Postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane


Postępowanie kwalifikacyjne w zakresie nadawania uprawnień budowlanych jest prowadzone przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa (lub okręgowych izb architektów). Kandydat odbywa postępowanie kwalifikacyjne we właściwej miejscowo izbie samorządy zawodowego (program na komputer).

Postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane

Egzaminy na uprawnienia budowlane są organizowane dwa razy w roku, w sesji wiosennej i jesiennej, a terminy ustalane są przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Przewodniczący tej komisji ogłasza termin egzaminu przynajmniej 90 dni przed tym terminem oraz ustala termin składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych. Ustala także wykaz przepisów, jakie będą obowiązywać na egzaminie (program na telefon).

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe. Etap pierwszy to kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej, a etap drugi to egzamin na uprawnienia budowlane. Kwalifikowanie wykształcenia na pokrewne lub odpowiednie dla danej specjalności i wybranego zakresu uprawnień budowlanych dokonuje komisja kwalifikacyjna (program egzamin ustny). Stwierdza ona zgodność skończonego przez kandydata kierunku z kierunkiem studiów pokrewnym lub odpowiednim dla danej specjalności, który określony jest w przepisach budowlanych. Kwalifikacja wykształcenia zdobytego poza granicami Polski odbywa się na podstawie przepisów odrębnych. W przypadku, gdy kierunek odbiega od przyjętego w przepisach, każdorazowo konieczne jest indywidualne rozpatrzenie i zakwalifikowanie przy izbę. Pod uwagę brany jest wówczas program kształcenia (opinie o programie).

Funkcja techniczna na budowie


Jednym z istotnych warunków niezbędnych do przejścia postępowania kwalifikacyjnego jest odbycie praktyki zawodowej (segregator aktów prawnych). Odbywa się ją po skończeniu uczelni wyższej lub po uzyskaniu tytuł technika lub mistrza w odpowiednim zawodzie. Praktykę może potwierdzić wyłącznie osoba, która jest wpisana na listę członków izby i posiada uprawnienia budowlane w specjalności takiej, jaką wybrał praktykant. Praktyka zaliczana jest wyłącznie wtedy, gdy kandydat na uprawnienia budowlane bezpośrednio uczestniczy w pracach projektowych lub pełni funkcję techniczną na budowie (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !