Blog

29.03.2022

Prąd zmienny

W artykule znajdziesz:

Prąd zmienny

Prąd zmienny - prąd elektryczny, którego wartość zmienia się w czasie w dowolny sposób; por. prąd przemienny prąd znamionowy (maszyny lub przyrządu) - wartość natężenia prądu podana w metryce maszyny lub przyrządu, na podstawie której określa się warunki działania tej maszyny lub tego przyrządu prąd zwarciowy - prąd płynący przez pewną gałąź układu elektrycznego po sprowadzeniu impedancji tej gałęzi do zera prąd żarzeniowy - prąd doprowadzony do lampy elektronowej w celu nagrzewania jej katody prądnica - maszyna do przetwarzania energii mechanicznej w energię elektryczną prądnica asynchroniczna - maszyna asynchroniczna pracująca jako prądnica prądu przemiennego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Prądnica bocznikowa - prądnica, której uzwojenie wzbudzenia jest połączone równolegle z uzwojeniem twomika (p. samowzbudna) lub jest zasilane z innego źródła (p. obcowzbudna) prądnica dodawcza - maszyna elektryczna pomocnicza tak zbudowana, że jej siła elektromotoryczna dodaje się do napięcia dostarczanego przez inne źródło elektryczne prądnica dodawczo-ssąca - maszyna elektryczna pomocnicza tak zbudowana, że jej siła elektromotoryczna może się dodawać lub odejmować od napięcia dostarczanego przez inne źródło elektryczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Prądnica główna - kol. prądnica zasilająca silniki trakcyjne na pojeździe z przekładnią elektryczną prądnica magnetoelektryczna - prądnica, w której magneśnicę stanowi magnes trwały prądnica obcowzbudna - prądnica prądu stałego, której uzwojenie wzbudzające jest zasilane z obcego źródła prądu prądnica osiowa - kol. prądnica, która jest napędzana przez oś i której prędkość obrotowa zmienia się proporcjonalnie do prędkości pojazdu prądnica prądu przemiennego - prądnica do wytwarzania prądu przemiennego prądnica prądu stałego - prądnica do wytwarzania prądu stałego (uprawnienia budowlane).

Prądnica reluktancyjna

Prądnica reluktancyjna - prądnica synchroniczna, w której okresowa zmiana strumienia magnetycznego następuje w wyniku zmiany reluktancji szczeliny powietrznej prądnica samowzbudna - prądnica prądu stałego, której uzwojenie wzbudzające zasilane jest prądem indukowanym w uzwojeniach wirnika prądnica spawalnicza - prądnica (prądu stałego lub przemiennego) o budowie dostosowanej do zasilania jednego lub kilku łuków spawalniczych prądnica ssąca - maszyna elektryczna pomocnicza tak zbudowana, że jej siła elektromotoryczna zmniejsza napięcie dostarczane przez inne źródło elektryczne (program egzamin ustny).

Prądnica synchroniczna - maszyna synchroniczna pracująca jako prądnica prądu przemiennego prądnica szeregowo-bocznikowa - prądnica mająca dwa uzwojenia wzbudzenia, z których jedno połączone jest z twomikiem szeregowo, drugie zaś - równolegle (opinie o programie).

Prądnica tachometryczna - prądnica, której siła elektromotoryczna jest wprost proporcjonalna do prędkości obrotowej, stosowana w tachometrach elektrycznych prądnica turbinowa - prądnica prądu przemiennego o wirniku gładkim, napędzana zazwyczaj przez turbinę o dużej prędkości obrotowej prądnica wieloprądowa - maszyna elektryczna zdolna do jednoczesnego wytwarzania napięć lub prądów różnego rodzaju (segregator aktów prawnych).

Prądnica wyrównawcza - maszyna elektryczna do samoczynnego wyrównywania napięć w wielo- przewodowej sieci prądu stałego prądnica-rozrusznik - maszyna zespolona łącząca w sobie funkcje prądnicy i rozrusznika; stosowana była w silnikach małych samochodów osobowych.

Prądomierz, prądograf - przyrząd oceanograficzny służący do pomiaru prędkości i kierunku prądów morskich prądownica - sprzęt gaśniczy służący do formowania strumienia środka gaśniczego; p. stanowi zakończenie węża pożarniczego; w zależności od rodzaju środka gaśniczego rozróżnia się p. wodne, pianowe, proszkowe, śniegowe prądy błądzące - prądy elektryczne płynące w ziemi wzdłuż nieokreślonych dróg, charakteryzujące się nierównomierną gęstością; powstawanie ich wiąże się z pracą urządzeń prądu stałego, w których biegun ujemny jest uziemiony (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami