Bloki pustakowe Alfa

Bloki pustakowe Alfa

Wymieszania spoiwa cementowo-glinianego z wypełniaczem .dokonuje się w betoniarkach lub dla drobnego budownictwa - ręcznie. Bloki wykonuje się przez ubijanie. W celu zmniejszenia pracochłonności można je wykonywać na stołach wibracyjnych, przez co uzyskuje się polepszenie jednorodności, szczelności i spoistości mieszaniny (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wiązanie i twardnienie bloków może być naturalne (na powietrzu) lub też przyśpieszone przez naparzanie w zależności od istniejących warunków. Taniość użytego surowca, mała pracochłonność produkcji, zmniejszenie pracochłonności przy robotach murowych i uzyskana oszczędność na zaprawie przemawiają za celowością szerokiego stosowania bloków w budownictwie.
Duże zapotrzebowanie na tanie elementy ścienne dla budownictwa nisko kondygnacjowego i wiejskiego można zaspokoić przez masową produkcję lekkich pustaków, z których najpospolitszy jest pustak Alfa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pustak ten ma trzy rzędy otworów stanowiących system zamkniętych komór (kanałów) wypełnionych powietrzem; komory zajmują ok. 36% całkowitej objętości pustaka, a więc ciężar jego w stosunku, do ciężaru bloku pełnego o tych samych wymiarach jest mniejszy o przeszło jedną trzecią. Komory wypełnione powietrzem zwiększają jeszcze bardziej właściwości termiczne pustaka wykonanego z dodatkiem lekkiego wypełniacza (żużel, sieczka, trociny). Nie znaczy to, że nie można wykonywać pustaków z wypełniaczem grubym, np. z pospółką, grysem ceglanym itp.; mają one wtedy charakter konstrukcyjny (uprawnienia budowlane).

Wymiary pustaków 24x24x49 cm odpowiadają w przybliżeniu wielokrotnym wymiarom cegieł łącznie ze spoinami, co ułatwia użycie ich w murze, do obramienia otworów itd. Jeden pustak o podanych wyżej wymiarach odpowiada ok. 12 sztukom znormalizowanych cegieł (ze spoinami).
Ciężar pustaka jest różny w zależności od użytego wypełniacza (program egzamin ustny).

Proporcje składników

Przy użyciu piasku i pospółki ciężar pustaka wynosi od 10 do 45 kg, żużla - ok. 25 kg, cin - 17 kg i sieczki - jeszcze mniej. Ilość materiałów do wyprodukowania 1 pustaka gliniano- cementowego o stosunku składników 1 : 3 : 5 - 50% sieczki wynosi: cementu 3,15 kg. piasku 0,013 kg, sieczki 0,71 kg i zawiesiny gliny 0,008 kg. Pustaki o ciężarze 25 kg mogą być użyte do ścian nośnych w budynkach jednokondygnacjowych i w ostatniej kondygnacji budynków wielopiętrowych oraz jako elementy wypełniające w konstrukcjach szkieletowych.

Pustaki te wyrabiane są w sposób podobny jak bloki pełne. Pustaki po rozformowaniu najlepsze są formy stalowe) ustawia się bez żadnych podkładek na ziemi wyrównanej i podsypanej piaskiem. Przez pierwsze kilka dni pustaki powinny być z lekka polewane (opinie o programie). Do robót murowych można je używać już po dwóch tygodniach dojrzewania. W wypadku gdy pustaki są wyrabiane w wytwórni i zwożone na plac budowy, można je po 14 dniach transportować (z wyjątkiem pustaków żużlowych i trocinowych, które wymagają 3-tygodniowego wysychania i twardnienia).

Proporcje składników i uzyskane wytrzymałości podane są w odpowiednich tablicach. Wytrzymałość pustaka można przyjąć z pewnym przybliżeniem w wysokości do 90% wytrzymałości badanej próbki mieszaniny, z której pustak wykonano. Sposób wykonywania murów z pustaków Alfa jest podobny do sposobu wykonywania muru z cegieł lub bloków. Należy jednak zwrócić uwagę, aby spoiny były dokładnie wypełnione zaprawą (segregator aktów prawnych). Najlepiej nadają się do robót murowych zaprawy cementowo-gliniane, które dzięki lepkości, przyczepności i urabialności sczepiają dokładnie gładkie* powierzchnie styków, nie wykazując po dłuższym okresie czasu (obserwacje 5-letnie) rys skurczowych.

Oprócz ścian wykonanych wyłącznie z pustaków można wykonywać mury z pustaków w połączeniu z cegłą pełną konstrukcyjną lub lekką. Na przykład zewnętrzną powierzchnię muru możemy wykonać z pustaków konstrukcyjnych, a od wewnątrz dla akumulacji ciepła dajemy cegłę lekką. Albo też można od wewnątrz dać lekkie pustaki z wypełniaczem z trocin (higroskopijne), a od zewnątrz - nienasiąkliwą cegłę cementowo-glinianą (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !