Blog

22.06.2019

Polskie prawo budowlane a uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Polskie prawo budowlane a uprawnienia budowlane

W Polsce historia uprawnień budowlanych rozpoczęła się w roku 1928. To właśnie wtedy, 16 lutego 1938 roku, w życie weszło rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (https://uprawnienia-budowlane.pl). Obecnie wszystkie regulacje prawne związane z nadawaniem oraz posiadaniem uprawnień budowlanych znajduję się w ustawie Prawo budowlane.

Polskie prawo budowlane a uprawnienia budowlane

W dokumencie tym uregulowane są wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące uprawnień budowlanych. Ustawa daje także podstawę ustawową, pozwalającą na wydawanie niezbędnych rozporządzeń wykonawczych, np. dotyczących kwestii nadawania, specjalności czy wymagań w zakresie uprawnień budowlanych (program na komputer). Wszystkie informacje związane z uprawnieniami budowlanymi można znaleźć w dziale prawa budowlanego dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon).

Prawo do wydawania uprawnień w budowlanych w Polsce ma komisja kwalifikacyjna Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa. Wydanie uprawnień budowlanych ma formę decyzji administracyjnej (program egzamin ustny). Wspomniany samorząd został przewidziany w ustawie Prawo budowlane, a następnie powołany przez ustawę o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa. Do momentu, gdy taki samorząd został powołany, w Polsce uprawnienia miały formę decyzji administracyjnej konkretnych urzędników (opinie o programie).

Wykształcenie


Uprawnienia budowlane są niezbędne, aby możliwe było pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (segregator aktów prawnych). Co więcej, w przeszłości do pełnienia tychże funkcji wymagany był wyłącznie ten dokument. Obecnie, zgodnie z prawem budowlanym, za wydawanie uprawnień budowlanych odpowiada odpowiedni organ samorządu zawodowego, właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata na uprawnienia budowlane. Uprawnienia mają formę decyzji administracyjnego, dlatego ich wydawanie podlega kodeksowi postępowania administracyjnego (promocja 3  w 1). Ogólne wymogi, które należy spełnić, aby uzyskać uprawnienia budowlane to wykształcenie wyższe lub średnie w odpowiednim lub pokrewnym zawodzie, odbycie praktyki przy sporządzaniu projektów i na budowie, a także złożenie egzaminu.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami