Pomieszczenie z pompami

Pomieszczenie z pompami

Jeżeli pomieszczenie z pompami zlokalizowane jest poza obrysem budynku, to musi być ono oddylatowane od konstrukcji budynku. Nie wymaga się stosowania w tych pomieszczeniach izolacji akustycznych ścian i sufitu (program uprawnienia budowlane na komputer).

W czasie użytkowania instalacji wodociągowej mogą powstać następujące zjawiska akustyczne:

hałaśliwe działanie urządzeń instalacyjnych (zaworów czerpalnych),

  1. kawitacyjny przepływ wody w przewodach i związane z tym drgania przewodów przenoszone na konstrukcję budynku,
  2. hałaśliwa praca pomp w hydroforniach,
  3. przesłuchy między pomieszczeniami powstające w wyniku nieszczelności przy przejściach przewodów instalacyjnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Kawitacyjny przepływ wody w przewodach powstaje przy wadliwej pracy zaworów czerpalnych oraz przy zbyt małych przekrojach rur. Istotne jest zatem prawidłowe pod tym względem zaprojektowanie całej sieci instalacyjnej. Ponieważ w wyniku przepływu wody, nawet przy właściwie dobranych przekrojach przewodów, zawsze będą występować drgania, przewody nie powinny być mocowane do ścian przylegających do pomieszczeń chronionych. Wszelkie urządzenia instalacyjne i przewody powinny być mocowane do konstrukcji przez przekładki elastyczne (uprawnienia budowlane).

We współczesnym budownictwie duże trudności występują z prawidłowym zaizolowaniem przejść przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przez stropy. Są one prowadzone zazwyczaj w zespołach instalacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych (program egzamin ustny). Aby zachować swobodny dostęp do przewodów i zaworów, zespoły instalacyjne są często oddzielane ekranem, który spełnia funkcję osłony dekoracyjnej. Aby takie rozwiązanie nie pogarszało izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami, przewody na poziomie stropu powinny być umieszczane w tulejach, przestrzenie między tulejami zabetonowane na pełną grubość stropu, a szczeliny między przewodami i tulejami uszczelnione np. wełną mineralną lub pakułami.

Dodatkowe tłumienie

Korzystne jest zastosowanie szczelnych ekranów osłonowych o izolacyjności nie mniejszej niż 25 dB, co można uzyskać przez wyłożenie ścianki od strony kanału płytami z wełny mineralnej. Zasady zabezpieczeń akustyczno-budowlanych hydroforni są analogiczne do zabezpieczeń węzłów cieplnych (opinie o programie).

W czasie użytkowania tych instalacji mogą powstać:

  • hałasy od pracy wentylatorów przenikające do pomieszczeń wentylowanych przez kanały,
  • hałasy na zewnątrz obiektu, np. od wentylatorów dachowych lub przy

czerpniach lub wyrzutniach powietrza. Hałasy tc mogą stanowić zagrożenie jako hałasy zewnętrzne dla pomieszczeń danego obiektu lub innych obiektów zlokalizowanych w pobliżu,

  1. hałasy przenikające do pomieszczeń chronionych z wentylatorni,
  2. przesłuchy akustyczne między pomieszczeniami podłączonymi do tego samego kanału lub pomieszczeniami, przez które przechodzą niezaizolowane kanały (segregator aktów prawnych).

W literaturze specjalistycznej podawane są metody obliczeń, pozwalające na określenie wartości dodatkowego tłumienia w kanale, aby poziom hałasu wentylacyjnego zmniejszyć do wartości dopuszczalnych dla danego przeznaczenia pomieszczenia.

Wartość niezbędnego dodatkowego tłumienia zależna jest od hałaśliwości wentylatora i od tłumienia wprowadzonego przez przewody (długości przewodów między wentylatorem i pierwszym zaworem wywiewnym, wymiarów przewodów, liczby załamań, rozgałęzień i in.). Dodatkowe tłumienie w kanale uzyskuje się przez wyłożenie wewnętrznych ścianek kanału materiałem dźwiękochłonnym, np. szkłem piankowym, wełną mineralną w folii itp. lub przez stosowanie tłumików akustycznych.

Przy projektowaniu instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej należy uwzględnić konieczność zarezerwowania odpowiedniego miejsca na tłumiki akustyczne, których wymiary są zazwyczaj znaczne (promocja 3 w 1).

Jeżeli pomieszczenia muszą być podłączone do tego samego kanału w stosunkowo małej odległości, to niezbędne jest tworzenie labiryntów w kanale lub stosowanie dodatkowych tłumików przy zaworach wywiewnych (lub nawiewnych).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Dom parterowy

Dom parterowy, nazywany także domem jednokondygnacyjnym, do takiego budynku, który składa się z jednego poziomu, bez schodów prowadzących na inne…

Nadproża

Nadproża do elementu konstrukcyjnego w budownictwie, który znajduje się nad otworem okiennym lub drzwiowym, mający na celu rozdzielenie elementów ograniczających…

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !