Prace zaliczane do praktyki zawodowej


Praktyka zawodowa jest niezbędna, aby możliwe było przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane. Jednak, aby Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna zaliczyła praktykę, kandydat na uprawnienia musi wykonywać odpowiednie prace (program na komputer).

Prace zaliczane do praktyki zawodowej

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym takie prace muszą polegać na albo na pełnieniu funkcji technicznych na budowie, albo na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych (program na telefon). W podaną definicję nie wpisuje się więc np. stanowisko kosztorysanta czy inspektora nadzoru inwestorskiego. Trzeba o tej kwestii pamiętać przy podpisywaniu umowy praktyk, gdzie wpisywane jest stanowisko pracy. Jeśli chodzi o czas pracy to najlepiej, jeśli praktykant jest zatrudniony na cały etat. W przeciwnym wypadku warto o tę kwestię dopytać w swojej izbie.

Do praktyki zawodowej można zaliczyć wyłącznie te prace, przy których wykonywaniu kandydat na uprawnienia budowlane faktycznie brał udział (program egzamin ustny). Wynika to z faktu, że ustna część egzaminu na uprawnienia budowlane jest oparta w dużej mierze na praktyce, jaką odbył wnioskodawca. Oznacza to, że komisja ma możliwość zadawania pytań związanych z konkretną wiedzą dotyczącą zakresu wpisanej praktyki zawodowej (opinie o programie). Co więcej, jeśli pojawiła się możliwość, że członek komisji pracował na tej samej budowie czy przy tym samym projekcie, co praktykant, konieczne jest zweryfikowanie wiarygodności praktyki zawodowej.

Przedłożenie projektów


Prace, w których brał udział praktykant, wymieniane są w zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej, stanowiącym załącznik do oświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej (segregator aktów prawnych). Dawniej, kiedy stosowana była książka praktyki zawodowej, wpisywano w nią wszystkie roboty wykonywane przez praktykanta. W dokumencie potwierdzającym praktykę zawodową na pewno muszą znaleźć się obiekty, w których ta praktyka się odbywała, wraz z numerem pozwolenia na budowę bądź nr zgłoszenia budowy. W przypadku praktyki projektowej kandydat na uprawnienia budowlane musi być przygotowany do tego, że komisja poprosi o przedłożenie projektów, przy których pracował (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !