Pomieszczenia personelu

Pomieszczenia personelu

Pomieszczenia personelu w zasadzie powinny znajdować się na parterze, choć nie wyklucza się umieszczenia ich w suterenie. Zespól sanitarny personelu wraz z szatnią stanowi filtr chroniący część produkcyjną przed zakażeniem ze strony przybywającego do pracy personelu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Stąd zespół ten należy sytuować przy wejściu gospodarczym. Pomieszczenia personelu przeznaczone są jako miejsce odpoczynku i spożywania posiłków przez pracowników. W stołówkach mniejszych można w jednym pomieszczeniu umieścić szatnię i pokój pracowników.
Orientacyjny stan zatrudnienia pracowników w stołówce niezależnej o pełnej mechanizacji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Dla stołówek dużych (ponad 1000 konsumentów) można szacunkowo przyjmować 1 pracownik na 50 konsumentów.
Przy zatrudnieniu do 20 pracowników przewiduje się ustęp wspólny dla obu płci. Szatnie mogą być wspólne dla obu płci, z tym że należy w szatni uwzględnić 1-2 kabiny do przebierania się. Ilość urządzeń sanitarnych dla pracowników można przyjmować (uprawnienia budowlane).

W przypadku używania natrysku przez obie płci powinien on znajdować się łącznie z rozbieralnią w osobnym pomieszczeniu.
Odzież ochronną pracowników należy przechowywać oddzielnie od odzieży osobistej pracowników w przeznaczonych do tego celu zamkniętych szafkach.
Ogólne wytyczne budowlane i instalacyjne
1. Stołówka powinna posiadać dwa wejścia: jedno dla konsumentów, drugie gospodarcze dla pracowników i dostawy towarów. Wejście gospodarcze powinno się znajdować od strony zaplecza stołówki i mieć dogodny podjazd dla samochodów ciężarowych (program egzamin ustny).

Odległość między oknami lub drzwiami stołówki a ustępami podwórzowymi, śmietnikami itp. powinna wynosić co najmniej 25 m. Część produkcyjna nie może być sytuowana od strony południowej. Zaleca się sytuowanie kuchni, przygotowalni, zmywalni, chłodni od strony północnej, a sal konsumpcyjnych od innych stron świata.
Pomieszczenia stołówki, szczególnie w części produkcyjnej i składowej, powinny być rozwiązane w kolejności cyklu produkcyjnego. Kuchnia i sala konsumpcyjna powinny znajdować się na jednym poziomie (opinie o programie).

Szerokość przejść

Część składową stołówki zaleca się sytuować w piwnicy. Jeśli pomieszczenia produkcyjne, składowe i konsumpcyjne znajdują się na różnych kondygnacjach, powinny być połączone między sobą klatką schodową i dźwigiem towarowym. Dla przewozu opału do kuchni powinien być zaprojektowany odrębny dźwig. Umieszczenie w suterenie pomieszczeń, w których stale zatrudnieni są pracownicy - jest dopuszczalne, jeżeli podłoga tych pomieszczeń znajduje się o 1 m wyżej od poziomu wód gruntowych, a okna znajdują się nad poziomem terenu. Magazyny nie mogą być przechodnie.
Szerokość przejść między dwoma frontami urządzeń produkcyjnych nie powinna być mniejsza od 1,3 m (segregator aktów prawnych).

Szerokość korytarzy w części produkcyjnej i składowej nic może być mniejsza od 1,5 m, a szerokość drzwi traktów komunikacji towarowej nie mniejsza od 1,2 m. Szerokość wejść do sali konsumpcyjnej należy przyjmować orientacyjnie 1,2 m na każde 100 miejsc na sali. Ilość miejsc (haków) w szatni powinna wynosić 110% ilości miejsc na sali. Na jedno miejsce w szatni nie należy przyjmować mniej niż 0,16 m2. Dopuszczalne jest, szczególnie w stołówkach mniejszych, zastąpienie szatni z obsługą umieszczeniem wolnostojących wieszaków na sali konsumpcyjnej, jeżeli na 1 miejsce na sali przyjmuje się dodatkowo 0,1 m2.
Pomieszczenia sanitarne dla konsumentów powinny być oddzielne dla każdej płci.

Należy przyjmować 1 miskę ustępową na 60 miejsc na sali. W ustępach męskich należy przewidzieć na każdą miskę ustępową jeden pisuar.
Ściany w części produkcyjnej oraz w pomieszczeniach sanitarnych powinny być do wys. l,5-f-l,8 m. wyłożone płytkami ceramicznymi lub malowane farbą olejną.

Ściany i sufity w części produkcyjnej i składowej powinny być bielone wapnem 2 razy w roku (na wiosnę i na jesieni) (promocja 3 w 1). Wysokość pomieszczeń w części produkcyjnej i konsumpcyjnej nie powinna być mniejsza niż 3,0 m, w pozostałych nie mniejsza niż 2,8 m (w magazynach nawet 2,2 m).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !