Postępowanie kwalifikacyjne 2019 – ile trzeba zapłacić?


Egzamin na uprawnienia jest egzaminem państwowym, a osoby, które do niego przystępują, muszą ponieść koszty postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie to jest niezbędne, aby możliwe było przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane (program na komputer).

Postępowanie kwalifikacyjne 2019 – ile trzeba zapłacić?

Stosowną opłatę należy przelać na konto bankowe odpowiedniej miejscowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko oraz inne niezbędne dane. Koszty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym dzielą na się na dwie części (program na telefon). Najpierw płaci się za to, aby komisja rozpatrzyła złożony wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, skontrolowała go pod względem merytorycznym oraz dokonała fachowej oceny praktyki zawodowej kandydata. Tę część opłaty wnosi się przed złożeniem wniosku, a otrzymane potwierdzenie należy do niego dołączyć – jest to połowa kosztów postępowania (program egzamin ustny).

Kolejną część opłaty za postępowanie kwalifikacyjnej wnosi się wtedy, gdy wniosek o nadanie uprawnień budowlanych zostanie zakwalifikowany. Należy uiścić opłatę nie później niż 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu (opinie o programie). Jeśli kandydatowi nie powiedzie się na egzaminie pisemnym, to kolejne podejście do egzaminu będzie się dla niego wiązać z koniecznością uiszczenia całości opłaty za przeprowadzenie egzaminu. W przypadku niezaliczenia egzaminu ustnego, do ponownego podejścia konieczne jest wniesienia opłaty wynoszącej połowę tego, co płaci się za przeprowadzenie egzaminu (segregator aktów prawnych).

Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne


Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień budowlanych jest zależna od rodzaju tych uprawnień. Najwięcej trzeba zapłacić za uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – w 2019 roku za kwalifikację płaci się 1100 zł, za egzamin 1100 zł, a za powtórne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 600 zł (promocja 3  w 1). W przypadku uprawnień odrębnych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi, za kwalifikację płaci się 800 zł, za przeprowadzenie egzaminu także 800 zł, a za ponowne przystąpienie do części ustnej 450 zł.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !