Posadowienie bezpośrednie – od czego zależy wybór metody?

Posadowienie bezpośrednie – od czego zależy wybór metody?

Posadowienie bezpośrednie – od czego zależy wybór metody?

Posadowienie bezpośrednie to takie, w którym wszelkie obciążenia z budynku są przekazywane poprzez fundamenty bezpośrednio do podłoża nośnego. Jego wykonanie możliwe jest wyłączanie wtedy, gdy warstwy nośne podłoża znajdują się płytko poniżej poziomu terenu. W przypadku, gdy grunt nośny znajduje się głęboko lub występują inne czynniki, które uniemożliwiają posadowienie bezpośrednie (bliskość skarpy, wysoki poziom wód gruntowych), konieczne jest wykonanie posadowienia pośredniego za pomocą słupów, pali lub studni. Fundamentowanie w takich warunkach gruntowych jest zagadnieniem bardzo szerokim. Większość terenów pod budownictwo jednorodzinne umożliwia wykonanie posadowienia bezpośredniego (segregator aktów prawnych)

Fundamenty bezpośrednie można podzielić ze względu na konstrukcję na stopy fundamentowe, ławy fundamentowe, fundamenty płytowe oraz fundamenty skrzyniowe. Głębokość posadowienia fundamentów jest uzależniona od kilku ważnych czynników, do których zalicza się:

• głębokość przemarzania gruntu – w warunkach zimowych bardzo często temperatura gruntu spada poniżej 0stC. Wówczas znajdująca się w podłożu woda zamarza i zwiększa swoją objętość, co skutkuje wysadzinami. Z tego właśnie względu spód fundamentu zawsze musi być posadowiony niżej niż największa głębokość przemarzania, która jest różna dla każdej strefy klimatycznej,

• wymagania użytkowe – pod uwagę należy wziąć sposób zagospodarowania przestrzeni znajdującej się poniżej poziomu gruntu, np. czy będzie to piwnica czy garaż itp. ponieważ do tego zależy różnica poziomów między spodem fundamentu a terenem,

• poziom zwierciadła wody gruntowej oraz jego wahania – w przypadku, gdy poziom wody gruntowej jest poniżej poziomu posadowienia, niezbędne jest zastosowanie rozwiązań obniżających zwierciadło wody podczas wykonywania prac budowlanych. Konieczne jest także odpowiednia izolacja przeciwwodna budynku, • układ warstw nośnych gruntu – podstawa fundamentu zawsze musi być oparta na warstwie gruntu cechującej się odpowiednią nośnością. Układ warstw można sprawdzić za pomocą badań geotechnicznych, od których wyniku zależy wybór metody fundamentowania.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami