Blog

Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 10
21.11.2022

Powierzchnie odbijające światło

W artykule znajdziesz:

Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 11
Powierzchnie odbijające światło

Dla praktyki oświetleniowej największe znaczenie mają właściwości odbicia i przepuszczania światła. Powierzchnie odbijające światło spełniają ważną funkcję w oświetleniu wnętrz, gdyż stanowiąc wtórne źródło światła polepszają warunki oświetlenia, szczególnie tam, gdzie światło bezpośrednie nie dociera w dostatecznej ilości. Wielkość i charakter odbicia zależą od faktury i barwy powierzchni odbijającej.

Odbicie może być kierunkowe (przy gładkich polerowanych powierzchniach szkła, metali, kamieni), wtedy powierzchnia odbijająca wydaje się jasna, błyszcząca tylko w kierunku odbicia promieni; w innym kierunku może, mimo dużego natężenia oświetlenia na powierzchni, wydawać się ciemna (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy odbiciu rozproszonym, odbity strumień świetlny zostaje rozproszony we wszystkich kierunkach. Oznacza to, że luminancja powierzchni świecącej lub odbijającej w sposób rozproszony nie zależy od kierunku, z którego na nią patrzymy, powierzchnia (jak np. tynkowane ściany i sufity) wydaje się patrzącemu na nią jednakowo jasna ze wszystkich kierunków.

Przy odbiciu rozproszonym reakcję wzrokową można więc określić za pomocą natężenia oświetlenia E i współczynnika odbicia światła o. Wielkości te są związane z luminancją prostą zależnością (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przepuszczalność światła może być również kierunkowa lub rozproszona. Materiały przepuszczające światło kierunkowo (np. szkło okienne) są materiałami przezroczystymi. Materiały przepuszczające światło w sposób rozproszony (np. szkło matowe) są przejrzyste; mają one również duże zastosowanie w technice oświetleniowej, np. jako ochrona wzroku przed zbyt jaskrawymi (o dużej luminancji) źródłami światła.

Światło dzienne, część promieniowania słońca, jest najzdrowszym dla oczu rodzajem światła. Towarzyszą mu najbliższe rodzaje promieniowania: promienie ultrafioletowe o większej częstotliwości drgań, niszczące mikroorganizmy szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, oraz promienie podczerwone (infraczerwień) o mniejszej częstotliwości drgań, dostarczające życiodajnego ciepła (uprawnienia budowlane).

Stałe uzupełniające oświetlenie sztuczne

Bardzo ważne jest psychologiczne oddziaływanie światła dziennego człowiek przebywający we wnętrzu budynku oświetlonym światłem dziennym ma poczucie łączności ze światem zewnętrznym; światło dzienne stwarza dobry nastrój i dobre samopoczucie. Potwierdzają to badania wydajności pracy i jakości różnych wyrobów, które są wyższe przy oświetleniu naturalnym niż przy oświetleniu sztucznym.

Ujemną cechą światła dziennego jest jego zmienność w zależności od czasu i warunków atmosferycznych, która powoduje konieczność ustalania wielkości otworów oświetleniowych według warunków niekorzystnych, tj. przy gorszym oświetleniu, co jest znowu nieekonomiczne (program egzamin ustny). Toteż tam, gdzie wymagane są duże natężenia oświetlenia, np. w budynkach produkcyjnych i handlowych, istnieje tendencja do projektowania otworów oświetleniowych dla średnich warunków rocznych i uzupełniania oświetlenia dziennego, tam gdzie jest ono niedostateczne (w czasie warunków gorszych lub z powodu dużych głębokości traktów), światłem sztucznym o odpowiednio dobranej barwie (opinie o programie). Stałe uzupełniające oświetlenie sztuczne, zwane skrótowo PSALI (Permanent Supplementary Artificial Lighting), wymaga innego rozmieszczenia źródeł światła i innych natężeń niż oświetlenie sztuczne samodzielne.

Oświetlenie dzienne w budynku zależy od wielu czynników niezależnych od człowieka i takich, które człowiek może organizować i regulować. Do pierwszych należą: pora roku i dnia oraz naturalny, wynikający z warunków przyrodniczych, stan atmosfery (zachmurzenie, mgła) (segregator aktów prawnych). Do drugich należy zaliczyć: orientację budynku, rodzaj, położenie i wielkość otworów oświetleniowych w stosunku do kształtu : wymiarów pomieszczenia, ich przepuszczalność światła (w tym również przeszkody na drodze tego światła), otoczenie budynku oraz, ze względu na światło odbite, fakturę i barwę powierzchni wnętrza, głównie sufitu, ścian i podłogi (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 16 Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 17 Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 18
Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 19
Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 20 Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 21 Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 22
Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 32 Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 33 Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 34
Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 35
Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 36 Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 37 Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 38
Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Usytuowanie budynku- na co zwrócić uwagę? zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami