Blog

19.08.2019

Postępowanie kwalifikacyjne – przepisy

W artykule znajdziesz:

Postępowanie kwalifikacyjne – przepisy


Od maja 2019 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Zgodnie z tym rozporządzeniem każda właściwa izba inżynierów budownictwa lub izba architektów może uznać praktykę zawodową wyłącznie wtedy, gdy potwierdziła ją osoba mająca odpowiednie uprawnienia budowane i wpisana na listę członków samorządu zawodowego inżynierów lub architektów (program na telefon).

Postępowanie kwalifikacyjne – przepisy

Praktyka zawodowa może być uznana wyłącznie wtedy, gdy jej zakres odpowiada zakresowi wybranej przez wnioskodawcę specjalności uprawnień budowlanych. Uznana może być także praktyka zawodowa, która odbyła się po ukończeniu III roku studiów, jeśli potwierdziła ją osoba mająca odpowiednie uprawnienia i będąca członkiem izby (program egzamin ustny).

W przypadku praktyki zawodowej na budowie zaliczane są do niej bezpośredni udział w tworzeniu projektów bądź pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie (opinie o programie). Oprócz tego jako praktykę zawodową uznaje się również czynności inspekcyjno-kontrolne w podmiotach obsługujących organy nadzoru budowlanego. Mogą to być także prace, związane z wykonywaniem czynności na terenie budowy i wykonywaniem fachowej oceny zjawisk bądź samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych, wykonywane w podmiotach obsługujących organy administracji rządowej. Do praktyki zaliczane są też prace u zarządcy infrastruktury kolejowej (segregator aktów prawnych).

Odbycie praktyki zawodowej


Wykonywanie wszystkich wymienionych czynności musi być potwierdzone przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia budowlane i będącą członkiem izby samorządu zawodowego. Dokumentem, który potwierdza odbycie praktyki zawodowej, jest oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia (promocja 3  w 1). W przypadku praktyki zawodowej przy projektowaniu bądź budowie obiektów znajdujących się na terenach zamkniętych, wymagane jest zaświadczenie, które wydaje właściwy miejscowo inspektor nadzoru budowlanego. Praktykę zawodową za granicą potwierdza się dokumentem, który wydaje kierownik jednostki, w której taka praktyka miała miejsce.
v

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami