Praca koparki zbierakowej

Praca koparki zbierakowej
Praca koparki zbierakowej

Długość liny 3, ustalającej położenie zbieraka zwanej sterującą powinna być tak dobrana, aby zbierak przy podnoszeniu przybierał położenie nieco odchylone ku tyłowi od poziomu (10-H50). Skrócenie liny sterującej powoduje zwiększenie tego pochylenia, a wydłużenie - zmniejszenie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wysięgnik jest utrzymywany w swym położeniu przez zespół cięgien składający się z dwóch lin 5, które końcami umocowane są z jednej strony do krążków 6 na wysięgniku, z drugiej zaś do zblocza 3 wielokrążka olinowanego liną 2, której jeden koniec umocowany jest do stojaka dwunożnego na nadwoziu, drugi zaś do bębna 7 wciągarki. Lina 2 okala krążki zblocza 3 i 4, przechodzi przez krążek 1 na stojaku. Zblocze 4 umocowane jest do tegoż stojaka (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przez obrót nadwozia zbierak ustawia się na miejscu wykopu i równocześnie zwalnia hamulec bębna wciągarki z nawiniętą na nim liną wyciągową oraz hamulec bębna z liną pociągową 9. Zbierak opada na grunt w pozycji pionowej wcinając się zębami w grunt (uprawnienia budowlane).

Następnie zbierak ciągnięty jest liną pociągową po gruncie, podczas czego napełnia się u- robkiem; zależnie od rodzaju gruntu całkowite wypełnienie zbieraka następuje na odcinku od dwóch długości zbieraka do całej roboczej długości przeciągania. Po napełnieniu zbieraka nawija się linę wyciągową 5 na bęben wciągarki głównej i przy stopniowym zwalnianiu napiętej liny pociągowej 9 podnosi się zbierak ku górze na wysokość wyładowania na środek transportowy lub na odkład (program egzamin ustny).

Przedni koniec zbieraka

Przedni koniec zbieraka powinien być przy podnoszeniu nieco wzniesiony, aby urobek w nim zawarty nie wysypywał się, co osiąga się przez odpowiednio dobraną długość liny sterującej 6 i odpowiednio napiętą linę pociągową 9. Podczas podnoszenia zbieraka operator koparki musi odpowiednio zwalniać napięcie liny pociągowej, aby utrzymać zbierak w żądanym położeniu. Jednocześnie obraca się nadwozie z wysięgnikiem nad miejsce wyładowania (opinie o programie). Zwalniając linę pociągową, a tym samym linę sterującą utrzymującą zbierak w położeniu pochyłym pod wpływem własnego ciężaru zbierak obraca się i przechyla, gdyż czopy, na których wisi, przesunięte są do tyłu zbieraka. Doświadczeni operatorzy zwiększają promień kopania Rkop przez zarzucenie zbieraka poza pionową linię zawieszenia go, na odległość odpowiadającą nawet 1/3 długości wysięgnika; odpowiada to odchyleniu od pionu o 15-f-20°. Zarzucenie zbieraka może być dokonane przy szybkim zwolnieniu liny pociągowej podczas opuszczania zbieraka, gdy jest on podciągnięty aż do wysięgnika (segregator aktów prawnych).

Zarzucenie zbieraka jest możliwe nie tylko przy kopaniu, ale także i przy wyładowaniu, a więc także i promień wyładowania może być większy niż odległość od osi obrotu koparki do środka ciężkości pionowo wiszącego zbieraka. Doświadczony operator może dokonać wysypania za- wartości zbieraka poza prostą pionową wiszącego zbieraka tylko w przypadku wyładowywania urobku na odkład. W tym celu zbierak w czasie podnoszenia do wyładowania jest podciągnięty niemal do wysięgnika; jeśli zatem nagle zwolnić linę ciągnącą w trakcie obrotu nadwozia, wówczas wyładowanie zawartości zbieraka odbędzie się poza pionową zwisania zbieraka w stanie wywróconym. Zarzucanie zbieraka nie jest jednakże czynnością obowiązkową (promocja 3 w 1).

Dla jej zastosowania potrzebne są warunki wyjątkowe, kiedy takie zarzucanie jest nieodzowne, bowiem powoduje ono z reguły przedłużenie czasu cyklu roboczego, a więc zmniejszenie wydajności. Wreszcie należy dodać, że zarzucenie zbieraka wymaga dysponowania wykwalifikowanym operatorem, ponieważ praca w tych warunkach jest wyjątkowo trudna. Schematyczny przykład zastosowania zarzucania zbieraka dla obydwu czynności, tj. kopania i wyładowania urobku na odkład.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !