Blog

Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 10
30.05.2018

Pozwolenie na budowę jak uzyskać

W artykule znajdziesz:

Pozwolenie na budowę jak uzyskać

 
Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 11  
 

Pozwolenie na budowę jak uzyskać

 

Według polskiego ustawodawstwa nie można rozpocząć budowy domu bez pozwolenia na budowę. O ten dokument trzeba się starać nawet w przypadku budowy garażu. Formalności jakich trzeba wypełnić przy uzyskaniu tego pozwolenia jest też całkiem sporo.   Pozwolenie na budowę można uzyskać w Starostwie Powiatowym. Wniosek o pozwolenie na budowę składa się przy pomocy specjalnego formularza. Powinien on zawierać co najmniej cztery egzemplarze projektu budowlanego. Wcześniej trzeba też sprawdzić w gminie warunki zagospodarowania przestrzennego. Jeśli działka nie jest ujęta w planach należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Ten dokument również należy dołączyć do wniosku. Wniosek powinien również zawierać akt własności dokumentujący prawa właściciela do danej działki. Jeśli działka lub budynek znajduje się w rejestrze obiektów zabytkowych do wniosku należy również dołączyć zgodę konserwatora.   Wniosek o pozwolenie na budowę można wypełnić za pośrednictwem strony internetowej Starostwa Powiatowego. Można również udać się osobiście po niezbędny formularz. We wniosku trzeba dokładnie określić kto jest inwestorem oraz rodzaj realizowanej inwestycji. W większości przypadków będzie to oczywiście dom jednorodzinny. Należy również nadmienić, że do wniosku o pozwolenie na budowę można również dołączyć informację o przyłączach- kanalizacyjnych, wodociągowych czy elektrycznych.   Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.   Istotne jest również to, że pozwolenie na budowę po pewnym czasie wygasa. Jeśli inwestor nie rozpocznie budowy przed upływem dwóch lat od terminu otrzymania pozwolenia to ulega ono przedawnieniu. Będzie musiał się starać o nie ponownie. Pozwolenie wygasa również wtedy gdy prace budowlane zostaną przerwane na okres mniej więcej trzech lat. Jeśli inwestor mimo przekroczenia tych terminów zdecyduje się na budowę musi się liczyć z poważnymi karami. Takie postępowanie może zostać potraktowane jako samowola budowlana. Takie działanie obarczone jest ryzykiem grzywny. Za rozpoczęcie prac budowlanych może być uznane wytyczenie geodezyjne obiektów na działce.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 16 Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 17 Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 18
Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 19
Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 20 Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 21 Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 22
Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 32 Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 33 Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 34
Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 35
Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 36 Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 37 Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 38
Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Mam już uprawnienia i awans w kieszeni zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami