Blog

30.05.2018

Pozwolenie na budowę jak uzyskać

W artykule znajdziesz:

Pozwolenie na budowę jak uzyskać

 
 
 

Pozwolenie na budowę jak uzyskać

 

Według polskiego ustawodawstwa nie można rozpocząć budowy domu bez pozwolenia na budowę. O ten dokument trzeba się starać nawet w przypadku budowy garażu. Formalności jakich trzeba wypełnić przy uzyskaniu tego pozwolenia jest też całkiem sporo.   Pozwolenie na budowę można uzyskać w Starostwie Powiatowym. Wniosek o pozwolenie na budowę składa się przy pomocy specjalnego formularza. Powinien on zawierać co najmniej cztery egzemplarze projektu budowlanego. Wcześniej trzeba też sprawdzić w gminie warunki zagospodarowania przestrzennego. Jeśli działka nie jest ujęta w planach należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Ten dokument również należy dołączyć do wniosku. Wniosek powinien również zawierać akt własności dokumentujący prawa właściciela do danej działki. Jeśli działka lub budynek znajduje się w rejestrze obiektów zabytkowych do wniosku należy również dołączyć zgodę konserwatora.   Wniosek o pozwolenie na budowę można wypełnić za pośrednictwem strony internetowej Starostwa Powiatowego. Można również udać się osobiście po niezbędny formularz. We wniosku trzeba dokładnie określić kto jest inwestorem oraz rodzaj realizowanej inwestycji. W większości przypadków będzie to oczywiście dom jednorodzinny. Należy również nadmienić, że do wniosku o pozwolenie na budowę można również dołączyć informację o przyłączach- kanalizacyjnych, wodociągowych czy elektrycznych.   Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.   Istotne jest również to, że pozwolenie na budowę po pewnym czasie wygasa. Jeśli inwestor nie rozpocznie budowy przed upływem dwóch lat od terminu otrzymania pozwolenia to ulega ono przedawnieniu. Będzie musiał się starać o nie ponownie. Pozwolenie wygasa również wtedy gdy prace budowlane zostaną przerwane na okres mniej więcej trzech lat. Jeśli inwestor mimo przekroczenia tych terminów zdecyduje się na budowę musi się liczyć z poważnymi karami. Takie postępowanie może zostać potraktowane jako samowola budowlana. Takie działanie obarczone jest ryzykiem grzywny. Za rozpoczęcie prac budowlanych może być uznane wytyczenie geodezyjne obiektów na działce.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami