Blog

01.09.2019

Prąd błądzący

W artykule znajdziesz:

Prąd błądzący jest określeniem zjawiska niekontrolowanego przepływu prądu

Rozwój cywilizacyjny objawia się między innymi szybko postępującą elektryfikacją terenów zurbanizowanych (program na komputer). Niestety, rozwój ma swoją cenę, którą jest postępująca korozja instalacji podziemnych. Okazało się, że wszechobecny prąd elektryczny może zamykać swój obwód za pomocą konstrukcji do tego nieprzeznaczonych. Zjawisko to określane jest mianem prądów błądzących, których przepływ pod ziemią, jest przyczyną postępującej korozji metalowych rurociągów i izolacji kabli zlokalizowanych pod ziemią. Do czasu ustalenia przyczyn postępującej korozji co roku notowano ubytki konstrukcji stalowych sięgające nawet 5 mm. Dopiero kiedy wyjaśniono elektrochemiczną przyczynę można było podjąć pierwsze próby przeciwdziałania powstawaniu przyczyn uszkodzeń podziemnych instalacji stalowych (program na telefon).

Projekt kolejowej sieci trakcyjnej powinien uwzględnić zjawisko prądów błądzących

 

Prąd błądzący

Najniebezpieczniejsze dla podziemnych instalacji stalowych są prądy błądzące wypływające z magistrali elektrycznych prądu stałego takich jak trakcje kolejowe lub tramwajowe, których elementy robocze na całej swojej długości tworzą obwód powrotny (program egzamin ustny). Dzieje się tak, gdyż uziemienie czy raczej rezystancja takiego obwodu nie jest możliwa w stu procentach. Problem pomiaru występowania prądów błądzących komplikuje dodatkowo element ich losowości, ponieważ ich natężenie jak i kierunek na danym odcinku zależy od dziesiątek czynników i jest trudny do przewidzenia (opinie o programie).

Minimalizowanie efektu elektrolitycznego oddziaływaniu prądów błądzących

Już pod koniec dziewiętnastego wieku podjęto pierwsze próby przeciwdziałania niszczącemu oddziaływaniu prądów błądzących (segregator aktów prawnych). Skupiono się głównie na opracowaniu wskazówek, które pomogły ograniczyć zjawisko przenikania prądów z trakcji torowisk kolejowych do rurociągów zlokalizowanych pod ziemią. Obecnie notuje się nowe źródła prądów błądzących. Są nimi centra danych, popularnie zwanymi serwerowniami oraz wszelkie skupiska sprzętu komputerowego. Składowe prądu, wytwarzane przez przetwornice prądu stałego, pojawiają się w instalacjach uziemiających. Prądy te mogą stanowić nowe źródła groźnego zjawiska jakim jest prąd błądzący (promocja 3  w 1)..

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami