Blog

26.06.2018

Pozwolenie na budowę a interes osób trzecich

W artykule znajdziesz:

Pozwolenie na budowę a interes osób trzecich


Każdy obiekt budowlany wraz z urządzeniami budowlanymi, które są z nim związane, powinien być projektowany i budowany w sposób, który określony jest w przepisach i w zgodzie z zasadami wiedzy technicznej (program na komputer). Ponadto niezbędne jest poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, np. zapewnienie im dostępu do drogi publicznej. Do naruszenia interesów osób trzecich dochodzi wyłącznie wtedy, gdy naruszone zostały konkretne przepisy stosowane w budownictwie, czyli przepisy prawa budowlanego oraz wykonawcze do tej ustawy wraz z normami techniczno-budowlanymi, normami z zakresu ochrony zabytków i środowiska, ochrony zdrowia i przeciwpożarowej oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Podczas postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę organy administracji mają obowiązek zbadania czy realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia interesów osób trzecich.

Pozwolenie na budowę a interes osób trzecich

Interes osób trzech jest interesem prawnym, który podlega ochronie nie tylko normami prawa administracyjnego, ale również cywilnego. Mimo iż przedmiotem rozpoznawanej sprawy jest pozwolenie na budowę, to unormowań prawnych należy poszukiwać zarówno w przepisach prawa administracyjnego, jak i prawa cywilnego, czyli sąsiedzkiego. Kierując się nimi należy zbadać czy dana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na nieruchomości sąsiednie.
Najważniejsze znaczenie w powyższym postępowaniu ma przepis art.140 kodeksu cywilnego, który określa treść własności i stanowi, że granicach określonych przez zasady współżycia społecznego i ustawy właściciela ma prawo do korzystania z rzeczy w zgodzie ze społecznego-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. W treści tych przepisów wskazane jest, że nie istnieje wprawdzie bezwzględnie zakazujący budowy przy granicy sąsiedniej nieruchomości lub zbliżenia obiektu do granicy działki, jednak nie oznacza to,że organ administracji publicznej może w dowolny sposób rozstrzygać o pozwoleniu na budowę.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami