Portiernia

Portiernia

W powiązaniu z portiernią należy projektować następujące urządzenia:
a) ogrodzenie z wejściem i wyjściem i z bramami,
b) urządzenia, pomieszczenia lub budynki dla przechowywania rowerów i motocykli w zasięgu widoczności portiera,
c) przejścia kontrolne, pomieszczenie rewizji osobistej, biuro przepustek, poczekalnia dla interesantów, pomieszczenia pierwszej pomocy,
a) plac postojowy dla samochodów i innego rodzaju pojazdów,
b) urządzenia wagowe (program uprawnienia budowlane na komputer),
c) drogi wjazdowe i wyjazdowe, chodniki oraz place przy wejściowe dla pieszych,
d) pasy zieleni i żywopłoty, izolujące sąsiadującą część terenu zakładu od pozazakładowego.

Układ funkcjonalny. W układzie funkcjonalnym portierni zasadniczą rolę spełniają przejścia i wjazd oraz kabina portiera.
W pewnych przypadkach okaże się konieczne zaprojektowanie następujących dodatkowych pomieszczeń :
a) pomieszczenia do przeprowadzania rewizji osobistej,
b) biuro przepustek,
c) pomieszczenia sanitarne,
d) pomieszczenia dla udzielania pierwszej pomocy,
e) pomieszczenia wagowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dostęp do portierni z zewnątrz powinien zapewniać przejścia dla pieszych niezależnie od przejazdów oraz bezpośrednie połączenie pomieszczenia portiera z przejściami.
Drzwi w przejściach jednokierunkowych powinny być otwierane na zewnątrz w kierunku ruchu, a w przejściach dwukierunkowych drzwi powinny być wahadłowe dwuskrzydłowe. Drzwi do pomieszczenia portiera - otwierane do wewnątrz bądź przesuwane.
Wielkość portierni i układ pomieszczeń uzależnione są od wielkości zakładu przemysłowego i od kategorii jego niebezpieczeństwa.
Pomieszczenie portiera - powierzchnia 4-7 m2 w zależności od wielkości obsługiwanego zakładu. Portier powinien mieć umożliwioną obserwację wejścia, terenu przed portiernią, biura przepustek i wejścia do przechowalni rowerów. Wyposażenie - aparat telefoniczny i ew. sygnalizacja alarmowa (uprawnienia budowlane).

Pomieszczenie sanitarne

Pomieszczenie sanitarne, w skład którego wchodzi w.c. i umywalka, projektuje się wówczas, gdy brak jest urządzeń sanitarnych w odległości mniejszej niż 120 m.
Park rowerowy powinien w zasadzie znajdować się przy portierni na terenie zakładu. Oddawanie rowerów do przechowalni musi odbywać się przed kontrolą wejścia pracownika na teren zakładu.
Ilość miejsc w przechowalni zależna jest od ilości pracowników pracujących na najliczniejszej zmianie i od warunków lokalnych (1 miejsce w przechowalni na 6-12 pracowników) (program egzamin ustny).

Wskaźniki powierzchni dla przechowalni na 10 rowerów w zależności od sposobu parkowania:
a) przy parkowaniu otwartym na niskich stojakach przy szeregowym ustawieniu rowerów w pozycji normalnej - 18 m2,
b) przy parkow aniu otwartym na barierkach, o które rowery opierane są z obu stron po 5 sztuk z każdej strony - 14 m2,
c) przy parkowaniu na stojakach krytych z zawieszeniem prostym - 11 m2,
d) przy parkowaniu na stojakach krytych z zawieszeniem mijanym - 6,5 m2

Podane powierzchnie obejmują również przejścia pomiędzy stojakami rowerowymi.
Przechowalnie mieszczące powyżej 500 rowerów powinny być strzeżone przez portiera rowerowego (opinie o programie). W tego rodzaju zakładzie obok pomieszczenia dla portiera o powierzchni 4-7 m2 usytuowanego w sposób umożliwiający obserwację wejścia do przechowalni, należy przewidzieć warsztat naprawczy rowerów powierzchni co najmniej 10 m2. Wejście do warsztatu - spoza terenu przechowalni.
Motocykle pracowników zakładu parkowane są pod osobnym daszkiem, który należy przewidzieć, jeśli odległość między miejscem pracy a miejscem zamieszkania przynajmniej 100 pracowników przekracza 3 km. Jedno miejsce na 20-100 pracowników największej zmiany (segregator aktów prawnych).

Wskaźnik powierzchni: 35 m2 na 10 motocykli bez przyczep oraz taka sama powierzchnia dla. pasa komunikacyjnego przed daszkiem.
Przejścia kontrolne dla kontroli ruchu osób z terenu. Jedno barierkowe przejście kontrolne na 300 pracowników najliczniejszej zmiany.

W małych zakładach terenowo nie rozległych, na portierni w markowni znajdują się karty ewidencyjne i zegar kontrolny. Minimalne wymiary tablicy ewidencyjnej z numerowanymi haczykami na 600 metalowych znaczków kontrolnych - 120 x 120 cm. Wymiary zegara ok. 30 x 40 x 115 cm (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !