Blog

Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 10
26.06.2018

Pozwolenie na budowę a interes osób trzecich

W artykule znajdziesz:

Pozwolenie na budowę a interes osób trzecich


Każdy obiekt budowlany wraz z urządzeniami budowlanymi, które są z nim związane, powinien być projektowany i budowany w sposób, który określony jest w przepisach i w zgodzie z zasadami wiedzy technicznej (program na komputer). Ponadto niezbędne jest poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, np. zapewnienie im dostępu do drogi publicznej. Do naruszenia interesów osób trzecich dochodzi wyłącznie wtedy, gdy naruszone zostały konkretne przepisy stosowane w budownictwie, czyli przepisy prawa budowlanego oraz wykonawcze do tej ustawy wraz z normami techniczno-budowlanymi, normami z zakresu ochrony zabytków i środowiska, ochrony zdrowia i przeciwpożarowej oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Podczas postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę organy administracji mają obowiązek zbadania czy realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia interesów osób trzecich.

Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 11
Pozwolenie na budowę a interes osób trzecich

Interes osób trzech jest interesem prawnym, który podlega ochronie nie tylko normami prawa administracyjnego, ale również cywilnego. Mimo iż przedmiotem rozpoznawanej sprawy jest pozwolenie na budowę, to unormowań prawnych należy poszukiwać zarówno w przepisach prawa administracyjnego, jak i prawa cywilnego, czyli sąsiedzkiego. Kierując się nimi należy zbadać czy dana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na nieruchomości sąsiednie.
Najważniejsze znaczenie w powyższym postępowaniu ma przepis art.140 kodeksu cywilnego, który określa treść własności i stanowi, że granicach określonych przez zasady współżycia społecznego i ustawy właściciela ma prawo do korzystania z rzeczy w zgodzie ze społecznego-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. W treści tych przepisów wskazane jest, że nie istnieje wprawdzie bezwzględnie zakazujący budowy przy granicy sąsiedniej nieruchomości lub zbliżenia obiektu do granicy działki, jednak nie oznacza to,że organ administracji publicznej może w dowolny sposób rozstrzygać o pozwoleniu na budowę.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 16 Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 17 Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 18
Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 19
Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 20 Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 21 Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 22
Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 32 Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 33 Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 34
Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 35
Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 36 Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 37 Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 38
Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Jakie powinno być ciśnienie wody w budynku? zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami