Powierzchnie odbijające światło

Powierzchnie odbijające światło

Dla praktyki oświetleniowej największe znaczenie mają właściwości odbicia i przepuszczania światła. Powierzchnie odbijające światło spełniają ważną funkcję w oświetleniu wnętrz, gdyż stanowiąc wtórne źródło światła polepszają warunki oświetlenia, szczególnie tam, gdzie światło bezpośrednie nie dociera w dostatecznej ilości. Wielkość i charakter odbicia zależą od faktury i barwy powierzchni odbijającej.

Odbicie może być kierunkowe (przy gładkich polerowanych powierzchniach szkła, metali, kamieni), wtedy powierzchnia odbijająca wydaje się jasna, błyszcząca tylko w kierunku odbicia promieni; w innym kierunku może, mimo dużego natężenia oświetlenia na powierzchni, wydawać się ciemna (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy odbiciu rozproszonym, odbity strumień świetlny zostaje rozproszony we wszystkich kierunkach. Oznacza to, że luminancja powierzchni świecącej lub odbijającej w sposób rozproszony nie zależy od kierunku, z którego na nią patrzymy, powierzchnia (jak np. tynkowane ściany i sufity) wydaje się patrzącemu na nią jednakowo jasna ze wszystkich kierunków.

Przy odbiciu rozproszonym reakcję wzrokową można więc określić za pomocą natężenia oświetlenia E i współczynnika odbicia światła o. Wielkości te są związane z luminancją prostą zależnością (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przepuszczalność światła może być również kierunkowa lub rozproszona. Materiały przepuszczające światło kierunkowo (np. szkło okienne) są materiałami przezroczystymi. Materiały przepuszczające światło w sposób rozproszony (np. szkło matowe) są przejrzyste; mają one również duże zastosowanie w technice oświetleniowej, np. jako ochrona wzroku przed zbyt jaskrawymi (o dużej luminancji) źródłami światła.

Światło dzienne, część promieniowania słońca, jest najzdrowszym dla oczu rodzajem światła. Towarzyszą mu najbliższe rodzaje promieniowania: promienie ultrafioletowe o większej częstotliwości drgań, niszczące mikroorganizmy szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, oraz promienie podczerwone (infraczerwień) o mniejszej częstotliwości drgań, dostarczające życiodajnego ciepła (uprawnienia budowlane).

Stałe uzupełniające oświetlenie sztuczne

Bardzo ważne jest psychologiczne oddziaływanie światła dziennego człowiek przebywający we wnętrzu budynku oświetlonym światłem dziennym ma poczucie łączności ze światem zewnętrznym; światło dzienne stwarza dobry nastrój i dobre samopoczucie. Potwierdzają to badania wydajności pracy i jakości różnych wyrobów, które są wyższe przy oświetleniu naturalnym niż przy oświetleniu sztucznym.

Ujemną cechą światła dziennego jest jego zmienność w zależności od czasu i warunków atmosferycznych, która powoduje konieczność ustalania wielkości otworów oświetleniowych według warunków niekorzystnych, tj. przy gorszym oświetleniu, co jest znowu nieekonomiczne (program egzamin ustny). Toteż tam, gdzie wymagane są duże natężenia oświetlenia, np. w budynkach produkcyjnych i handlowych, istnieje tendencja do projektowania otworów oświetleniowych dla średnich warunków rocznych i uzupełniania oświetlenia dziennego, tam gdzie jest ono niedostateczne (w czasie warunków gorszych lub z powodu dużych głębokości traktów), światłem sztucznym o odpowiednio dobranej barwie (opinie o programie). Stałe uzupełniające oświetlenie sztuczne, zwane skrótowo PSALI (Permanent Supplementary Artificial Lighting), wymaga innego rozmieszczenia źródeł światła i innych natężeń niż oświetlenie sztuczne samodzielne.

Oświetlenie dzienne w budynku zależy od wielu czynników niezależnych od człowieka i takich, które człowiek może organizować i regulować. Do pierwszych należą: pora roku i dnia oraz naturalny, wynikający z warunków przyrodniczych, stan atmosfery (zachmurzenie, mgła) (segregator aktów prawnych). Do drugich należy zaliczyć: orientację budynku, rodzaj, położenie i wielkość otworów oświetleniowych w stosunku do kształtu : wymiarów pomieszczenia, ich przepuszczalność światła (w tym również przeszkody na drodze tego światła), otoczenie budynku oraz, ze względu na światło odbite, fakturę i barwę powierzchni wnętrza, głównie sufitu, ścian i podłogi (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !