomocą haków z obręczami.
Do obróbek blacharskich w budynku zalicza się: wykonanie kołnierzy przy kominach w tzw. wydrach kominowych, obróbka
wyłazów na dach, ław kominiarskich, przewodów instalacji wodociągowej, murów ogniowych i podokienników zewnętrznych (promocja 3 w 1).
Obróbki wykonuje się w celu zabezpieczenia elementów budynku przed zniszczeniem lub dla zapewnienia szczelności pokrycia.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !