Zewnętrzne wsporniki płytowe

Zewnętrzne wsporniki płytowe

Obciążenie typu b służy głównie do obliczania zewnętrznych wsporników płytowych, gdyż mamy wówczas największe naprężenia krawędziowe. W przypadku usytuowania słupów w środku silosów należy jeszcze wziąć pod uwagę obciążenie jednej komory przy braku obciążenia pozostałych i odwrotnie pełne obciążenie baterii przy niezapełnieniu jednej komory; do obliczeń przyjmuje się oczywiście przypadek najbardziej niekorzystny (program uprawnienia budowlane na komputer).

Gdy bateria silosowa jest wysoka, o małej podstawie fundamentowej oraz dużej powierzchni bocznych ścian, należy sprawdzić jej stateczność uwzględniając parcie wiatru.
Najczęściej projektuje się płyty fundamentowe o stałej grubości, jednak przy dużych średnicach i wspornikach, powiększenia miejscowe grubości (na podporach) są bardzo wskazane ze względu na oszczędność stali.
Grubość płyty obliczana jest zazwyczaj z warunku minimalnego procentu zbrojenia; można jednak przyjmować nawet 0,15%.
Układ zbrojenia przyjmuje się tu analogicznie do typowych płytowych układów stropowych o odwrotnie skierowanym obciążeniu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Należy tu tylko zwrócić uwagę na dostateczną otulinę dolnych prętów, która przy zastosowaniu podkładu z chudego betonu, gruzobetonu itp. nie może być mniejsza od 3,5 cm, a przy braku podkładu - 7,0 cm. Zbrojenie przyjmuje się ze stali żebrowanej lub okrągłej; najczęściej przyjmowana jest marka betonu Rw = 110 do Rw = 170.

W przypadku zalegania gruntów o dostatecznej nośności na głębokościach, dla których zastosowanie fundametu płytowego byłoby nieekonomiczne, należy przejść na fundamentowanie głębokie; zazwyczaj przyjmuje się tu posadowienie na palach drewnianych lub żelbetowych, zależnie od gruntu, stabilizacji poziomu wód gruntowych oraz obciążenia fundamentu (uprawnienia budowlane). Fundamenty te przy konstrukcjach silosowych nie mają żadnych cech specjalnych wyróżniających je spośród typowych zastosowań fundamentów palowych.

Fundamenty palowe

Fundamenty palowe przy zastosowaniu układu ławowego przyjęto m.in. przy posadowieniu baterii komór silosowych Stacji Przemiału Klinkieru na Żeraniu w Warszawie, natomiast zastosowanie fundamentu palowego dla płytowej podstawy baterii silosowej pokazano na przykładzie silosu zbożowego o pojemności 28 000 ton zbudowanego w Antwerpii.
Niekiedy można również stosować posadowienie na studniach (program egzamin ustny). Odnosi się to głównie do przypadków, gdy grunt wyżej leżący nie utrudnia zapuszczenia studni (nie ma dużych głazów itp.), a ruch ziemi mogący powstać przy jej zapuszczaniu nie będzie zagrażał znajdującym się obok budowlom (obawy takie są szczególnie uzasadnione przy drobnym piasku silnie nawodnionym).

Spośród kilku znanych sposobów fundamentowania głębokiego najrzadziej stosuje się posadowienie na kesonie. Ten bardzo kosztowny sposób przyjmuje się głównie przy nabrzeżach portowych czy rzecznych, gdy wysoki poziom wód gruntowych i np. głęboko zalegająca skała uniemożliwiają zarówno zabicie pali, jak i zastosowanie studni.
Silosy ze względu na przeznaczenie, a w związku z tym ze względu na odmienność procesów technologicznych można podzielić na dwie grupy; silosy przemysłowe i silosy zbożowe czyli spichrze. W obu tych grupach istnieją jednak te same trzy zasadnicze rodzaje urządzeń technologicznych (opinie o programie).

Są to:
1) urządzenia do przyjmowania materiału,
2) maszynownia,
3) część do składowania (segregator aktów prawnych).

Liczba i rodzaj urządzeń technologicznych uzależniona jest oczywiście od przeznaczenia silosu. W silosach przeładunkowych (budowanych w portach lub węzłach kolejowych) decydujące znaczenie mają urządzenia transportowe i wagi.
Przyjmowanie materiału sypkiego ze środków transportowych odbywa się za pomocą zasobników - tzw. koszy zasypowych. Mogą być one wbudowane w rampę towarową, usytuowane pod drogą transportu lub położone w pewnej odległości od komór.

Liczbę, rozstaw i pojemność ich uzależnia się od ilości dowożonego materiału i od rodzaju zastosowanych środków transportowych. Dolna część kosza ma ścianki pochyłe w kształcie ostrosłupa ściętego (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami