Blog

30.05.2018

Posadowienie bezpośrednie – od czego zależy wybór metody?

W artykule znajdziesz:

Posadowienie bezpośrednie – od czego zależy wybór metody?

Posadowienie bezpośrednie – od czego zależy wybór metody?

Posadowienie bezpośrednie – od czego zależy wybór metody?

Posadowienie bezpośrednie to takie, w którym wszelkie obciążenia z budynku są przekazywane poprzez fundamenty bezpośrednio do podłoża nośnego. Jego wykonanie możliwe jest wyłączanie wtedy, gdy warstwy nośne podłoża znajdują się płytko poniżej poziomu terenu. W przypadku, gdy grunt nośny znajduje się głęboko lub występują inne czynniki, które uniemożliwiają posadowienie bezpośrednie (bliskość skarpy, wysoki poziom wód gruntowych), konieczne jest wykonanie posadowienia pośredniego za pomocą słupów, pali lub studni. Fundamentowanie w takich warunkach gruntowych jest zagadnieniem bardzo szerokim. Większość terenów pod budownictwo jednorodzinne umożliwia wykonanie posadowienia bezpośredniego (segregator aktów prawnych)

Fundamenty bezpośrednie można podzielić ze względu na konstrukcję na stopy fundamentowe, ławy fundamentowe, fundamenty płytowe oraz fundamenty skrzyniowe. Głębokość posadowienia fundamentów jest uzależniona od kilku ważnych czynników, do których zalicza się:

• głębokość przemarzania gruntu – w warunkach zimowych bardzo często temperatura gruntu spada poniżej 0stC. Wówczas znajdująca się w podłożu woda zamarza i zwiększa swoją objętość, co skutkuje wysadzinami. Z tego właśnie względu spód fundamentu zawsze musi być posadowiony niżej niż największa głębokość przemarzania, która jest różna dla każdej strefy klimatycznej,

• wymagania użytkowe – pod uwagę należy wziąć sposób zagospodarowania przestrzeni znajdującej się poniżej poziomu gruntu, np. czy będzie to piwnica czy garaż itp. ponieważ do tego zależy różnica poziomów między spodem fundamentu a terenem,

• poziom zwierciadła wody gruntowej oraz jego wahania – w przypadku, gdy poziom wody gruntowej jest poniżej poziomu posadowienia, niezbędne jest zastosowanie rozwiązań obniżających zwierciadło wody podczas wykonywania prac budowlanych. Konieczne jest także odpowiednia izolacja przeciwwodna budynku, • układ warstw nośnych gruntu – podstawa fundamentu zawsze musi być oparta na warstwie gruntu cechującej się odpowiednią nośnością. Układ warstw można sprawdzić za pomocą badań geotechnicznych, od których wyniku zależy wybór metody fundamentowania.

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami