Blog

11.07.2019

Postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane


Postępowanie kwalifikacyjne w zakresie nadawania uprawnień budowlanych jest prowadzone przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa (lub okręgowych izb architektów). Kandydat odbywa postępowanie kwalifikacyjne we właściwej miejscowo izbie samorządy zawodowego (program na komputer).

Postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane

Egzaminy na uprawnienia budowlane są organizowane dwa razy w roku, w sesji wiosennej i jesiennej, a terminy ustalane są przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Przewodniczący tej komisji ogłasza termin egzaminu przynajmniej 90 dni przed tym terminem oraz ustala termin składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych. Ustala także wykaz przepisów, jakie będą obowiązywać na egzaminie (program na telefon).

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe. Etap pierwszy to kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej, a etap drugi to egzamin na uprawnienia budowlane. Kwalifikowanie wykształcenia na pokrewne lub odpowiednie dla danej specjalności i wybranego zakresu uprawnień budowlanych dokonuje komisja kwalifikacyjna (program egzamin ustny). Stwierdza ona zgodność skończonego przez kandydata kierunku z kierunkiem studiów pokrewnym lub odpowiednim dla danej specjalności, który określony jest w przepisach budowlanych. Kwalifikacja wykształcenia zdobytego poza granicami Polski odbywa się na podstawie przepisów odrębnych. W przypadku, gdy kierunek odbiega od przyjętego w przepisach, każdorazowo konieczne jest indywidualne rozpatrzenie i zakwalifikowanie przy izbę. Pod uwagę brany jest wówczas program kształcenia (opinie o programie).

Funkcja techniczna na budowie


Jednym z istotnych warunków niezbędnych do przejścia postępowania kwalifikacyjnego jest odbycie praktyki zawodowej (segregator aktów prawnych). Odbywa się ją po skończeniu uczelni wyższej lub po uzyskaniu tytuł technika lub mistrza w odpowiednim zawodzie. Praktykę może potwierdzić wyłącznie osoba, która jest wpisana na listę członków izby i posiada uprawnienia budowlane w specjalności takiej, jaką wybrał praktykant. Praktyka zaliczana jest wyłącznie wtedy, gdy kandydat na uprawnienia budowlane bezpośrednio uczestniczy w pracach projektowych lub pełni funkcję techniczną na budowie (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami