Prace przygotowawcze na budowie

Prace przygotowawcze na budowie

Wszystkie prace wstępne, które powinny być wykonane przed rozpoczęciem budowy, mają na celu odpowiednie przygotowanie oraz zagospodarowanie terenu (program uprawnienia budowlane na komputer). Rozpoczynają one proces budowy, dlatego zgodnie z obowiązującym prawem, mogą być przeprowadzone dopiero wtedy, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę uprawomocni się. Według prawa budowlanego do prac przygotowawczych zalicza się:

• geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,

• niwelację terenu,

• zagospodarowanie terenu przyszłej budowy wraz z postawieniem obiektów tymczasowych,

• wykonanie przyłączy niezbędnych do budowy domu.

 

Odpowiedzialność za prace przygotowawcze spoczywa na kierowniku budowy, który powinien pamiętać i umieszczeniu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia z danymi, które dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.Wszystkie kwestie związane z organizacją prac budowlanych są dokładnie określone w ustawie Prawo budowlane. Znajdując się w niej wszystkie zasady zagospodarowania terenu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Ponadto pod uwagę należy wziąć rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych oraz obowiązujące przepisy BHP. Zgodnie z nimi na plac budowy powinien mieć zapewnione:

• łączność telefoniczną,

• właściwą wentylację,

• doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

• doprowadzenia do drogi, wyjść oraz przejść dla pieszych,

• składowisko materiałów budowlanych oraz wyrobów,

• oświetlenie naturalne i sztuczne,

• ogrodzenie,• wyznaczone strefy niebezpieczne,

• urządzone pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne.

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane wyłącznie na terenie, który jest objęty pozwoleniem na budowę, natomiast wytyczenie geodezyjne zawsze musi być zgodne z projektem budowlanym zatwierdzonym w pozwoleniu na budowę. Oznacza to, że wszelkie prace przygotowawcze można rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę (uprawnienia budowlane). O terminie rozpoczęcia budowy należy poinformować właściwy organ nadzoru budowlanego. Zawiadomienie o rozpoczęciu prac budowlanych trzeba złożyć na 7 dni przed zaplanowanym terminem.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !