Blog

31.01.2022

Postępujący proces zmian

W artykule znajdziesz:

Postępujący proces zmian
Postępujący proces zmian

W ścianach cerbetowych poza przeciekaniem i przemarzaniem wystąpiły dość niepokojące objawy niszczenia materiału. Pierwsze zmiany strukturalne koncentrowały się prawie wyłącznie w filarkach międzyokiennych (program uprawnienia budowlane na komputer). Na podstawie szczegółowych badań stwierdzono, że zmiany strukturalne ujawniają się w pierwszym etapie jako włoskowate zarysowania na ościeżach okiennych, biegnące od prefabrykatu nadprożowo-stropowego w dół do obróbki blacharskiej okna. Postępujący proces zmian strukturalnych to już wyraźne pęknięcia w ościeżach okiennych i nieznaczne wybrzuszenia faktury zewnętrznej prefabrykatu, występujące szczególnie intensywnie w jego części górnej. Jako trzeci etap zmian strukturalnych przyjęto w tej klasyfikacji całkowite rozwarstwienie płaszczyzny faktury na styku jej z pustakiem ceramicznym lub nawet w przekroju pustaka (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Na rysunku tym na pierwszym planie widać przykład trzeciego etapu zniszczenia. Warstwa faktury została całkowicie odspojona wraz z częścią pustaka ceramicznego. W głębi widać rysę biegnącą w ościeżu od góry, tj. od elementu nadprożowego w dół do obróbki blacharskiej. Jest to przykład drugiego etapu zniszczeń (uprawnienia budowlane).

Widać wyraźnie, że zniszczenie warstwy fakturowej nastąpiło w przekroju pustaka ceramicznego, w odległości ok. 1 cm od powierzchni zewnętrznej pustaków ceramicznych. Zmiany strukturalne przebiegały dość szybko. Pierwsze rysy włoskowa- te zaobserwowano już po 2,5 latach od zasiedlenia budynków, w listopadzie (program egzamin ustny). W styczniu i lutym następnego roku, a więc praktycznie po 2-3 miesiącach, wystąpiło gwałtowne odspajanie warstwy fakturowej i jej odpadanie. W tym okresie była stosunkowo łagodna zima, niekorzystna jednak dla trwałości tych ścian. Dość często w ciągu dnia padały deszcze lub marznąca mżawka, a w nocy występowały spadki temperatury poniżej 0°C. Woda dostająca się w powstałe rysy i szczeliny zamarzała w nocy przyspieszając niszczenie ścian cerbetowych (opinie o programie).

Spoiny uszczelnione

Przedstawiono przykładowo rodzaje zniszczenia prefabrykatów cerbetowych na ścianie zachodniej i wschodniej jednego z budynków. Jak widać więc, najwięcej zniszczeń występuje na ścianie zachodniej, gdzie najbardziej intensywnie działają deszcze i różnice temperatur w dzień i w nocy (segregator aktów prawnych).

Przyczyną zniszczeń są tu procesy cieplno-wilgotnościo- we zachodzące w ścianach, tj. kondensacja wilgoci i jej zamarzanie w warstwie ściany w okresie zimowo-wiosennym, gdy temperatura zewnętrzna często przechodzi przez 0°C, a także odkształcenia ścian, a głównie zewnętrznej warstwy fakturowej, wywołane krótkotrwałymi szokami termicznymi (różnica temperatury w dzień i w nocy). Powstawaniu rys w przekroju warstwy fakturowej pod wpływem różnic temperatury sprzyja sztywne połączenie bloków z elementami nadprożowymi. W utworzone mikrorysy odsłonięte w ościeżach okien przedostaje się woda opadowa, a działanie mrozu zwiększa odspajanie warstwy zewnętrznej.

W innych elementach usytuowanych obok siebie wypełnione zaprawą złącza zapewniają współpracę i zmniejszają wygięcia bloków na zewnątrz pod wpływem różnic temperatury. Spoiny uszczelnione Olkitem zabezpieczają w tym przypadku elementy przed szkodliwym działaniem wilgoci i mrozu (promocja 3 w 1).

Wydaje się, że podstawową przyczyną powstających uszkodzeń jest nadmierna wilgotność elementów w chwili ich wbudowywania oraz niemrozoodporne pustaki ceramiczne, jakich użyto w tych ścianach. Dodatkowo do zniszczeń mogły przyczynić się częste zmiany temperatury w okresie pierwszych zim eksploatowania budynków przy przechodzeniu temperatury otoczenia przez 0°C w omawianym rejonie kraju. Poza tym czynnikiem sprzyjającym tworzeniu mikrorys mogły być krótkotrwałe szoki termiczne (dzień i noc) dla przegród o dużej wilgotności początkowej.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami