Blog

15.10.2020

Poziom dna

W artykule znajdziesz:

Poziom dna

Poziom dna

Z punktu widzenia usytuowania poziomu dna w stosunku do terenu, zbiorniki dzielą się na: podziemne, naziemne lub wyniesione (wieże ciśnień) (program uprawnienia budowlane na komputer).
W zależności od przeznaczenia zbiorniki mogą być zamknięte lub otwarte. Przy większych objętościach (powyżej 5000 m3) i wysokościach do 5 m zbiorniki podziemne projektuje się z przekryciem w postaci stropu opartego na słupach, umieszczonych wewnątrz zbiornika.

Przy mniejszych objętościach i wysokościach powyżej 5 m stosuje się przekrycie oparte na ścianie zewnętrznej (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W niektórych konstrukcjach przekrycie jest powłoką kulistą lub stożkową, nawet przy większych wymiarach zbiornika w rzucie. Wynika stąd, że konstrukcja przekrycia decyduje o sposobie rozwiązania konstrukcji dna. W przypadku stosowania słupów wewnątrz zbiornika powstają trudności przy uszczelnieniu dna w miejscach przenikania słupów.

Ze względu na przeznaczenie, decydujące często o kształcie w rzucie i w przekroju pionowym, można podzielić zbiorniki na:

a) stosowane przy oczyszczaniu wody i ścieków,

b) używane na wodę pitną, przemysłową i przeciwpożarową,

c) stosowane w przemyśle chemicznym,

d) stosowane w przemyśle spożywczym,

e) stosowane w przemyśle mineralnym, np. w cementowniach, w budynkach flotacyjnych,

f) używane do przechowywania produktów naftowych,

g) baseny pływackie itd.

Różne typy i kształty zbiorników o rzucie prostokątnym i kołowym, jedno- i wielokomorowych, podziemnych, naziemnych i wyniesionych. Omówienie niektórych przykładów w poszczególnych grupach znajdzie czytelnik w monografii. Grupa g) - baseny pływackie stanowią odrębną grupę zbiorników (uprawnienia budowlane)Są to przeważnie zbiorniki prostokątne, rzadko o innym rzucie. Okrągłe stosuje się niekiedy jako baseny dla dzieci. Z uwagi na duże wymiary w rzucie, stosunkowo małą wysokość i na brak przekrycia, zasady projektowania basenów pływackich różnią się od zasad stosowanych przy projektowaniu i konstruowaniu zbiorników wymienionych w grupach a) do f).

Charakterystyka zbiorników o przekroju prostokątnym

Również zbiorniki sprężone, wyniesione i o kształtach specjalnych, wyodrębniono w osobnych punktach tego rozdziału. Metody obliczeń statycznych zbiorników sprężonych nie różnią się od metod stosowanych przy zbiornikach żelbetowych, natomiast sposób ich konstruowania oraz wykonania odbiega bardzo znacznie. Zbiorniki wyniesione (wieże ciśnień) przedstawiają odrębną grupę z uwagi na problemy konstrukcyjne związane z konstrukcją wsporczą (program egzamin ustny).

Zbiorniki o kształtach specjalnych mają formy podyktowane względami technologicznymi i również odbiegające od zwykle stosowanych.
Zbiorniki prostokątne są na ogół mniej ekonomiczne od zbiorników kołowych. Wynika to z jednej strony z mniej korzystnego stosunku obwodu do powierzchni, a z drugiej - z obecności w ścianach zbiorników prostokątnych oprócz sił rozciągających także znacznych momentów (opinie o programie). W zakładach, gdzie technologia wymaga znacznej liczby zbiorników połączonych ze sobą lub obok siebie stojących (przemysł garbarski, papierniczy, farbiarski, browarniczy, roszarniczy, wikliniarski) zbiorniki prostokątne są korzystniejsze od kołowych ze względu na łatwiejsze połączenie i lepsze wykorzystanie miejsca.

Zbiorniki mogą być otwarte lub zamknięte, jednokomorowe lub wielokomorowe (segregator aktów prawnych). Te ostatnie są na ogół rozwinięte w jednym poziomie (typ 2), zdarzają się jednak zbiorniki wielokomorowe wielopiętrowe (przemysł winiarski, spożywczy, roszarniczy). Zbiorniki prostokątne są prawie wyłącznie stosowane jako zbiorniki podziemne, częściowo zagłębione w ziemi, naziemne lub ustawione na stropie, wyjątkowo jako wyniesione.

Dno zbiorników jest zwykle płaskie o konstrukcji płytowej lub przy większych rozmiarach plytowo-żebrowej. Przy większych zbiornikach przekrytych stosuje się także odwrócone stropy grzybkowe, łupiny walcowe i łupiny klasztorne, zwłaszcza przy zagłębieniu dna znacznie poniżej poziomu wody gruntowej (promocja 3 w 1). Przy zbiornikach wyniesionych łupiny są wygięte do środka.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami