Blog

19.12.2022

Pola piaskowe

W artykule znajdziesz:

Pola piaskowe

Natomiast asfalt, chociaż także niewskazany, jest bezpieczniejszy, ponieważ przy upadku nie powoduje -razów i zdarć naskórka. Niebezpieczeństwo powstaje przy zapiaszczeniu asfaltu, gdyż powoduje to poślizgi. Należałoby się zastanowić, czy nawierzchni asfaltowej nie dałoby się „zmiękczyć” przez dodanie zmielonego korka, gumy itp. Idealną nawierzchnię uzyskuje się przez pokrycie jej tartanem lub jego polskimi odpowiednikami jak torpol lub kortplast. Powierzchnia klepiskowa jest sprzeczna z higieną zabawy. Pola piaskowe należy często czyścić, a piasek lekko nawilżać oraz okresowo wymieniać (program uprawnienia budowlane na komputer).

W przypadku projektowania placów zabaw na terenie falistym place te należy sytuować na stoku południowym. Na większych terenach rekreacyjnych należy koniecznie urządzać tzw. robinsonady, czyli place bardzo urozmaicone, służące do zabaw przygodowych. Powinny na nich być jaskinie, groty, pnie drzew, konary, namioty, kolejki linowe, ogniska, tarzaneum, mosty wiszące, górki saneczkowe itp. Tereny przeznaczone na przygodowe place zabaw powinny być tylko w minimalnym stopniu zabudowane, gdyż muszą być dostosowane do ciągłych przekształceń (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ponieważ zabawy dzieci powodują hałasy, z pewnością będą miały wielu przeciwników wśród starszych mieszkańców osiedli. Dlatego też przed urządzeniem placu należy sprawę przedyskutować z mieszkańcami, a także z instytucjami i organizacjami działającymi w osiedlu, uzasadniając wybór danego miejsca i potrzebę takiego właśnie placu potrzebami dzieci i pedagogicznymi walorami planowanych urządzeń. Rozwiązanie na pewno się znajdzie - ku obopólnemu zadowoleniu (uprawnienia budowlane).

Na terenie placu zabaw dziecięcych powinny się znajdować: magazyn sprzętu, ustęp (co najmniej dwu- oczkowy), wiaty, zadaszenia, pergole, werandy, altany itp. Potrzebny jest też stojak na rowery.

Za prawidłową organizację placów zabaw są odpowiedzialni planiści, socjologowie, psycholodzy, pedagodzy, a także architekci krajobrazu i zieleni, projektanci i wykonawcy urządzeń oraz sprzętów dla dzieci (program egzamin ustny).

Uzyskanie optymalnych efektów użytkowych

Przystępując do urządzania placu zabaw należy przede wszystkim poznać najistotniejsze potrzeby danego środowiska, a następnie zapewnić środki i określić sposoby wykorzystania wolnego terenu, odpowiednio dobrać urządzenia, sprzęty i przybory (opinie o programie).

Pamiętać należy przede wszystkim o właściwej izolacji terenów zabaw od ruchu kołowego (zwłaszcza masowego i szybkiego) w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, o właściwych odległościach od budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz pomiędzy poszczególnymi urządzeniami przeznaczonymi dla grup dzieci w różnym wieku, a także o wyborze odpowiednich terenów do zróżnicowanych tematycznie gier i zabaw (sprawa nasłonecznienia i zacienienia zielenią). Do niektórych zabaw są dzieciom potrzebne tereny duże (robinsonada, zabawy konstrukcyjne, gry ruchowe), do innych mniejsze, ciche zakątki (zabawy tematyczne, iluzyjno-imaginacyjne i refleksyjne) (segregator aktów prawnych).

Stosowanie zasad racjonalnej koncentracji terenów rekreacyjnych z urządzeniami dla dzieci pozwala na uzyskanie optymalnych efektów użytkowych i ekonomicznych oraz prawidłowej struktury funkcjonalno-przestrzennej osiedla mieszkaniowego. Tereny te powinny być prawidłowo zagospodarowane, odpowiednio nasłonecznione, przewietrzane i dobrze odizolowane od ruchu kołowego.

Należy je projektować w powiązaniu z zielenią i urządzeniami sportowymi, a lokalizacja placów zabaw dziecięcych, które stanowią jeden z elementów zagospodarowania terenów zielonych, powinna uwzględniać izochrony od zabudowy mieszkaniowej i zależność od kierunków ciągów pieszych (z domu do pracy i z powrotem) (promocja 3 w 1). Poprawę mikroklimatu w osiedlach można uzyskać przez koncentrację terenów rekreacyjnych. Koncentracja programów oświatowo-wychowawczych prowadząca do ekonomiczniejszego i korzystniejszego łączenia urządzeń administracyjnych, gospodarczych i rekreacyjno-wychowawczych stwarza możliwości bardziej elastycznego wykorzystywania wszystkich obiektów kubaturowych i urządzeń terenowych.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami